De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International blijft blind voor oorlogsmisdaden van westerse wrede wereldoverheersers

donderdag 14 mei 2015 12:32
Spread the love

Amnesty International lijkt enkel de schending van mensenrechten aan te klagen gepleegd door de echte Untermenschen, gekoloniseerden onder mekaar of tegenover de meester van slaven. Over de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides van de wrede wereldoverheersers, meesters van slaven blijven ze blind en zwijgen ze.

Er kan alleen vrede en rechtvaardigheid in de wereld komen als er een einde komt aan deze wrede werelddictatuur van de ware  Übermenschen (V.S. en Europa) voor eigenbelang en winst. Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden. De Veiligheidsraad moet uitgebreid worden tot minstens 30 landen en moet democratisch worden, elk land, één stem. De V.N. moeten verhuizen uit New York naar een land dat geen genocidair koloniaal en imperialistisch verleden heeft.

Ik droom van VREDE op aarde: de ware  Übermenschen, meesters van slaven (V.S., Europa, NAVO) moeten hun, sinds eeuwen, laffe, hatelijke, wrede en meedogenloze agressieoorlogen tegen de zwakkere anderen voor verovering, onderdrukking en diefstal, stoppen.

Ik vraag een menswaardig leven, vrijheid, loon voor ieder mens.

De “vrije markt” (uitbuiting en diefstal van zwakkere anderen) moet afgeschaft worden, het is gewoon een gewelddadige diefstal van de rijkdom van de zwakkere anderen. Deze economische slavernij van de rest van de wereld moet afgeschaft worden. De rijkdom van de wereld moet rechtvaardig verdeeld worden onder alle bewoners van de planeet.

De V.S. is de leider van de “ vrije, plunderende” meesters van slaven

Nu palmen de meesters van slaven door militaire overmacht een te grote koek van de aardse rijkdom in. Uiteindelijk zijn ze de kopstukken van een criminele , gewelddadige dievenbende, die volgens de pikorde de buit verdeelt onder de gehoorzame ondergeschikten. Als een land onafhankelijk durft te worden en het belang van haar bevolking nastreeft, haar markt beschermt, dan wordt het bedreigd met sancties en/of een economische boycot. Ze kunnen ook bedreigd worden met agressieoorlogen of krijgen zelfs terreurbombardementen op hun hoofden.
Dit is de wrede waarheid over de werelddictatuur waaronder 4 miljard mensen dagelijks lijden.

Ik vraag vrede en rechtvaardigheid voor de miljoenen moslims, slachtoffers van de oorlogszuchtige kwaadaardige overheersers , de Verenigde Staten van Amerika (V.S.), Groot-Brittannië, Frankrijk , NAVO,Israël en hun collaborateurs.

De regeringsleiders van landen die meedoen aan de wrede en meedogenloze agressieoorlogen sinds 1991 tegen de moslimlanden moeten vervolgd worden door een internationale rechtbank voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid o.a. Bush sr., Bush jr., Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Netanyahu , Rasmussen…

Amnesty International verzwijgt de oorlogsmisdaden van  de ware Übermenschen

De ware Übermenschen (Europa, sinds 500 jaar, V.S. sinds 200 jaar,Israël sinds 67 jaar) voeren laffe, hatelijke, wrede agressieoorlogen tegen slaven, ondergeschikten, inferieure rassen, Untermenschen waarbij meer dan 100 miljoen mensen werden gedood. Sommige NGO’s echter blijven deze oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides verzwijgen .

Nazi Duitsland werd verslagen in de tweede wereldoorlog maar de nazi-achtige terreurfakkel werd overgenomen door de V.S. Sinds het einde tweede wereldoorlog heeft de V.S. ongeveer 100 agressieoorlogen gevoerd en ongeveer 25 miljoen mensen gedood. Nu zijn de Latino’s, de Afrikanen, de Aziaten, de communisten, de Arabieren, de moslims… de Untermenschen. Nu collaboreert Europa (Groot-Brittannië, Frankrijk…,NAVO) met deze nazi-achtige terreur.

Politici zoals Guy Verhofstad (raad van bestuur Exmar) en NGO’s zoals Amnesty International, Pax Christi, Broederlijk Delen…waren voorstander van de nazi-achtige, onwettelijke, laffe, hatelijke,wrede, genadeloze agressieoorlog tegen Libië.

Nu ook verzwijgen sommige NGO’s de laffe, hatelijke, wrede agressieoorlog van een beschermeling van de Übermenschen Saoedi-Arabië tegen de Sjiitische bevolking van Jemen. Deze NGO’s zijn partijdig en steunen gewoon de misdadige imperialistische geo-politieke belangen en de nazi-achtige agressieoorlogen van de Übermenschen voor verovering, onderdrukking, uitbuiting.

