De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amerikaanse topfunctionaris  beschouwt  zichzelf als leugenaar en dief

Amerikaanse topfunctionaris beschouwt zichzelf als leugenaar en dief

maandag 13 april 2020 15:41
Spread the love

In een vlammend artikel schrijft Pasqualina Curcio Curcio over ‘leugens, aantallen en waarheden’ in verband met de Amerikaanse beschuldiging van Venezuela als een ‘drugsstaat.’

Doctor Pasqualina Curcio Curcio, Venezolaanse economist en professor aan de Universiteit Simón Bolívar, ontving de  ‘Prijs  Bouwers aan de Vrede en de Mensenrechten Juan Vives Suriá, 2014.’

Die prijs werd haar gegeven door  de ‘Latijns-Amerikaanse Stichting voor de Mensenrechten en de Sociale Ontwikkeling’  (FUNDALATIN) voor haar onverdroten werk in de verdediging van  het recht op Gezondheid en haar onderzoekswerk voor de vooruitgang van het vaccin tegen VIH/AIDS. Van 1996 tot 2000 was zij raadgeefster van de Wereldbank en van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Leugens en waarheden.

Mike Pompeo verklaarde zonder blikken of blozen voor een groep studenten van de Universiteit van Texas op 15 april 2019:

‘Ik was directeur van de CIA. We logen, we bedrogen, we stalen. Het was alsof we complete trainingscursussen kregen.’ Vandaag is hij minister van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

Jawel, het gaat over dezelfde persoon die  zonder enig ethisch benul, een misdadige uitnodiging lanceerde en 15 miljoen dollar beloofde voor degenen die hen Nicolas Maduro, de wettelijke president van Venezuela, kon uitleveren. Geoefend in leugens rechtvaardigde hij zijn aanbod met de bevestiging dat Maduro verantwoordelijk is voor de ‘internationale handel in drugs.’

Samen met procureur generaal William Barr beschuldigde hij president Nicolás Maduro zonder enig bewijs ‘deelgenomen te hebben aan een criminele vereniging die betrokken is bij een extreem gewelddadige terroristische organisatie, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia – FARC, in een poging om de Verenigde Staten te verdrinken in cocaïne.’

Ze verzekerden daarbij dat de ex-chefs van de guerrillero’s, die de wapens opnieuw opgenomen hebben, de steun van Maduro kregen om te opereren aan de grens tussen Colombia en Venezuela en tonnen cocaïne naar het Amerikaanse territorium te sturen.

William Barr, zowel als Pompeo, volgde de cursussen voor training om te liegen, te bedriegen en te stelen. Hij bekleedde de functie van de CIA tussen 1973 en 1977.

‘Meesterplan om de  Venezolaanse dictatuur omver te werpen

De stappen door Barr en Pompeo ondernomen  maken deel uit van het programma om de Venezolaanse revolutie te vernietigen. Het document dat als titel draagt: ‘Meesterplan om de  Venezolaanse dictatuur omver te werpen van 23 februari 2018,’ werd onderschreven door Kurt Tidd , de toenmalige chef van het Commando Sur, de Amerikaanse legereenheid gericht op Centraal en Zuid-Amerika en de Caraïben. Men kan onder de bedoelingen en de strategieën van dat meesterplan het volgende lezen. Het regime van  Maduro voorstellen als crimineel, illegaal, dief van de rijkdom van het Venezolaanse volk en plunderaar van de nationale schatkist en de aanklacht daartegenin opdrijven. De ‘veralgemeende corruptie’ en ‘de winsten die voortkomen uit de operaties van de drugshandel’ onderstrepen om zijn imago voor de wereld en zijn volgers in diskrediet te brengen. Ook is onder het meesterplan te lezen: ‘Het vuur aan de grens met Colombia verderzetten, de handel in benzine en andere goederen, de beweging van de paramilitairen, de gewapende invallen en de drugshandel opvoeren, om zo gewapende incidenten met de veiligheidskrachten aan de grens te provoceren…’ ‘Paramilitairen rekruteren vooral in de vluchtelingenkampen in Cúcuta, la Guajira en het noorden van Santander.’

