De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International blijft blind voor genocide van 4 miljoen moslims sinds 1991 door het christelijke westen

donderdag 28 juni 2018 13:14
Spread the love

                                                reactie artikel: Myanmar: Legertop moet vervolgd worden voor misdaden tegen de mensheid

Het is goed dat de legertop ban Myanmar vervolgd worden voor misdaden tegen de mensheid.

Ik vind het wel een schande, een misdadige partijdigheid dat A.I. nooit zoiets gezegd heeft en gevraagd tegenover de grootste terroristen, de grote nazi’s , de grootste plegers van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid , genocides, sinds eeuwen, nl. de Verenigde Staten van America (V.S), Groot-Brittannië, Frankrijk en bondgenoten.

Europees kolonialisme en Amerikaans imperialisme is groot nazisme sinds eeuwen.

A.I. heeft niet geijverd voor een  onafhankelijk internationaal onderzoek over de aanslagen 9/11 in New York en pentagon  ondanks dat de versie van de oorlogsmisdadiger Bush zeer ongeloofwaardig is en in tegenstrijdigheid met de natuur wetten. (1)

A.I. hangt een partijdige ideologie aan waarbij de ware Übermenschen goed zijn en dus alles wat ze doen, agressieoorlogen, misdaden tegen de mensheid, genocides met massavernietigingswapens een weldaad en goed zijn.
En dat de slaven, gekoloniseerden ,de ware Untermenschen, slecht zijn en dus terroristen en alles wat ze doen is slecht.

A.I. is een organisatie die ten dienste staat van meesters van slaven, kolonialisten , de ware Übermenschen. A.I. is een organisatie die ten dienste staat van de kwaadaardige westerse elite, ten dienste van de sociopaten van de militaire-industriele sector die agressieoorlogen nodig hebben omdat het hun multimillionaire winsten geeft.

A.I. is en organisatie die ten dienste staat van de laffe en wrede westerse militaire werelddictatuur, de terreurorganisatie NAVO. V.S. creëren zwakke militaire ‘vijanden’. De kwaadaardige elite staat achter valse vlag aanslagen, om ‘goede redenen’ te hebben om agressieoorlogen te voeren en zo andere landen te controleren , onderdrukken, uit te buiten, de natuurlijke rijkdommen van de rest van de wereld te stelen.

70% van de terroristische aanslagen in Amerika zijn valse vlag aanvallen, zoals de aanslagen van 9/11 , WTC torens 1993, Oklahoma explosie waar de FBI en de CIA achter de aanvallen staan door te helpen om bommen en geld te geven aan mensen die bondgenoten zijn in hun imperialistische vuile oorlogen voor economische en politieke winst.

In een echte wereld rechtstaat zou A.I. vervolgd moeten worden voor ondersteunen van terrorisme , oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides door de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk… , de laffe en wrede westerse militaire werelddictatuur , de terreurorganisatie NAVO.

Koloniaal Europa heeft de grootste en langste holocaust in de geschiedenis gepleegd en toch beschouwen Europeanen zichzelf nog steeds als beschaafd met ‘waarden en normen’ .

Europeanen en hun erfgenamen V.S. zijn negationistisch en dus ook racistisch. Europeanen bezien  mensen uit andere continenten, met een andere huidskleur en religie als minderwaardige mensen, als echte Untermenschen. Europeanen zijn beschaafd omdat ze het doden, de genocides tegen de echte Untermenschen, de gekoloniseerden , de moslims als niet-menselijk beschouwen. Mensen die in een slachthuis dieren slachten plegen ook geen misdaden.

Als echte slavenmeesters, ware Übermenschen zijn ze zich van geen kwaad bewust. Zij zullen wel aan ernstige psychische aandoeningen lijden. Volgens de psychoanalyse van Freud “Spaltung / splitsing”, gespleten zijn, zijn zij verdeeld tussen Übermenchen / Untermenschen , meesters/slaven, goede/slechte terroristen, waarheid / leugen, aanvaller /slachtoffer, vrede/oorlog, beschaving/barbarij, …

De ware Übermenschen zijn zeer wrede mensen, sociopaten, huichelaars zonder geweten, zonder schuldgevoelens, zonder spijt …

Ze zijn zeer machtig , ze hebben een demonische militaire macht met massavernietigingswapens.

Ze zijn nog steeds de meesters van de planeet, met hun erfgenamen, de V.S., NAVO, een wrede militaire werelddictatuur voor de gewelddadige controle, onderdrukking, uitbuiting van volkeren en rijkdom van de planeet.

Ze zijn nog niet aangeklaagd door een internationale rechtbank en veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wat bewijst dat er geen rechtsstaat op de planeet bestaat maar een wrede wereldwijde dictatuur van Europese blanke man en erfgenamen V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland.

Ze  schrijven het internationaal recht en humanitair recht alleen om dit te kunnen gebruiken tegen de ware Untermenschen , de gekoloniseerde landen van andere continenten en andere religies voor economisch en politiek voordeel, bijvoorbeeld voor illegale agressieoorlogen en ook illegale staatsgrepen zoals in Hawaii, Diego Garcia, Congo, Joegoslavië, Ivoorkust, Afghanistan, Irak, Libië, Haïti, Nicaragua, San Salvador, Chili, Honduras, Colombia,  Iran, Grenada, Panama, Somalië, Oekraïne, Azerbeidjan, Georgië, Vietnam, Laos, Cambodja …

A.I. vindt het een weldaad landen plat te bombarderen met massavernietigingswapens , onwettelijke agressieoorlogen te voeren, mensen te doden per duizend zoals in slachthuizen dieren worden geslacht .