Amnesty Internationaal hanteert geen objectieve criteria maar uit selectieve verontwaardiging. Dezelfde daden en feiten worden anders beoordeeld als ze gepleegd worden door Übermenschen en hun beschermelingen dan door de Untermenschen .

A.I. gedraagt zich als een organisatie die bewust of onbewust blind blijft voor de gruwelijke, afschuwelijke oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides van de Übermenschen en alleen de schendingen van mensenrechten tussen Untermenschen of tegen Übermenschen ziet en aanklaagt. Dus is ze een organisatie die helpt een legitimatie te geven aan de onwettelijke wrede agressieoorlogen van de Übermenschen voor verovering, onderdrukking en uitbuiting.

Waarom hebben deze NGO’s de internationale gemeenschap nooit aangezet om gebruik te maken van Hoofdstuk VII van het Handvest van de VN “Optreden met betrekking tot bedreigen van de vrede, verbreking van vrede en daden van agressie”, om een einde te maken aan de tientallen vredesbreuken en de onwettelijke agressieoorlogen van de Wereldoverheersers, de V.S., Europa (NAVO)?

Dit bewijst dat we leven in een wereld waarin het internationale recht door de ware Übermenschen geschreven wordt om alleen op de Untermenschen toegepast en opgelegd te worden.

Amnesty International blijft alleen de oorlogsmisdaden van gekoloniseerde  echte Untermenschen, Bashir, Saddam Hussein, Kaddafi, Bashar al Assad aanklagen en verzwijgt de afschuwelijke, gruwelijke massaslachtingen en oorlogsmisdaden van de Übermenschen, de wereldoverheersers Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Rasmussen.

A.I. laat de Untermenschen, de gekoloniseerden, de ondergeschikten, de aangevallenen, de tientallen miljoenen doden, sinds het einde van de tweede wereldoorlog, de verminkte en misvormde weerloze slachtoffers van de gruwelijke nazi-achtige aggressieoorlogen met biologische, chemische, nucleaire massavernietigingswapens in de kou staan, zonder rechtvaardigheid.

Dit bewijst dat de mensen achter deze NGO’s opgevoed werden als kinderen van Übermenschen en dus ten dienste staan van de misdadige, genocidaire belangen van Übermenschen. Hebben ze al ooit de geschiedenis gelezen vanuit het standpunt van de slaaf, van de ”aboriginal/First Nations”, vanuit het standpunt van de overlevende van de koloniale genocide, vanuit het standpunt van de gekoloniseerde, vanuit het standpunt van de miljoenen verminkte en misvormde slachtoffers van de massavernietigings wapens van de nazi-achtige Übermenschen?

Kolonialisme is één van de grootste misdaden tegen de mensheid in de geschiedenis en toch blijven de Übermenschen daders ongestraft. Hoe kan A.I. deze straffeloosheid uitleggen? Hoe leggen ze hun bescherming en partijdigheid ten voordele van de daders van deze Nazi-terreur van de westerse wereldoverheersers tegen de zwakke anderen uit?

4 miljard echte Untermenchen leven onder dagelijkse terreur van slavernij, dwangarbeid, hongerloon, als proefkonijnen voor nucleaire, biologische, chemische, medische, farmaceutische experimenten, onder terreurbombardementen door de psychopathische wrede ware Übermenschen, meesters van slaven. Toch worden deze Übermenschen nog steeds door westerse NGO’s “met goede bedoeling” beschouwd als “beschaafd” en zelfs als de verdedigers van de “vrijheid”.

 

Kolonialisten, meesters van slaven, sinds eeuwen meedogenloze despoten

De ware  Übermenschen, meesters van slaven (V.S., Europa) zijn sinds eeuwen de laffe, wrede, hatelijke agressors die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid plegen met massavernietigingswapens tegen de weerloze inheemse bevolking. Ze zijn het grootste gevaar en bedreiging voor de vrede en de veiligheid van de rest van de wereld. De kwaadaardige psychopathische Übermenschen, meesters van slaven zijn verblind door ziekelijke hebzucht, ze blijven geobsedeerd door het veroveren, onderdrukken en uitplunderen van de rijkdom van de rest van de wereld.

De laffe, hatelijke, onwettelijke, wrede en genadeloze agressieoorlogen sinds 1991 van de V.S. en NAVO tegen moslimlanden zijn imperialistische oorlogen met de bedoeling om militaire bases op te zetten in het Midden-Oosten en Centraal Azië om Rusland en China te omsingelen. Hiermee willen ze een sterke verwittiging geven dat de meesters van de wereld geen concurrentie dulden tegenover hun geprivilegieerd statuut, de door God uitverkoren, enige eigenaars van de planeet.