Het plan beoogde en beoogt onder meer ‘De interne instabiliteit tot kritische niveaus opdrijven, slachtoffers veroorzaken en daarbij ten overstaan van de wereld de regering van Venezuela als verantwoordelijke signaleren en tegelijk de ‘humanitaire crisis’ waaraan het land ontworpen is in de verf zetten…’

De aantallen integendeel liegen niet.

Het Kantoor van de Verenigde Naties tegen de Drugs en de Misdaad systematiseert in zijn meest recente rapport (dat beantwoordt aan het jaar 2019) per land de gegevens van de productie, de consumptie en de illegale handel van drugs in de wereld.

Het is een waarheidsgetrouw en waarachtig gegeven dat Venezuela niet vermeld wordt in de samenvatting van het genoemde rapport. Dit betekent dat de niveaus in ons land zo marginaal zijn dat ze niet verdienen om opgenomen  te worden.

Welke drugsstaat opereert in een land dat niet eens vermeld wordt in de statistieken van consumptie, productie en drugshandel van het VN-rapport?

Bij het naslaan van de gedetailleerde bijlagen van het VN-rapport wordt Venezuela vermeld als laatste in de doorslaggevende lijst van drugsconsumptie (in tegenstelling met de Verenigde Staten die aan het hoofd van de lijst staan.) Venezuela wordt niet vermeld in de lijsten van landen die drugs zaaien en fabriceren (in tegenstelling met Colombia dat helemaal vooraan op de lijst staat.) Maar Venezuela staat wel op de lijst van landen die drugs heeft aangeslagen. In overeenstemming met het zelfde VN-rapport zijn van de 18 miljoen cocaïneconsumenten, die wereldwijd geschat worden, 38% of 6,8 miljoen Amerikanen. Het niveau van cocaïneconsumptie in de Verenigde Staten staat op 2,10%. Dit wil zeggen zesmaal meer dan het gemiddelde  op wereldvlak of  0,37%.

Het VN-rapport toont verder aan dat 44,6 miljoen Amerikanen cannabis of marihuana consumeren. Dit komt overeen met 24% van alle personen wereldwijd die deze drug consumeren,

Van de 245.400 hectaren cocaïne die in 2017 gekweekt werden, bevonden 171.000 hectaren zich op Colombiaans grondgebied, dit wil zeggen 69,68%. En wat betreft de mogelijke fabricatie van 100% zuivere  cocaïne: in 2000 werden 1.979 tonnen wereldwijd geproduceerd, daarvan 1.379 ton in Colombia. Hoe slagen ze erin om meer dan een miljoen kilo cocaïne te laten passeren onder de neus van de autoriteiten van de Colombiaanse staat zonder dat dezen er zich rekenschap van geven? En hoe brengen ze al die tonnen cocaïne in de VS zonder dat de Amerikaanse staat daar weet van heeft? Op welke manier bedrijven 18 miljoen Amerikanen drugshandel zonder dat de staat daar kennis van heeft? Ofwel zijn de autoriteiten van de VS en van Colombia niet er niet toe in staat ofwel zijn ze medeplichtig, of ze zijn een deel van de handel of het zijn zij die drugshandel drijven.

Waarom beschuldigen de VS Venezuela van drugsstaat en niet Colombia?

Waarheden: de tragikomische decadentie van het Amerikaans imperium

Het feit dat de regering van de VS, het land met de grootste consumptie en drugshandel van de planeet, Venezuela als drugsstaat beschuldigt, met name een land dat niet vermeld wordt in de wereldstatistieken van het VN-rapport is op zijn minst gezegd een hardleersheid temeer in  de lange lijst van fouten die de VS begingen in een wanhoopsdaad tegenover hun evidente val als wereldheersers.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!