Ik vind dat de gekoloniseerde landen een rechtbank moeten stichten om de oorlogsmisdaden, de misdaden tegen de mensheid, genocides te vervolgen van koloniaal Europa en erfgenamen V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland…

Dit is een mogelijke manier om deze barbaarse naziachtige wereldwijde militaire dictatuur van Europa, de VS en de NAVO te stoppen.

Hoe kan worden verklaard dat Europeanen die in democratie leven en vrij zijn om te leren en vrije meningsuiting hebben, niet weten dat de rest van de wereld leeft onder een wrede dictatuur van de Europese landen en de Verenigde Staten, de NAVO?

Hoe kan worden verklaard dat de Europeanen blind blijven voor het feit dat het kolonialisme , imperialisme al eeuwenlang een groot nazisme is?

De westerse kwaadaardige elite blijft haar burgers manipuleren, hersenspoelen om de rijkdommen van de rest van de planeet te blijven plunderen en benutten. De mensen in Europa en de Verenigde Staten profiteren ook van deze economische plunderingen. De eigenaars van Big Media behoren tot deze kwaadwillende elite, zij zijn eenvoudig woordvoerders voor deze criminele en kwaadaardige elite. Ze doen aan propaganda en hersenspoeling.

De westerse mensen zijn goedgelovig, onwetend en gemakkelijk te hersenspoelen omdat ze hun redeneringsvermogen niet efficiënt gebruiken. Het meest ongelooflijke nieuws wordt door de mensen geaccepteerd.

De Europeanen krijgen, al vanaf de kleuterschool, met de paplepel aangeleerd dat de Europese kolonialisten hebben gevochten in de tweede wereldoorlog voor de vrijheid.
De meesters van slaven en de Amerikanen met kolonies hebben alleen gevochten voor de vrijheid van de kolonialisten om hun kolonies te behouden. Ze hebben nog honderden genocides gepleegd na het einde van de tweede wereldoorlog tot  ongeveer 1980 tegen de vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en onafhankelijkheid van de kolonies.Alle agressieoorlogen sindsdien zijn nog steeds naziachtige agressieoorlogen van de ware Übermenschen tegen de echte Untermenschen.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aafia_Siddiqui?fbclid=IwAR3DSQG206_lgTmY3JKZEp0VP0dyhbOfk-_Dh-cndzWcOrdLsA9ST-9lqAs

V.S. en Frankrijk hebben nog steeds ieder 10 kolonies/annexaties/Anschluss.                                                                   Amnesty International en de onwetend en gehersenspoelde Europeanen kennen alleen de annexaties van de echte  Untermenschen Tibet en Krim.

De V.S. hebben de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Puerto Rico, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilandengeannexeerd, en daarbij hebben ze militaire bases nog in  Afghanistan, Okinawa, Kosovo, Djibouti, Irak,Qatar,turkije …

De V.S werelddictatuur heeft ongeveer 900 militaire bases in ongeveer 130 landen, met 325.000 militairen voor bedreiging,onderdrukking,agressieoorlogen  en dit ten dienste van politieke winst, uitbuiting, zelfverrijking ten nadele van de zwakkere bevolking van de wereld.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases

https://www.ncpn.nl//archief/2007/18/basisb.htm
http://www.michielklinkhamer.com/politics/vs-hebben-permanente-militaire-bases-in-130-landen/

Frankrijk bezet nog steeds Nieuw-Caledonië, Réunion, Mayotte, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Marie-Galante, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna…

Frankrijk heeft ongeveer 20.000 militaire buiten Frankrijk, in ongeveer 10 landen en ook op de verschillende kolonies/Anschluss.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_fran%C3%A7aises_dans_le_monde

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2018/01/09/belgieeuropese-unie-verbergen-en-beschermen-daders-van-terroristische-aanslagen-911

https://arretsurinfo.ch/amnesty-international-et-ses-appels-a-la-guerre/

Les mensonges d’Amnesty International sur la Chine

https://www.investigaction.net/fr/la-collaboration-troublante-damnesty-international-avec-les-services-de-renseignement-britanniques-et-americains/

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda.De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Judy Wood “Where did the towers go?Evidence of directed Free-energy on 9/11”

David Ray Griffin “11september. Een onderzoek naar de feiten”

Michael C. Ruppert “Crossing the Rubicon. The decline of the american empire and the end of the age of oil”

Peter Franssen “11 september. waarom de kapers vrij spel kregen”

Thierry Meyssan “9/11:the big lie”

Pentagate”

Paul Thompson “september 11: minute by minute”

Nicolas Davies”Blood on our hands.The American invasion and Destruction of Irak”

Gerald Posner “why america slept.The failure to prevent 9/11”

Enver Masud “9/11 unveiled” (internet Free Book)

Nafeez Mosaddeq Ahmed “The war on freedom: How and why america was attacked september 11,2001

The war on truth 9/11; Disinformation and the anatomy of terrorism”

Michael Chossudovsky “America’s “war on terrorisme””

Eric Hufschmid “Painful questions: An analysis of the september 11th attack”

Webster griffin tarpley “9/11 Synthetic terror”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!