De totale vernietiging van Irak, het sociale weefsel, de openbare infrastructuur, het meedogenloos afslachten van de bevolking gedurende de agressieoorlog van 1991, werd gevolgd door een genocidaire economische boycot. Dit alles zijn schrikwekkende oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid door wrede Übermenschen die boven de wet staan en de Irakese bevolking ziet als en inferieur ras dat ze naar believen kunnen afslachten.

In oktober 2001 hebben de V.S. en Europa (NAVO) een onwettelijke agressieoorlog gevoerd om Afghanistan veilig te maken om een pijplijn van het olie-rijke Centraal Azië tot aan een haven in Pakistan aan te leggen om zo het grondgebied van Untermenschen, Iran en Rusland, te vermijden. Ze hebben oorlogsmisdaden en massaslachtingen begaan. Toch blijft het land onstabiel en onveilig en wordt er nog steeds gevochten.

In maart 2003 gingen ze Irak veilig maken voor de “vrije markt’ uitplundering door op een extreem gewelddadige wijze ”schock and awe”, een staatsgreep te plegen op Saddam Hussein. Zelfs na 12 jaar en een genocide van 2 miljoen Irakezen blijven de media zeer optimistisch de politici papegaaien over het “succes” van deze laffe, hatelijke, wrede agressieoorlog en vertelt “dat ze binnen een paar maanden Mosul zullen bevrijden”.

In 2011, met valse en bedrieglijke redenen en door een misdadige uitbreiding van een resolutie van de VN, hebben de V.S. en NAVO een laffe, hatelijke, wrede en genadeloze agressieoorlog gevoerd om een staatsgreep te plegen in Libië. Toch waren er geen bewijzen van slachtingen en van bombardementen tegen burgers. Daarbij had de Libische regering het volledige recht op zelfverdediging tegen onwettelijk gewapende groeperingen die schade brachten aan de “homeland security”.

We leven op een planeet van slaven waar koloniaal Europa sinds 500 jaar en de V.S. sinds 200 jaar de grootste, wrede en genadeloze agressors zijn tegen de zwakkere anderen. Alleen Übermenschen (de V.S., Europa, Israël) hebben recht op zelfverdediging en alleen Untermenschen doden burgers.

Sinds lang hadden de roofzuchtige, imperialistische V.S. een oogje op de olierijke prooi Libië. ”On April 14 (1986) nine F-111’s were sent to attack Qaddafi’s compound with a playload of thirty -six laser-guided 2,000-pound bombs”(1) blz 108

De psychopathische agressors zeiden dat Libië anders was dan Irak, een homogene bevolking, koek en ei, het onmiddellijk aan de macht brengen van een gewillige ondergeschikte regering die de rijkdom van Libië zou laten uitbuiten door de agressors. Hier hebben de agressors zelfs opgetreden als luchtmacht van Al-qaeda en ISIS . Ze hebben de Soennitische islamitische strijders aan de macht gebracht en hiermee hebben de V.S. en de NAVO de Soennitische islamitische staat in de ganse regio aan de macht gebracht. Nu zeggen de ‘papegaaiende’ media dat er, na de “val van Qaddafi”, chaos uitgebroken is. Is Qaddafi van een trap of een paard gevallen?

Libië had goede sociale voorzieningen en wegens de hoge lonen was het een land van emigratie voor de bevolking van de zuidelijke gelegen landen. Nu proberen alle armen, omwille van de westerse schrikwekkende uitbuiting en de slachtoffers van de westerse terreurbombardementen met massavernietigingswapens, in gammele boten op risico hun eigen leven te verliezen, de oevers van Fort Europa te bereiken. Fort Europa wordt begeerd door een paar miljard extreme armen omdat hier het geld en de rijkdom zit van de gewelddadige koloniale diefstal van het zuiden. Ze komen ook omdat de wereldoverheersers (de V.S. en Europa) hier geen drone bombardementen en terreurbombardementen uitvoeren. De bewoners van Europa leven in een staat van genade, rijkdom en veiligheid en er vallen geen bommen op hun koppen.

Na de “succesvolle” gewelddadige staatsgreep in Libië vonden de kwaadaardige psychopaten dat het tijd was om een staatsgreep te plegen in Syrië. Ze hebben de Soennitische strijders bewapend en opgeleid en naar Syrië gestuurd en op die manier ook de Soennitische islamitische staat versterkt in Syrië en Irak.

