De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Annabel Nanninga/Afrikaanse bootvluchtelingen/Ebola als Endlosung der Migrantenfrage

Annabel Nanninga/Afrikaanse bootvluchtelingen/Ebola als Endlosung der Migrantenfrage

zondag 25 januari 2015 21:36
Spread the love

ANNABEL NANNINGA/AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGEN/EBOLA ALS ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGE
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/annabel-nanningaafrikaanse-bootvluchtelingenebola-als-endlosung-der-migrantenfrage/

Annabel Nanninga, vroegere verslaggeefster en redacteur van de haatzaai website ”Geen Stijl” [1], is a piece of work.Recentelijk verklaarde zij in een haatzaaiende stijl, die herinneringen opriepaan de antisemitische hetze van nazi propagandist Julius Streicher [2], de oorlog aan ongeveer een miljard moslims en zo’n beetje iedereen, die weigert racisten/of Islamofoob te zijn. [3]
Ik heb de handschoen opgenomen en een tegenreactie geschreven,ik citeer:”Annabel Nanninga, ik verklaar u de oorlog, zoals ik alle racisten, haatzaaiers en Islamofoben de oorlog verklaar.Uw wereld van duisternis zal niet winnen.”
Dat velen mogen volgen in hun oorlogverklaring aan Nanninga’sgevaarlijke haatzaaierij.De rapper APPA heeft dit al gedaan in het NPO programma”Jouw vrijheid, mijn vrijheid.” [4]HEAR HEAR! 
Maar wie dacht, dat dat alles was, vergist zich.Deze kampioene van Islamofobie, haatzaaierij en rechts extremismeis [waarom verbaast mij dat nu niet] ook een fervent vluchtelingenhater.Vooral de Afrikaanse vluchtelingen, die de dodelijke oversteekover de Middellandse Zee wagen, op zoek naar een beter bestaanen op de vlucht voor oorlog en vervolging, moeten het ontgelden.
In een ongelooflijk artikel [toen nog op geen Stijl] ”Het is weer lente!De grote oversteek begint.”, wordt EBOLA, JAWEL, die dodelijkeziekte, die afgelopen jaar zoveel slachtoffers heeft gemaakt [5],als een mogelijke oplossing voor de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee naar voren gebracht. [6]
Alsof deze weerzinwekkende Endlosung der Migrantenfrageal niet erg genoeg is, worden de Afrikaanse bootvluchtelingen”Dobbernegers” genoemd en Afrikaanse bootvluchtelingenen Mexicanen, die de VS proberen te bereiken, gereduceerd tot”diersoorten”, te weten respectievelijk de ”Nigris flotilas vulgaris” en de ”Laboris bijnagratis tortillas” [7]
Dan volgt een quasi meelevend gedeelte  over de begrijpelijkheidvan het vluchten om redenen van armoede, waarbij tegelijkertijdde ”zorg” wordt uitgesproken, dat ”Fort Europa” en de ”Verenigde Burchten van Amerika” die vluchtelingenstromen niet aan kunnen.
Een klassiek, maar gevaarlijk stuk met alle racistische ingredientenbij elkaarHet overdrijven van de aantallen vluchtelingen [zonder eropte wijzen, dat het grootste deel subiet weer wordt teruggestuurd],het reduceren van mensen tot dieren en het willen ”oplossen”van mensen, deze keer door middel van een gevaarlijke ziekte.
DRAMA BOOTVLUCHTELINGEN

Het klopt, wat Annabel Nanninga zegt, dat vluchtelingen,door armoede gedreven, naar het rijke Westen komen, Mexicanennaar de VS en bootvluchtelingen naar Europa.Maar daarmee stopt haar gelijk.Zij vindt namelijk, dat zij het Westen ”ontwrichten” en kennelijkniet het recht hebben op een beter bestaan.In werkelijkheid ontwricht het Westen HUN bestaan dooraanhoudende oorlogen, economische uitbuiting, steun aanplaatselijke gangsterregimes en ga zo maar door.
MILITARISERING FORT EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN
En alsof dat nog niet erg genoeg is, hebben Fort Europa en deVerenigde Staten van Amerika hun grenzen zodanig gemilitariseerd,dat er rechten worden geschonden, doordat, met behulp van de grenspolitie”aan de buitengrenzen” , vluchtelingen worden geweerd.Hierdoor wordt hun recht,op veiligheid en een beter bestaanmet de grond gelijk gemaakt en voert de EU een oorlog tegen migranten [8]

