De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amsterdam aangewezen als Jihadstad/Over terreurhysterie en hetzevorming

Amsterdam aangewezen als Jihadstad/Over terreurhysterie en hetzevorming

donderdag 10 april 2014 05:23
Spread the love

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/Geachte lezers,INLEIDINGIn Nederland [en ook Belgie] is een groeiende tendens de legitieme strijd tegen dictator Assad teeen Jihadstempel op te drukken vanwege de deelname door jongeren bij het Westen niet welgevalligeverzetsgroepen. In het Syrische conflict schenden alle partijen de mensenrechten [Assad/pro Westers verzet,Islamistisch verzet, etc], maar er is geen enkel zinnig en concreet bewijs, dat de deelnemende jongeren terugkomen om hier aanslagen te plegen. Bovendien worden ze met zulke aantijgingen allemaal onder een kam geschoren.Waakzaamheid tegen naderende terreurhysterie geboden.ARTIKELSinds de aanslagen op 11 september 2001 [1] heeft een ware terreurhysterie zich meester gemaaktvan de VS en de rest van de Westerse wereld.Ook hebben niet Westerse landen, al of geen bondgenoten van het Westen, maar ook China [2] en Rusland [3]de verhoogde paraatheid voor aanslagen ge of liever gezegd misbruikt om dissidente meningen of verzetsstrijdaan te merken als ”terrorisme” en onder dat mom, zich schuldig te maken aanmensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.Wat de VS betreft zijn de beruchtste voorbeelden Guantanamo Bay [4], waar sinds 2002 een grootaantal gevangenen uit een diversiteit aan landen vastzitten zonder vorm van proces.Een ander voorbeeld zijn de CIA foltermethoden [5] zoals ”waterboarding” [6]Meer recent de drone aanvallen [7] in Pakistan en Yemen tegen echte/vermeende Al Qaeda strijders,die al een groot aantal burgerslachtoffers hebben gekost. [8]En ook in Nederland sloeg de terreurhysterie toe, in de vorm van anti-terreurwetgeving [9]waarbij de rechten van verdachten op fundamentele punten werden geschonden.De eerste op wie dat werd toegepast was Mohammed B, die in 2004 Marokkanenen moslimbasher T van Gogh om het leven bracht.Zijn misdrijf werd aangemerkt als zijnd ”een terroristisch oogmerk” [10], waardoor hij voor een enkelvoudige moord levenslang kreeg [11]Niet dat dat qua wetgeving niet mogelijk was, maar wel hoogst ongebruikelijk.Bovendien klopte ook de juridische interpretatie, omdat bij terroristisch oogmerktoch echt sprake moet zijn van ontwrichting [vernietiging] van Overheidsstructurenen/of de Overheid ertoe te bewegen, een politiek beleid al dan niet te voeren [12]Zo devalueren begrippen en worden rechten uitgehold.Dit was ook te zien bij de zogenaamde Hofstadprocessen [13], waarbij mensen in feite werdenveroordeeld, niet vanwege voorbereiding/plegen van een terroristische aanslag, maar vanwege hetfeit, dat hun zogenaamde ”radicalisering” [ook zo’n vaag en misbruikt woord] er in de toekomst weleenstoe zou kunnen leiden, dat zij een aanslag zouden plegen.Concreet waren de veroordelingen gebaseerd op het in bezit hebben e/of verspreiden vanextreme geschriften.Over vrijheid van meningsuiting gesproken [14]Een zaak, die ook aan alle kanten rammelde was het Piranhaproces tegen Samir A en andereverdachten [15]Ik heb de vonnisoverwegingen uitgebreid doorgelezen en trof heel veel vaagheden aan en veronderstellingenzonder hard bewijs.Een gevaarlijke zaak, als er op onduidelijke en vage aannames recht wordt gesproken en mensenworden veroordeeld,Dat is Stasi rechtspraak.Waaraan ik mij ook erger[de] zijn [waren] de AIVD rapporten over echte/vermeende terreurdreiging[wat niet te controleren viel, maar dat daargelaten], waarbij te pas en te onpas iedere strijd tegeneen buitenlandse bezetting [VS, Israel, etc] werd beschouwd als ”Jihad”, waarbij de term in de meestegevallen verkeerd of weinig onderbouwd werd gebruikt.Ook termen als terrorisme, maar vooral ”radicalisering” werden zo vaag en ruim omschreven, dat daaronderwel van alles kon vallen. [16]Ook is [was] er weinig oog voor de oorzaken van ”radicalisering” zoals het oorlogsoptreden van hetAmerikaans/Westerse imperialisme [Afghanistan, Irak] en de daaraan gerelateerde bezettingen, oorlogsmisdadenen mensenrechtenschendingen en de blijvende steun voor de nu reeds 47 jaar durende Israelische bezettingvan de Palestijnse gebieden.Zie ook het Russische barbaarse optreden in Tsjetjsenie en andere onderdrukkingssituaties.SYRIEDe hypocrisie en vage politieke aanduidingen manifesteren zich wel heel duidelijk in de Syrische situatie,waar sinds 2011 een opstand woedt tegen dictator Assad.Was het Westen aanvankelijk nog enthousiast over het verzet tegen Assad [niet zozeer vanwege zijn bloedigeheerschappij, maar omdat Syrie een de VS/Westen niet welgevallig regime heeft] en erkende zij snelde Syrische oppositie [17] daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant vanislamitisch georienteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie]die om begrijpelijke, deels anti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israel, gekantwaren tegen het Westen [18]Vanaf dat moment bekoelde de Westerse houding tegenover Syrie en veranderden ”vrijheidsstrijders”in ”Jihadstrijders” en werd het woord en de term ”Jihad” [19] te pas en te onpas