Nu steunen de ware  Übermenschen de agressieoorlog en terreurbombardementen uitgevoerd door de extremistische, radicale theocratische Soennitische absolute monarchieën van Saoedi-Arabië en de Golfstaten, die onder de sharia wet leven, tegen de sjiitische bevolking van Jemen. Met het voorspelbare resultaat dat Jemen een nieuw Somalië zal worden. Saoedi-Arabië pleegt oorlogsmisdaden door massavernietigingswapens te gebruiken o.a. cluster bommen geleverd door de wrede en genadeloze wereldoverheerser,de V.S. Als beschermeling van de ware Übermenschen, mag Saoedi-Arabië ongestraft, zoals de V.S., Europa, Israël duizenden burgers vermoorden. Voor de ware  Übermenschen zijn de burgers alleen van tel en worden ze alleen geteld als ze vermoord worden door echte Untermenschen en als ze er politieke winst kunnen uithalen in het voordeel van de roofzuchtige uitbuiting van de zwakkere anderen.

Saoedi-Arabië heeft dezelfde radicale en extremistische ideologie als de Soennitische Islamitische Staat (I.S.) en deze agressieoorlog zal de Soennitische Islamitische Staat sterker maken in Jemen en waarschijnlijk zal de “chaos” zich zelfs uitbreiden naar Saoedi-Arabië , Bahrein…

Hier ziet men ook het ware gezicht van de wereld despoten Hollande, Cameron, Obama die ook de bevolking van tientallen moslimlanden bombarderen, goed bevriend zijn met de extremistische wrede Soennitische dictaturen, als er veel geld te verdienen valt.(2)

Saddam Hussein is niet aangevallen omdat hij een dictator was maar wel omdat hij de olieputten genationaliseerd heeft en zijn rijkdom deelde met het volk door goede openbare basisvoorzieningen en sociale diensten.

De ware Übermenschen en hun beschermelingen hebben nog kwaadaardige plannen om Iran aanvallen.

De kwaadaardige psychopathische Übermenschen zijn te gek om los te laten  lopen.

Europa en de V.S. hebben dood en verderf gezaaid in de moslimlanden. Elke keer dat ze een land aanvallen, worden het geweld en de chaos groter.

Door de oorlog te verklaren aan de moslimlanden hebben ze de christelijke bevolking in moslimlanden in gevaar gebracht. De wrede misdadige Übermenschen lopen nu achter de feiten als kippen zonder kop. Ze weten niet meer van welk hout pijlen maken en dus blijven ze hetzelfde doen, blindelings in het wilde weg bombarderen en moslims vermoorden.

De Islamitische Staat is het resultaat van de totale vernietiging van sommige moslimlanden door agressieoorlogen en terreurbombardementen door de westerse wereldoverheersers.

Kolonialisme toont veel overeenkomsten met Nazisme, agressieoorlogen, bezetting en genocide van zwakkere anderen die ze beschouwen als een inferieur ras. Daarbij heeft kolonialisme een holocaust gepleegd ongeveer 16 keer groter dan het Nazisme en hebben de kolonialisten hun Anschluss, nog 40 jaar na het einde van het Nazisme, gewelddadig onder de knoet gehouden. In feite hebben Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, de V.S. (Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Okinawa, Kosovo,…)nog steeds kolonies.

1.Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press”

2.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/08/29/de-bevriende-dictators-van-sarkozy-en-obama

Les mensonges d’Amnesty International sur la Chine

Literatuur:

Ramsey Clark “The fire this time. US war crimes in the gulf”(derde druk van 2002)

Paul Craig Roberts”Why America was lost.From9/11 to police/warfare state”

Howard Zinn “Geschiedenis van het Amerikaanse volk”

Patrick Cockburn “De nieuwe heilige oorlog .De opkomst van IS en de soennitische opstand”

Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press”

John Cooley “Unholy wars.Afghanistan,America and international terrorisme”

Mark Curtis “Web of Deceit Britain’s real role in the world”

Stephen Dorril “M16.Fifty years of special operations.”

Michel Chossudovsky “Globalization of war.America’s ‘long war’ against humanity”

Gary Webb:Dark aliance:The CIA,the contras and the cocaine explosion.

Terry Reed “Compromised:Clinton,Bush and the CIA”

Michael Levine”The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic”

Nick schou”Kill the messenger.How the CIA’s crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

Adam Hochschild “De geest van koning Lepold ll en de plundering van Congo”

Gregoire Lalieu “Jihad made in USA”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

http://www.voltairenet.org/article187408.html

http://www.voltairenet.org/article186441.html

http://www.globalresearch.ca/north-korea-their-health-system-sucks-do-they-have-schools-and-hospitals-in-america-weve-got-medicare/5604293

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!