De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International, mensenrechten “the american way”

dinsdag 19 juni 2012 12:48
Spread the love

A.I. is een organisatie die ten dienste staat van de belangen van controle, onderdrukking en uitbuiting door de wereldoverheerser en zijn ondergeschikte bondgenoot Europa.

A.I. is ergens een kolonialistische organisatie die ten dienste staat van de meester van slaven en aanklachten en rapporten schrijft over de schending van mensenrechten door de slaven.
Ergens bevestigt ze het fundamentele misdadige systeem, de politieke en economische dictatuur van de wereldoverheerser.

Ondanks dat de VSA de grote schender van mensenrechten is, moeten alleen de erfgenamen van slaven, de Afrikaanse leiders voor de internationale rechtbank (ICC) verschijnen.

VSA bedreigen België en Nederland

De VSA die de ICC niet herkend hebben, hebben de bondgenoten opgedrongen dat de zetel van het ICC in een NAVO-land zou komen. Ze hebben ook Nederland bedreigd met een aanval “all necessary means” indien een Amerikaan zich ooit zou moeten verantwoorden voor het ICC in Den Haag (Hague Invasion Act).
Ze hebben ook België bedreigd in 2003 wegens de “universele juridische wet” toen de klachten begonnen binnen te stromen tegen Bush Sr, Colin Powell (eerste Golfoorlog) en generaal Tommy Franks (Irak oorlog in 2003). De VSA hebben ermee gedreigd de hoofdzetel van de NAVO uit Brussel weg te halen en een diplomatieke boycot tegen België in te stellen. Het Belgische Parlement heeft in een buitengewone zitting de wet geschrapt.

Belgïe doet aan realpolitiek om iets te blijven betekenen en invloed te hebben in de wereld, d.w.z. kunnen meedoen aan de roofzuchtige agressieoorlogen van de meesters van de wereld en een stuk van de prooi mogen verorberen.

België heeft zijn economische belangen boven internationaal recht geplaatst.

VSA permanent in oorlog tegen de wereld

De VSA misbruiken hun militaire overmacht en daardoor zijn ze de grootste schender van mensenrechten, het meest oorlogzuchtige land, een land dat sinds zijn oprichting permanent in oorlog tegen de wereld.
De doelstelling achter al deze agressieoorlogen is de zwakke socialistische landen en landen die hun markten beschermen, openbreken voor de roofzuchtige uitbuiting van de westerse “multinationals corporations” en/of landen heroveren op de invloed van concurrenten zoals Rusland en China. Het is het land dat de meeste onschuldige burgers gedood heeft met bombardementen op bewoonde gebieden met massavernietigingswapens. Een land dat de wereld onderdrukt en terroriseert met zijn 1000 militaire bases.

Militaire macht

De VSA drukt ook zijn macht uit in de dictatoriale Veiligheidsraad van de VN waar 15 landen beslissen over agressieoorlogen en over roofzuchtige uitbuiting van zwakke landen, waar 5 landen een vetorecht hebben en waar ook nog een paar Europese landen en een paar onderdanige staten van het zuiden in zetelen.
De westerse wereldoverheersers(VSA, VK, Frankrijk hebben 60% van het vetorecht). De wereldregering wordt geregeerd door een dictatuur.
Als A.I. echt wil opkomen voor de mensenrechten in de wereld dan moet ze streven naar de afschaffing van de dictatoriale Veiligheidsraad van de VN en dus ook naar de afschaffing van het vetorecht zodat alle resoluties genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN in totale democratie, één land, één stem.

Economische macht

De machtige economische landen, de oude koloniale Europese landen hebben de “vrije markt” op een gewelddadige manier aan het zuiden opgedrongen, de voortzetting van de koloniale diefstal/uitbuiting/plundering. Het resultaat is dat 5 miljard mensen leven onder de dagelijkse terreur van een hongerloon, “sweatshops”,”zonas francas”, slavernij.
Armoede is een misdaad tegen de mensheid.

Als A.I. echt armoede wil afschaffen en echt wil opkomen voor het recht op een menswaardig leven, dan moeten ze ook streven naar de afschaffing van de koloniale diefstal, de vrije markt.
Er moet een nieuw (corporatief) economisch model komen gebaseerd op een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom. het huidige systeem gebaseerd op de uitbuiting/plundering door de machtigste moet afgeschaft worden wegens wreed en barbaars.
Als tussenstap moet A.I. streven naar een wereldwijd leefloon van minimum 100 euro per maand per persoon en streven naar een wereldwijd mensenwaardig minimumloon en een spoedige verdubbeling van het minimumloon in de “lage loon” landen.

