De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Andere coalities zijn mogelijk

donderdag 30 januari 2020 20:48
Spread the love

Tijdens de regeringsvorming worden we steeds bestookt met: wordt het paars/geel of paars/groen? Voor paars/groen moet men de CD&V erbij nemen want na het ontslag van een PS’er is er geen meerderheid meer. Paars /Geel aangevuld met christendemocraten heeft altijd een partij die overbodig is . Dit zijn buiten de N-VA alle andere Vlaamse partijen. Dit is voor de Vlaamse kleintjes geen benijdenswaardige situatie.

 

Open VLD , MR noch de CD&V willen met wat zij extremen noemen niet regeren. Dit maakt coalities zonder hen haast onmogelijk en daar is het strategisch om te doen. Ze steken het Vlaams Belang in dezelfde zak als de PTB/PVDA zo worden ze in zowat alle mogelijke coalities verzekert van de macht. Een racistische partij als het belang op gelijke voet behandelen als de PVDA/PTB is voor deze laatsten onrechtvaardig. Deze donkerrode politieke formatie kiest voor een niet geprivatiseerde gezondheidszorg , een eerlijke fiscaliteit, betaalbare rusthuizen, een netto minimumpension van 1500€, energie aan 6% BTW, een belasting op fortuinen. Dat liberalen en de donkerblauwe  N-VA’ers dit extreem  vinden is logisch , zij staan immers voor een totaal ander maatschappijmodel, een model waarin de bezittende klasse en de hardwerkende Vlaming de lakens uitdelen , dit met de zwaksten als de hangmatprofiteurs. De christendemocraten met een belangrijke vleugel uit de arbeidersbeweging moeten toch anders denken. Ze zouden best betreffende hun deelname aan de Zweedse coalitie berouw tonen , en om christelijke gebruiken te noemen, als boetedoening ( penitentie) een regering steunen die de door Michel 1 genomen beslissingen terugdraait. Met andere woorden een banvloek over de “communisten “ uitspreken is niet correct. Een groene- rode -donkerrode-Orange-meerderheid kan ook en de discussie over Vlaamse of Waalse meerderheden is semantisch want de donkerrode kameraden spreken noch Nederlands noch Frans zij spreken de taal van de gewone man ,jij en ik.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!