Doden aan de Amerikaanse grens met Mexico,ten gevolge van het afschrikkingsbeleid van de Grenspolitie. [9]Terugsturen naar Latijns Amerika, naar gevaar. [10]
Grensdoden in de Middellandse Zeeop gammele bootjes met onbetrouwbare lieden, waartoe dievluchtelingen wel hun toevlucht moeten nemen vanwegede voortschrijdende miliitarisering van Fort Europa. [11]
EPILOOG
Genoeg is er gezegd over dat schotschrift van Annabel Nanningadat vluchtelingen reduceert tot een diersoort, de spot drijftmet hun ellende, Afrikaanse vluchtelingen ”Dobbernegers”noemt, net doet alsof Europa wordt ”overspoeld” metvluchtelingen, die het Westen ontwrichten en de ziekte Ebola wel een okay oplossing vindt voor de migrantenstroom.Neo nazistisch, weerzinwekkend, te vies om met een tang aante raken.
Dat dat zomaar in Nederland beweerd kan worden, is een ding.Racisten en nazi’s zijn er altijd geweest.
Maar dat op een dergelijk schrijfsel geen vlammende reacties zijn  gekomen van media, politiek ofopinieleiders, die zich ”progressief” noemen,vind ik heel gevaarlijk en  laat zienhoever men al is afgegleden in de acceptatie van racismeen rechts extremisme.
Daarom een krachtig waarschuwingsgeluid, op deze tekenenvan oplaaiend neo nazisme alert te zijn.
Want wie zwijgt, stemt toe.
Astrid Essed

[1]

GEEN STIJLBEKENDMAKING. ANANNINGA WEG BIJ GEEN STIJL10 SEPTEMBER 2014
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/09/pak_ze_bel.html

[2]

WIKIPEDIAJULIUS STREICHER
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher

[3]

JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015 https://jalta.nl/column/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaring/?a=ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ-OpoG5N5uIE8F4&b=cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB0g-qWTf7euPCs
 TEKSTDE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING

En nu is het oorlog. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo is de internationale Theo van Gogh. Handenwringende politici, woedende burgers, juichende moslims, het hele godvergeten circus barst los in Europa.

Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken. Hoe veel moedige redacteuren en columnisten jullie ook afslachten. Nu is het oorlog. Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.

Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand. Wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand, want de enige manier waarop wij dit kunnen winnen is door de vrijheden, rechten en plichten waar wij voor staan niet zelf te besmeuren met acties van hun niveau. Onze wapens zijn woorden, rede en ratio.

Nu is het oorlog. De schandalige reacties op Pegida van het Duitse establishment hebben daar aan bijgedragen. Het doven van de lichten van de Keulse Dom, omdat islamkritiek van bezorgde burgers fascisme zou zijn, bleek niets meer dan vrijwillige verduistering van onze cultuur in het aanschijn van de islamitische terreur. Wat hebben die bezorgde Pegida-Duitsers hun gruwelijke gelijk prompt gekregen.

De Nederlandse pers, die even maligne als gretig de afgelopen dagen de woorden van multiculturele charlatans optekende, treft ook blaam. ‘Onderzoekster’ Ineke van der Valk en haar gefabuleerde cijfers over islamofobie citeren als serieuze bron is in tijden van oorlog niets anders dan collaboratie. De door Koeweit gesteunde Yassin Elforkani en zijn moslimbroeder-maatje Jacob van den Blom opvoeren als spreekbuis voor slachtoffers van islamofobie is propaganda voeren voor de vijand. Zo gaat het al jaren en voila, nu is het oorlog.

Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.

http://www.joop.nl/media/detail/artikel/27037_geenstijl_verontwaardigd_over_eigen_ebola_opmerking/

http://www.nu.nl/buitenland/3852870/who-vermoedt-nog-veel-meer-ebola-slachtoffers.html

[4]
NPOJOUW VRIJHEID, MIJN VRIHHEIDDOORSPOELEN NAAR DE DISCUSSIE TUSSENANNABEL NANNINGA EN DE RAPPER APPA

http://www.npo.nl/jouw-vrijheid-mijn-vrijheid/22-01-2015/VPWON_1240259

[5]
WIKIPEDIAEBOLA VIRUS DISEASE
http://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_virus_disease

[6]
GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/het_is_weer_lente_de_grote_ove.html

TEKST

HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT
Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [DavidAttenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hunoverwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naarhet Hoge Noorden. De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomdebestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soortmoet overleven. [/David Attenborough stem]. Nee,.maar even allegekheid op een vlotje.In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingenonderschept door de Italianen. [1]De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te wordendoor Latijns Amerikaanse illegalen. [2]Kunnen we wel tof doen over gelukszoekers en grenzen van ondoordringbariummet bisonkit en mitraiileursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dusenorm fout. De helft van de wereld heet niks, de andere helft heeft alles, en ze komen hetgewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheelkwalijk nemen en als de mense er zulke risico’s voor over hebben zoudenwe kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. [3]Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroegof laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalenheel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kantvan de grens.Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuzegeboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizendin twee dagen: het seizoen is begonnen.
ANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014

NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGA

[1]
VOLKSKRANTITALIE REDT 4.000 BOOTVLUCHTELINGEN INTWEE DAGEN9 APRIL 2014
http://www.volkskrant.nl/buitenland/italie-redt-4000-bootvluchtelingen-in-twee-dagen~a3632070/

[2]

BREITBART.COMREPORT: NEW MASSIVE WAVE OF ILLEGAL IMMIGRATIONCOMING 8 APRIL 2014
http://www.breitbart.com/big-government/2014/04/08/report-new-massive-wave-of-illegal-immigration-coming/

[3]

GEEN STIJLMIDDELLANDSE ZEE VOL WATERTRAPPENDE GELUKSZOEKERS3 OCTOBER 2013
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/lampedusa.html

EINDE NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABELNANNINGA
VERVOLG NOTEN ASTRID ESSED

[7]
HET TOT DIERSOORT REDUCEREN VAN AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGENEN MEXICAANSE MIGRANTEN IN DE VS
”Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.”

GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/het_is_weer_lente_de_grote_ove.html

[8]

FRONTEXMISSION AND TASKS
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks
MONDIAAL NIEUWSFRONTEX VERDEDIGT EUROPA’S BUITENGRENZEN26 MAART 2008
http://www.mo.be/artikel/frontex-verdedigt-europa-s-buitengrenzen
”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
NRCKRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTENFRONTEX
12 JANUARI 2008http://vorige.nrc.nl/europa/article1879000.ece
”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.”
NRCNEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN13 MAART 2008 http://vorige.nrc.nl/europa/article1885510.ece

[9]

”The report estimated that 5,600 migrants had died trying to cross the border as a result of deadly enforcement-deterrence policies that intentionally force unauthorized persons crossing the border into environmentally dangerous areas of the border. The U.S.-Mexico border death toll is equivalent to one death a day and an estimated 7 to11 percent of the dead are children.”BLADZIJDE 4
ACLUHUMAN RIGHTS VIOLATIONS ON THE UNITED STATES-MEXICO BORDERSubmitted to Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Side Event on “Human Rights at International Borders”25 OCTOBER 2012

https://www.aclu.org/files/assets/121024_aclu_written_statement_ochcr_side_event_10_25_12_final_0.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHUS/MEXICO: INVESTIGATE BORDER KILLINGSDeaths of Unarmed Migrants Show Need for Prompt, Thorough Inquiry
11 JUNI 2010

http://www.hrw.org/news/2010/06/11/usmexico-investigate-border-killings

[10]

HUMAN RIGHTS WATCHUS: MIGRANTS RETURNED TO DANGER16 OCTOBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/10/16/us-migrants-returned-danger-0

HUMAN RIGHTS WATCHRAPPORTYOU DON’T HAVE RIGHTS HERE16 OCTOBER 2014US Border Screening and Returns of Central Americans to Risk of Serious Harm

http://www.hrw.org/node/129879

[11]

AMNESTY INTERNATIONALLIVES ADRIFTREFUGEES ANDMIGRANTS IN PERIL INTHE CENTRALMEDITERRANEANSEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR05/007/2014/en/9757f474-f655-4d59-996f-b17c4217f6d2/eur050072014en.pdf

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.” HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN ON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013 http://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!