Ideologische macht

De media en andere organisaties zoals A.I. volgen de misdadige overheersende ideologie en weerspiegelen de ideologie en belangen van de wereldoverheerser.
De functie van de ideologische macht is de westerse/wereld opinie te misleiden en de politiek/economische agressieoorlogen te verkopen als zelfverdediging, vredesmissies en humanitaire interventies.

De landen waar de VSA een staatsgreep met geweld wil opdringen, daar zal A.I. de misdaden van de regering beklemtonen en de misdaden van de opstandelingen minimaliseren zoals in Libië, Syrië, Ivoorkust, Soedan, Iran. De regeringen die gesteund worden door de VSA daar beklemtoont A.I. de misdaden van de opstandelingen en minimaliseert ze de misdaden van de regering, zoals in Israel, Jemen, Afghanistan, Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar.

Zo steunt en bevestigt A.I. de misdadige werelddictatuur die de mensheid onderdrukt en uitbuit. A.I. minimaliseert  de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de VSA/NAVO en Israel en minimaliseert ook de schending van mensenrechten van de bondgenoten van de wereldoverheerser en beklemtoont de schending van de mensenrechten door de “ongehoorzame slaven”.
De mensen in het zuiden krijgen wel het nieuws over deze misdaden te horen en zien. bvb Bush en Blair werden in mei 2012 door de internationale rechtbank van Kuala Lumpur veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Het zou me niet verrassen als er binnenkort een rapport van A.I. komt waarin misdaden tegen de mensheid door het regime van Iran worden beklemtoond om een agressieoorlog van de VSA en Israel voor te bereiden.

De wereldoverheerser gaat nu zijn misdadige activiteiten verleggen naar de Chinese Zee om de invloed van China te onderdrukken. Het zou me niet verrassen als binnenkort A.I. met een rapport komt over de schendingen van mensenrechten door China.

Ik vind dat A.I. een diep gewetensonderzoek zou moeten maken om te genezen van deze selectieve blindheid en zich te bevrijden van deze kolonialistische visie.

A.I. betaalt 1 miljoen euro vertrekpremie aan directrice

A.I. heeft in 2009 een vertrekpremie betaald van 600.000 euro aan de vroegere directeur  Irene Khan en 360.000 euro aan haar vervangster Kate Gilmore. Het cynische van het verhaal is dat Irene Khan ook de grote armoedebestrijder was binnen A.I.
Welke zijn dan de geheimen tussen A.I. en Irene Khan die 600.000 euro waard zijn?
Verder verdient een landelijk directeur bij A.I. rond 120.000 euro per jaar, in elk geval in Nederland.
Een grote sponsor van A.I. is George Soros .
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1020194/armoedebestrijdster-amnesty-streek-enorme-vertrekpremie-op-2.aspx
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/12/goede-doelen-moreel-failliet-3/
http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Woede-over-vertrekbonus-Amnestybaas.htm

De nieuwe directeur A.I. VSA komt van het State Departement

De nieuwe directeur van A.I. VSA Suzanne Nossel was mede verantwoordelijk voor de misdadige buitenlandse politiek van Clinton en Obama, o.a. de agressieoorlogen met een staatsgreep in Libië en Ivoorkust en ze werkte ook mee aan de voorbereiding van de naderende agressieoorlog en staatsgreep in Syrië. Ik vind dat Suzanne Nossel, als medewerkster van de Amerikaanse regering, zich ook medeplichtig gemaakt heeft aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.
Door Suzanne Nossel, een vertegenwoordiger van het VSA regime aan te stellen als directeur van A.I.-VSA bewijst A.I. uiteindelijk dit ze geen onafhankelijke organisatie is maar wel ten dienste staat van de misdadige geopolitieke belangen van de wereldoverheerser.
De VSA staat ten dienste van de 1% superrijken, de bazen van de grootste”multinationals corporations”. Deze machtigen van de aarde sturen de wereldpolitiek en kunnen oorlogen  bestellen omdat ze die nodig hebben om wapens te gebruiken, te testen, te verkopen. Ze bestellen ook bombardementen op de “ongehoorzame slaven” om die landen open te zetten voor de ongebreidelde plundering door de westerse “multinationals corporations”.

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-usa-announces-leadership-transition-suzanne-nossel-selected-as-new-executive-d

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/05/19/sluit-amnesty-international-de-ogen-voor-de-oorlogsmisdaden-van-het-vsa-leger
https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/04/28/amnesty-international-partijdig-en-bevooroordeeld

www.brusselstribunal.org
http://www.presstv.ir/detail/211590.html
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/25/bush-en-blair-veroordeeld-voor-crimes-against-peace-in-kuala-lumpur

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!