De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anders maar hetzelfde doel.

Anders maar hetzelfde doel.

woensdag 21 april 2010 19:54
Spread the love

Nucleaire conferentie van Washington bevorderd US campanje tegen Iran, N.Korea Het doel is echter hetzelfde: de voorwaarden creëren voor intensievere sancties tegen Iran, en Noord-Korea bedreigen met vergeldings maatregelen via haar vermeende mensenhandel raketten en nucleaire technologie, en ter ondersteuning van militaire hegemonie van de U.S., zowel in conventionele en kern wapens, tegen potentiële uitdagingen uit meer geweldadige machten, waaronder China en Rusland.De Top is onderdeel van een systematische inspanning door de administratie van Obama om de Amerikaanse en internationale publieke opinie voor te bereiden op een regelrechte U.S. militaire agressie tegen Iran, of voor het opleggen van sancties zo ernstig, dat zij zou neer komen op economische oorlogvoering. Dergelijke sancties kunnen ook een Iraanse reactie uitlokken en toestaan dat de Verenigde Staten de agressie camoufleren in de gedaante van het verdedigen van Israël, Saoedi-Arabië of andere Amerikaanse allianties in de regio.Daarentegen heeft de Obama regering drie landen uitgenodigd die publiekelijk het non-Proliferatieverdrag met de voeten hebben getreden en uitgebreide en succesvolle programma’s voor de ontwikkeling van kern wapens uitgevoerd — Israël, Pakistan en India, omdat ze de sleutel van de U.S. bond genoten zijn.De agenda van de Top, zoals uitgestippeld door het Witte Huis en het ministerie, omvat niet de werkelijke discussie van het belangrijkste nucleaire gevaar waarmede menselijkheid wordt geconfronteerd — het enorm arsenaal in het bezit van de Verenigde Staten en Rusland, nog steeds meer dan voldoende zijn om het uitroeien van ieder mens op de planeet. Ook zullen de grote kern wapens voorraden van Groot-Brittannië, Frankrijk, China en de drie landen van niet-NPV, Israël, Pakistan en India, worden betrokken.In plaats daarvan is de hele focus op het voorkomen van “niet-overheidsactoren,” zoals al-Qaeda, toegang krijgen tot nucleaire materialen. Ondanks de algemeen bekende vijandigheid van al-Qaeda tegenover de sjiitische materiële regime in Iran, wordt het gevaar van nucleaire wapens “terrorisme” gebruikt als een voorwendsel en de dekking voor de door de VS geleide campagne tegen Teheran.De hypocrisie is verbijsterend. De kern wapens en nucleair lid staten vertegenwoordigd op de Conferentie van Washington hebben een geschatte 2100 tonnen nucleair materiaal onder hen, genoeg om 120000 atoom wapens en de planeet “ AARDE “ duizenden malen te vernietigen.Maar verre van het verwoesten van kern wapens, het gaat erom het monopolie te handhaven op deze middelen van massa moord in de handen van die lid staten die op dit moment deze bezitten, met het grootste aandeel bepaald door de Verenigde Staten, het enige land dat in oorlog, in de verbranding van Hiroshima en Nagasaki in 1945 kern wapens heeft gebruikt. Obama de leiders van China, Pakistan, India, Zuid-Afrika, Kazachstan, Nigeria en Jordanië.Het fundamentele uitgangs punt van de Top van Washington, is zoals geformuleerd door  Obama, de bewering dat “de interne grootste bedreiging voor de veiligheid van de U.S., zowel op korte, middellange en lange termijn, zou de mogelijkheid van een terroristische organisatie die een kern wapen verkrijgen.” Maar de “één grootste bedreiging” voor de mensheid is niet Al Qaeda, ongeacht haar reactionaire aspiraties, maar het gevaar van nieuwe imperialistische oorlogen met kapitalistische landen die reeds beschikken over substantiële nucleaire wapen arsenaal.In de veertig jaar dat zijn verstreken, hebben bijna al de non-nucleaire mogendheden het Verdrag, zonder de minste of geringste teken dat de nucleaire mogendheden hun wapensystemen zou schrappen nageleefd. In plaats daarvan de regelmatige evaluaties van vijf jaar de gelegenheid voor de Verenigde Staten aan haar spieren tegen regimes die worden beschouwd als een vijandige flex zijn geworden, in het verleden, het Irak van Saddam Hoessein en van de Moammar Gaddafi Libië; vandaag, Iran en Noord-Korea.De komende zitting van de non-Proliferatieverdrag herziening wordt verwacht aan de Amerikaanse eisen voor meer opdringerig inspectie van de nucleaire programma’s van de lid-staten, iets dat veel NPV ondertekenaars terughoudend moeten ondergaan, aangezien zij de IAEA als grotendeels een instrument van de Verenigde Staten beschouwen.Naast de directe focus op Iran en Noord-Korea, pleit Obama voor een non-proliferatieregime met een extra doel: vergrendelen van de enorme voordelen die de Verenigde Staten nu in de grootte en de technische verfijning van zijn kern wapen arsenaal heeftHeyndrickx E. Bron wsws.org 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!