De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anaal onderzoek van onschuldige jongen door Politie Leuven

Anaal onderzoek van onschuldige jongen door Politie Leuven

donderdag 18 maart 2021 20:17
Spread the love

In de krant  HLN,Leuven-hageland blz 16 van 18 maart 2021 staat artikel over overmatig geweld van politie Leuven tegen een onschuldige jongen Christ keinodje van 20 jaar,titel “Mijn zoon werd naakt gefouilleerd en vernederd”.

De politieagente hebben buitensporig geweld gebruik bij arrestatie ook een knie op zijn rug  en ook op rug van zijn vriend Seyed dat ze moeilijk konden ademen. Volgens bericht werden ze ook in Kantoor Philipssite vernederd en mensonwaardig behandeld. ‘Toen moest ik drie keer door mijn been gaan. Ze controleren mijn anus”.

Ik zie geen geldige reden, de politie hadden geen bewijzen van mogelijke misdrijven en ook niet op heterdaad betrapt. Volgens mij  onwettelijk.

Volgens wat ik gelezen heb in wetteksten kan alleen een anaal onderzoek gebeuren op bevel van een onderzoeksrechter.

Het is een intrusieve daad die de menselijke waardigheid schendt, zeer traumatiserend en dus een ernstige schending van de mensenrechten.

Ik ben van mening dat een verkrachting is, dat de betrokken politie mannen een ernstige misdrijf gepleegd hebben.

In een ander gelijkaardig  geval “De rechter in de zaak meende echter dat, in overeenstemming  met de visie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in eerder
gevoerde zaken, dergelijke fouilles naar de normen van het EHRM als onmenselijk en vernederend  kunnen  beschouwd worden en dus in strijd zijn met artikel 3 EVRM.152,153″

“Het lichaamsonderzoek:
Tenslotte bespreken we ook het lichaamsonderzoek wat een aparte vorm van fouillering is.
Deze fouillering kan aanleiding geven tot de krenking van het seksueel eergevoel. In principe is het een onderzoek van  de lichaamsopeningen, vandaar dat dit een delicate vorm van fouillering is.

Het is een onderzoek dat door medische  deskundigen wordt uitgevoerd op bevel van een onderzoeksrechter.

In het geval van betrapping op heterdaad is dit bevel niet noodzakelijk. Als de betrokkene meerderjarig is en schriftelijk toestemming heeft gegeven tot het lichaamsonderzoek is een bevel van de onderzoeksrechter evenmin noodzakelijk.

Je hebt het recht om je te laten bijstaan door een arts naar jouw keuze.
We willen nog duidelijk maken dat je bij elk type fouillering het recht hebt dit te laten gebeuren
door iemand van je eigen geslacht. Je kan best op je strepen blijven staan als je vindt dat de
politie te ver gaat tijdens een fouillering.”

https://mensenrechten.be/bestanden/uploads/publicaties/Brochure_rechten_arrestant.pdf

actualisering 9 April: Nieuws ROB.tv  ‘s avonds  zegt de moeder van Christ dat ze naar het Politiekantoor gegaan is om meer uitleg over anaal onderzoek te krijgen. De politieman heeft haar gezegd dat het zeer normaal is, dat de politie Leuven 100 onderzoeken per dag doet.

Hier informeer de Leuvenaars dat kantoor site Philipssite een gevaarlijke plaats is waar de burgers riskeren een onwettelijk anaal onderzoek te ondergaan.

 

Mama van zoon die naakt gefouilleerd werd getuigt: “ik dacht dat dit een uitzondering was” – ROB-tv (robtv.be) 

https://www.robtv.be/nieuws/mama-van-zoon-die-naakt-gefouilleerd-werd-getuigt-ik-dacht-dat-dit-een-uitzondering-was-116624

 

 Slachtoffer van Verbaal geweld door Politie leuven 

In de herfst van 2010 ben ik  slachtoffer verbaal agressie van Politie Leuven binnen kantoor philipssite. Procureur des Konings vind het normaal en heeft de politie commissaris niet vervolgd.

Ook de daklozen in Leuven zijn al regelmatig  slachtoffer van zinloze geweld van politie Leuven o.a in de stadspark.(1)

Het is ook niet waar wat Commissaris Marc Vranckx zegt over  de Dienst Interne controle van politie Leuven ”Deze interne procedure zal strikt gevolgd worden”.

Ik heb hem een mail gestuurd op 15 augustus 2020 in verband over onrechtmatige verwijdering van fietsen op 10 augustus door fietscentrale politie Leuven  in de Naamsestraat omdat de verkeersborden tegenstrijdig waren, ‘wettelijke parkeren’ en ‘verboden parkeren’ voor fietsen naast mekaar  en geen antwoord gekregen.

https://www.hln.be/leuven/strafonderzoek-en-drie-tuchtklachten-na-vermeend-leuvens-politiegeweld-tegen-26-jarige-vrouw-gechoqueerd-door-gebrek-aan-transparantie-en-medewerking-van-politie~a19f61fc/

 

https://www.demorgen.be/nieuws/politiegeweld-in-leuven-politie-reageert-op-aantijgingen-van-jonge-vrouw~b1c006bb/

https://www.dewereldmorgen.be/community/meer-duidelijkheid-over-feit-van-geweld-in-leuvens-politiecommissariaat-aub/                                                                                      www.dewereldmorgen.be/community/bestuur-en-politie-leuven-brengen-schade-aan-algemeen-belang/                                                    www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/

 Verkeersborden in De Savoyestraat foutief opgesteld sinds 1 juni 2020

De ene blinde leidt de anderen.