gebruikt, met namevoor jongeren, die vanuit Europa [Nederland, Belgie en Frankrijk] naar Syrie gingen om de strijdtegen het Syrische gangsterregime te voeren.Uit het oog werd verloren dat bij welke groep de jongeren zich ook aansloten, zij werden gedreven dooroprechte verontwaardiging [20] over de misdaden van het regime Assad en de grootschalige oorlogsmisdadenen mensenrechtenschendingen, die overigens door beide partijen [Assad en het verzet] worden gepleegd. [21]En de terreurhysterie is weer een feit.Het regende berichten over Syrie ”Jihadisten” [22], er is nu een ware ”jacht” op naar Nederland teruggekeerdeSyrische Jihadstrijders geopend [23] en door de NCTV [Nationaal Coordinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid] wordt het vechten in Syrie tegen Assad op een lijn gesteldmet het maar lukraak plegen van aanslagen [24]In de Notitie Lokale Aanpak Jihadisme schrijft de NCTV zelfs:” Het front kan zich zomaar in Boston,Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waardedie een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak. ” [25]Dat dit een totaal onbewijsbare stellingname is, zeker tav jongeren, die in Syrie tegen een dictator gaan strijdenen hooguit zijn gegrepen door het ideaal van een Islamitische Staat aldaar [wat niet betekent, dat men maar overalaanslagen gaat plegen] is voor mij evident.Bovendien, nog gevaarlijker is, dat iedere situatie, of het nu de legitieme strijd tegen een dictator is [Aleppo/Syrie/strijd tegen dictator Assad] of de eventuele voorbereidingen tot een niet legitieme aanslag op burgers, over een kamworden geschoren.Maar het kan altijd nog doller:Er worden nu zelfs ”Jihadsteden” aangewezen, waar  kennelijk veel uit Syrie strijders[de zogenaamde ”Jihadstrijders”] vandaan komen.Amsterdam is er kennelijk een van [26]Daarom heb ik dit artikel dan ook geschreven.Om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe, aanstormende terreurhysterie waardoor het grotepubliek voor de zoveelste keer dreigt te worden gebrainwasht.En wat koren op de molen is voor de extreem-rechtse PVV leider G Wilders. [27}En zo worden dan opnieuw groepen mensen gestigmatiseerd en verdeel en heerspolitiek gevoerd.Dat moeten we niet laten gebeuren.Astrid EssedZIE VOOR NOTEN OOKhttp://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/[1]HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGELASTRID ESSEDhttp://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel[2]HUMAN RIGHTS WATCHTHAILAND: DON’T FORCIBLY RETURN UIGHURS TO CHINA14 MARCH 2014http://www.hrw.org/news/2014/03/14/thailand-don-t-forcibly-return-uighurs-china[3]UITPERS.BEZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: REACTIE OP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOGASTRID ESSEDMEI 2010http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2679[4]HUMAN RIGHTS WATCHGUANTANAMOhttp://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo[5]HUMAN RIGHTS WATCHGETTING AWAY WITH TORTURE12 JULY 2011http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0[6]USA TODAYHUMAN RIGHTS WATCH: EVIDENCE OF WIDER U.S. WATERBOARDINGUSE9 JUNE 2012http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-09-06/waterboarding-cia-human-rights-watch/57626318/1[7]HUMAN RIGHTS WATCH\RAPPORTA WEDDING, THAT BECAME A FUNERALUS drone attack on marriage procession in Yemen20 FEBRUARY 2014http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0[8]HUMAN RIGHTS WATCH/RAPPORTBETWEEN A DRONE AND AL QAEDAThe Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen2 OCTOBER 2013http://www.hrw.org/reports/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda-0[9]UITPERS.BEMENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSEOVERHEIDASTRID ESSEDOCTOBER 2007http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793[10]UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.ASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116[11]DE PECH VAN MOHAMMED B.MOHAMMED BENZAKOUR24 AUGUSTUS 2005http://www.maghrebonline.nl/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.U0XuvVV_tuZ[12]UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.ASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116[13]UITPERS.BEHOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIESOP CONTROVERSIELE STANDPUNTENASTRID ESSEDJUNI 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345[14]UITPERS.BEHOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIESOP CONTROVERSIELE STANDPUNTENASTRID ESSEDJUNI 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345[15]UITPERS.BEHET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTENASTRID ESSEDJANUARI 2007http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539[16]AIVD/RAPPORTDE GEWELDDADIGE JIHAD IN NEDERLANDMAART 2006http://www.burojansen.nl/terrorisme/aivdgewelddadigejihad.pdf[17]BNR DE STEMEU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER11 DECEMBER 2012http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger[18]HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGINGPETER STORM25 AUGUSTUS 2013http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/[19]WIKIPEDIAJIHADhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jihad[20]ADNEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTEN OP26 JANUARI 2014http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml[21]HLN.BEVN: REGERING EN REBELLEN PLEGEN OORLOGSMISDADEN11 SEPTEMBER 2013http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1702573/2013/09/11/VN-Regering-en-rebellen-plegen-oorlogsmisdaden.dhtml[22]NU.NLJIHADSTRIJDERS [ACTUEEL OVERZICHT]http://www.nu.nl/tag/jihadstrijders/[23]AD5000 NEDERLANDERS JAGEN OP JIHADISTEN3 APRIL 2014http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3627620/2014/04/03/5000-Nederlanders-jagen-op-jihadisten.dhtml[24]RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEIDSYRIENOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISMEhttp://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/[25]RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEIDSYRIENOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISMEhttp://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/[26]HET PAROOLAMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD3 APRIL 2014[1]HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGELASTRID ESSEDhttp://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel[2]HUMAN RIGHTS WATCHTHAILAND: DON’T FORCIBLY RETURN UIGHURS TO CHINA14 MARCH 2014http://www.hrw.org/news/2014/03/14/thailand-don-t-forcibly-return-uighurs-china[3]UITPERS.BEZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: REACTIE OP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOGASTRID ESSEDMEI 2010http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2679[4]HUMAN RIGHTS WATCHGUANTANAMOhttp://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo[5]HUMAN RIGHTS WATCHGETTING AWAY WITH TORTURE12 JULY 2011http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0[6]USA TODAYHUMAN RIGHTS WATCH: EVIDENCE OF WIDER U.S. WATERBOARDINGUSE9 JUNE 2012http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-09-06/waterboarding-cia-human-rights-watch/57626318/1[7]HUMAN RIGHTS WATCH\RAPPORTA WEDDING, THAT BECAME A FUNERALUS drone attack on marriage procession in Yemen20 FEBRUARY 2014http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0[8]HUMAN RIGHTS WATCH/RAPPORTBETWEEN A DRONE AND AL QAEDAThe Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen2 OCTOBER 2013http://www.hrw.org/reports/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda-0[9]UITPERS.BEMENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSEOVERHEIDASTRID ESSEDOCTOBER 2007http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793[10]UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.ASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116[11]DE PECH VAN MOHAMMED B.MOHAMMED BENZAKOUR24 AUGUSTUS 2005http://www.maghrebonline.nl/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.U0XuvVV_tuZ[12]UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.ASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116[13]UITPERS.BEHOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIESOP CONTROVERSIELE STANDPUNTENASTRID ESSEDJUNI 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345[14]UITPERS.BEHOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIESOP CONTROVERSIELE STANDPUNTENASTRID ESSEDJUNI 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345[15]UITPERS.BEHET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTENASTRID ESSEDJANUARI 2007http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539[16]AIVD/RAPPORTDE GEWELDDADIGE JIHAD IN NEDERLANDMAART 2006http://www.burojansen.nl/terrorisme/aivdgewelddadigejihad.pdf[17]BNR DE STEMEU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER11 DECEMBER 2012http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger[18]HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGINGPETER STORM25 AUGUSTUS 2013http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/[19]WIKIPEDIAJIHADhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jihad[20]ADNEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTEN OP26 JANUARI 2014http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml[21]HLN.BEVN: REGERING EN REBELLEN PLEGEN OORLOGSMISDADEN11 SEPTEMBER 2013http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1702573/2013/09/11/VN-Regering-en-rebellen-plegen-oorlogsmisdaden.dhtml[22]NU.NLJIHADSTRIJDERS [ACTUEEL OVERZICHT]http://www.nu.nl/tag/jihadstrijders/[23]AD5000 NEDERLANDERS JAGEN OP JIHADISTEN3 APRIL 2014http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3627620/2014/04/03/5000-Nederlanders-jagen-op-jihadisten.dhtml[24]RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEIDSYRIENOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISMEhttp://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/[25]RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEIDSYRIENOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISMEhttp://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/[26]HET PAROOLAMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD3 APRIL 2014http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3627680/2014/04/03/Amsterdam-aangewezen-als-jihadstad.dhtml[27]PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSEDhttp://www.ekudos.nl/artikel/442295/pvv_wilders_en_het_gif_van_racisme

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!