De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International steunt wapenhandel

zaterdag 30 juni 2012 13:31
Spread the love

Hier wil ik reageren op een artikel van A.I. bij Dewereldmorgen, https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/06/29/internationale-bananenhandel-beter-geregeld-dan-wapenhandel-klaagt-amnesty. Het lijkt een artikel van een oorlogszuchtige organisatie die de misdadige wapenhandel steunt en wil legaliseren door een handelsverdrag. De bondgenoten van de VSA mogen alle wapens kopen en verkopen, de “anderen” mogen geen wapens kopen.

A.I. is alleen tegen het verkopen van wapens aan bepaalde “groeperingen” en “dictaturen”. A.I. steunt de wapenproductie en handel van de VSA, Europa, Israel en hun bondgenoten.
A.I. steunt het massaal bewapenen van de machtige apartheidsstaat Israel maar is voor de boycot van bewapening van het onderdrukte zwakke Palestijnse volk.
Ik vind deze visie van A.I. misdadig en kolonialistisch, die ten dienste staat van de massamoordenaar de VSA.

De wereldoverheerser heeft altijd zijn militaire overmacht misbruikt, door bombardementen met massavernietigingswapens, om zijn misdadige, hebzuchtige belangen op te dringen.
Ik kan niet begrijpen dat A.I. de misdadige, oorlogszuchtige praktijken van de wereldoverheerser steunt.

De VSA is het enige land dat atoombommen gebruikt heeft en daarbij nog op onschuldige burgers, de steden Hiroshima en Nagazaki.
De VSA zijn massamoordenaars en psychopaten, ik begrijp niet dat A.I. de genocide die de VSA en de Europese Unie sinds 1989 plegen tegen moslimslanden goedkeurt. De wereldoverheersers voeren sinds 1989 agressieoorlogen tegen Irak, Somalië, Soedan, Libië, Afghanistan, Pakistan, Jemen met minstens twee miljoen slachtoffers als gevolg en nu bedreigen ze ook nog Syrië en Iran.
Door de bewapening van Israel goed te keuren, steunt A.I. ook de slachtingen van Palestijnen door Israel sinds 1947.

Elke agressieoorlog is een ernstige mensenrechtenschending

Ik vind dat A.I. moet streven naar een wereldwijde ontwapening en zeker moet komen tot een verbod op het gebruik van massavernietigingswapens door de VSA, NAVO en Israel.
Ik vind dat A.I. moet streven naar een verbod op het gebruik van de misdadige, vernietigende luchtbombardementen door de wereldoverheersers tegen burgerdoelen en tegen een weerloze tegenstander zonder luchtafweer. Bombardementen met massavernietigingswapens tegen burgergebieden zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.
A.I. moet ernaar streven dat de wereldoverheersers de VSA en de Europese NAVO landen stoppen met hun agressieoorlogen en met het gebruik van hun militaire overmacht om hun misdadige politieke en economische belangen op te dringen aan de zwakke landen van het zuiden.
A.I. moet streven naar een Palestijnse Staat langs de “groene lijn”, de grenzen voor de oorlog van 1967.
De wereldconflicten moeten opgelost worden door resoluties van de Algemene Vergadering van de VN waar elk land een stem krijgt.

Afschaffing van de Belgische/wereld wapenhandel

Ik vind dat A.I. België moet streven naar de afschaffing van de Belgische wapenproductie en wapenhandel. Nu blijft A.I. België mouwvegen met de Belgische politiekers en  wapenhandelaars.
Ik vind dat A.I., door de wapenhandel te steunen, zich medeplichtig maakt aan de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de wereldoverheersers, de VSA, Europa en Israel.
Ik vind dat het enige standpunt van een mensenrechtenorganisatie, met het hart en de geest op de juiste plaats, kan zijn: streven naar een wereldwijde ontwapening en naar een wereldwijd verbod op productie en handel van wapens.
WERELDWIJD VERBOD OP WAPENPRODUCTIE EN WAPENHANDEL
WERELDWIJDE ONTWAPENING zeker voor DE WERELDOVERHEERSERS

A.I. is een politieke en kolonialistische organisatie geworden, die de wapenproductie en handel ten dienste van de misdadige wereldoverheerser de VSA en hun bondgenoten steunt. A.I. staat ten dienste van de VSA, de grote schender van de mensenrechten, het land dat de meeste agressieoorlogen gepleegd heeft tegen zwakke landen, het land dat de meeste onschuldige burgers doodt door bombardementen met massavernietigingswapens op burgergebieden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!