Sinds 1 juni 2020 is zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen in de winkel-wandelstraten centrum Leuven, langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan tot het Stationplein.

Sinds 1 juni 2020 staan de verkeersborden in De Savoyestraat foutief opgesteld. De Savoyestraat was daarvoor al verboden parkeren voor fietsen ,door de uitbreiding van de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen moesten  de borden bedekt worden. Maar ze hebben een dubbel fout gemaakt, in plaats van te bedekken hebben ze de borden dubbel geplaats, nieuwe begin-en einde zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen  geplaatst.

De ene blinde leidt de andere. 

Sinds half juni 2020 contact genomen met bestuur en ombudsdienst Leuven maar ze zijn gewoon woordvoerders van dienst mobiliteit.

Sinds half-september 2020 heb ik al verschillende klachten bij Dienst Interne controle van Politie Leuven ingediend. Ik krijg antwoorden waar politie schrijft dat alles ‘correct’ is maar geen bijkomende info, uitleg over de inhoud van de ‘correctheid’ van de verkeersborden.

Mijn klacht van 17 januari van 2021 blijft nog steeds onbeantwoord.

Politie Leuven toont misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een minderwaardige mens.

Verkeersborden in De Savoyestraat staan nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020!!.Een rechtstaat onwaardig. Wat is er mis met politie Leuven, Dienst Mobiliteit en bestuur Leuven?

 

              De ene blinde leidt de andere

Omdat ik nog geen antwoord gekregen  heb op mijn mail van 17 januari 2021  en de verkeersborden in de De Savoyestraat nog steeds foutief opgesteld staan heb ik een klacht ingediend bij Comité P en een zeer teleurstellende antwoord van ondervoorzitter van Comité P Guy Cumps gekregen. Waar hij schrijft dat als ik een antwoord wil krijgen op mijn klacht bij Comité P ,ik  contact moet nemen met Korpschef van Politie leuven!                                          Comité P behandeld de zwakke burger als een bedelaar, als een echte minderwaardige mens.                                                     Gewoon machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen.

Verantwoordelijke dienst Mobiliteit Baas over Dienst Interne controle politie Leuven

Ik heb op 8/10/2019  een mail naar de dienst Interne controle van de politie Leuven gestuurd met  info over de verkeerde opgestelde borden in de zone wandelstraat rond de Mechelsestraat , sinds de borden daar geplaatst zijn 2010/2012 tot 1 februari 2017 (met een uitzondering van 11 maanden ,van Nov.2015 tot okt 2016  ) en ook gevraagd  hoeveel boetes aan de fietsers werden in de periode gegeven en ook gevraagd om een onderzoek te voeren over de mogelijke onrechtmatige boetes.
Een inspecteur heeft laten weten dat ze de klacht doorgestuurd heeft naar Dienst mobiliteit en ook de mail van dienst mobiliteit gegeven en ook geschreven dat ik de volgende keer rechtstreeks een mail naar de Dienst mobiliteit kan sturen.
Desondanks dat  doorgestuurd werd door de dienst interne controle van Politie, heb ik  geen antwoord gekregen.
Zes maanden later moest ik opnieuw  een mail sturen naar Dienst interne controle van Politie om nog een antwoord te krijgen.
Uiteindelijk heb ik een antwoord gekregen waar hij schrijf dat hij  daarover ‘niets te zeggen heeft’.
         Algemene inspectie Politie
Later heb ik een klacht ingediend  A.I. politie ingediend  en ze hebben als antwoord geschreven dat de verantwoordelijke voor Dienst Mobiliteit ‘ het juiste antwoord gegeven heeft’
Algemene inspectie van Politie toont misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als echte minderwaardige mens.
 In mijn antwoord aan de dienst Interne Controle Politie heb ik geschreven dat ik veronderstel dat de baas van Dienst Mobiliteit een politieman is, hierover heb ik geen reactie gekregen dus trek ik de conclusie dat de baas van dienst mobiliteit wel een politieman is.
Als de baas van Dienst Mobiliteit een politieman is waarom heeft de dienst interne controle van de politie niet direct begonnen met een onderzoek ?(2)

bestuur Leuven schendt beginsels van behoorlijk bestuur 

Bestuur Leuven  schendt minstens sinds 2010 verschillende beginsels van behoorlijk bestuur, het zorgvuldigheids-,de motiveringsplicht-,de redelijkheids-, het onafhankelijkheids- en onpartijdigheids- het vertrouwensbeginsel  …

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/782/736/RUG01-002782736_2019_0001_AC.pdf

https://www.hrw.org/nl/news/2018/12/03/324814#

https://www.hln.be/leuven/bezorgde-mama-dient-klacht-in-tegen-politie-van-leuven-waarom-moest-mijn-zoon-zo-hardhandig-aangepakt-en-naakt-gefouilleerd-worden~ae0a87cb/

https://www.hln.be/leuven/actie-jongerenbeweging-pvda-getuigenissen-rond-politieoptreden-naar-jongeren-toe-is-verontrustend~a1d54d43/

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/slachtoffer-van-verbaal-geweld-politie-leuven/

2.https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/

https://radio1.be/deze-generatie-pikt-politiegeweld-niet-langer

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!