De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amerikaanse overheid de grootste bedreiging Homeland Security

zaterdag 6 augustus 2016 11:50
Spread the love

De meeste terroristische aanslagen in de V.S. werden gepleegd met de steun en medeweten van overheidsdiensten, o.a 9/11, aanslag WTC 1993, aanslag overheidsgebouw Oklahoma City 1995, antrax brieven…

Bij de aanslag van 9/11 waren verschillende oefeningen aan de gang in verband met verdediging tegen gekaapte vliegtuigen en in London 7/7 2005 waren ook oefeningen geprogrammeerd in verband met een aanslag zoals deze die werkelijk gebeurd is. (1)

Veel terroristische aanslagen in de V.S. werden gepleegd door bepaalde overheidsinstellingen of door een intieme bondgenoot, de Soenni moslimstrijders, met medeweten en steun van de FBI en de CIA. De V.S. hebben de Soenni moslimstrijders gebruikt in de onwettelijke oorlogen tegen de socialistische regering van Afghanistan gesteund door de Sovjet-Unie en tegen de nationalistische regeringen in het Midden-Oosten o.a. in Egypte, Tsjetsjenië, Kosovo, Bosnië, Libië, Syrië, Centraal Aziatische republieken…

Veel terroristische aanslagen in de V.S. werden gepleegd met de steun van bepaalde regering afdelingen om een “buitenlandse vijand” te scheppen zodat de grote bedrijven rond wapen-, veiligheids-, oorlogsindustrie multimiljonaire winsten konden maken. Zodat ook de burgers een vermindering van rechten en vrijheid wegens de valse bedreiging van een “buitenlandse vijand” zouden aanvaarden. Het was een groot opgezet spel door de regering van de V.S. met de collaboratie van de NAVO en de machtige Europese landen.

Dit is de wrede waarheid, de grootse bedreiging voor de nationale veiligheid van de V.S. zijn bepaalde overheidsinstanties die ten dienste staan van de misdadige belangen van een ziekelijke hebzuchtige en kwaadaardige machtselite van Big Money, Big War/Weapons, Big Oil, Big Corporations/Security,/contractors… ter ere van een super machtige wereld Empire.

Door de Soenni moslimstrijders te gebruiken voor hun misdadige imperialistische roofzuchtige belangen en ze daarna te verraden en ze te bombarderen als ze niet meer “nuttig” waren en door, minstens sinds 1990, veelvuldige terreuroorlogen tegen moslimlanden te voeren waarbij de centrale regeringen werden vernietigd, hebben de V.S. uiteindelijk een vijand geschapen die zijn recht op zelfverdediging gebruikt.

De V.S., Europa zijn sinds eeuwen de grootste vijand, de grootste pleger van  agressieoorlogen en terroristische aanslagen en daardoor de grootste bedreiging van de nationale veiligheid van de landen in de rest van de wereld.

Rechtvaardigheid voor de gekoloniseerde, onderdrukte, uitgebuite, aangevallen landen:

De V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk & bondgenoten moeten vervolgd worden door een internationale rechtbank wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides.

De grote oorlogsmisdadigers Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Rasmussen (NAVO) lopen nog steeds vrij rond. Waar wacht de internationale gemeenschap nog op ?

Afschaffing van het veto recht van de 5 mogendheden in de wereld dictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N. en een uitbreiding tot minstens 30 leden. De V.N. moet verhuizen naar een land zonder een genocidair koloniaal verleden.

Zolang dit alles niet gebeurt, zal het geweld en de chaos in het Midden-Oosten verder uitbreiden naar andere moslim landen.
Gezien dat de aangevallen landen en bevolkingsgroepen recht hebben op zelfverdediging brengt Europa/België de veiligheid van haar eigen bevolking in gevaar.

Als er ooit op aarde een wereldrechtstaat komt, zullen alle nog in leven zijnde Europese en Amerikaanse politici die mee gedaan hebben aan de agressieoorlogen tegen moslimlanden vervolgd worden wegens het plegen van misdaden tegen de vrede, wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides.

Ik vind dat de “vrije” media van de meesters van slaven, als woordvoerders van de wrede en genadeloze agressors, de V.S. en Europa ook moeten vervolgd worden wegens het vergoelijken en goedpraten van deze oorlogsmisdaden en genocides.

 

Een prooi demoniseren om zijn rijkdom te stelen

De wrede terreur agressors, de V.S. en Europa (NAVO) vinden dat de beste manier om de permanente agressieoorlogen voor controle en uitbuiting te verantwoorden, is om een “vijand” te creëren door te demoniseren. Ze vertellen leugens, uiten valse beschuldigingen, plegen corruptie, voeren “valse vlaggen” terroristische aanslagen uit. Ze plegen zelfs terroristische aanslagen tegen zichzelf(1) en beschuldigen hiervan een zwakker land dat ze al op voorhand wilden bombarderen om te overheersen voor politieke en economische winst. Ze bewapenen en financieren groeperingen en bevolkingsgroepen om terroristische aanslagen te plegen of in opstand te komen tegen de officiële regering om een staatsgreep te plegen.

Ze plegen deze verwerpelijke misdaden om een “vijand” te scheppen en om een “aanvaardbare” reden te hebben tegenover hun gehersenspoelde bevolking.

Na het kolonialisme werd de “vijand” het communisme. De christelijke wereldoverheersers hebben een wrede en genadeloze heksenjacht gevoerd op de landen met communistische sympathieën overal in de wereld, Centraal en Zuid Amerika, Afrika, Azië. Zelfs in Europa hebben de wereldoverheersers en NAVO terroristische aanslagen gepleegd o.a. in Italië (zie Gladio operaties)(2). Ook door corruptie en andere misdadige praktijken hebben ze de verkiezingen beïnvloed ten nadele van de communistische partijen in Griekenland, Italië, Spanje, Portugal… De bedoeling was, zoals nu, de burger angstig te maken zodat ze zouden kiezen voor rechtse regeringen die ten dienste staan van de vrije uitbuiting door de machtige multinationals.

Wegens de begeerte naar de rijkdom van olie en aardgas werd de volgende prooi van de V.S. en Europa (NAVO), het Midden-Oosten en Centraal Azië.

Afghanistan werd strategisch belangrijk voor de roofzuchtige wereldoverheersers als een dam tegenover de invloed van de Sovjet-Unie en als corridor voor een pijpleiding tussen Centraal Azië en de havens van Pakistan, die het grondgebied omzeilt van de “vijanden” Iran en Rusland.

Daardoor hebben ze de Soenitische moslimstrijders gefinancierd en bewapend tegen het pro-socialistische Afghanistan  dat werd gesteund door de Sovjet-Unie. Een regering met respect voor de mensenrechten, rechten van de arbeiders en rechten van de vrouwen, waar de vrouwen onderwijs genoten en zich westers kon kleden.  Na 10 jaar steun aan de Soenitische moslimstrijders, dat ze nu  terroristen noemen, door de V.S., o.a.Stinger luchtafweer raketten, heeft de Sovjet-Unie zich in 1989 teruggetrokken en 16 000 soldaten verloren. Het is een grote leugen van de V.S en Amnesty International dat de V.S. met zijn agressieoorlog vanaf 2001  bezorgd was over de rechten van de vrouwen. De V.S. hebben de Soenni strijders, die ze terroristen noemen,verder gesteund in Afghanistan tot september 2001.

 

Verenigde Staten van Amerika terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

Europese kolonialisten en hun erfgenamen (V.S.) beschouwen de rest van de wereld als hun eigendom en de daar levende bevolking als de ware Untermenschen. Als grote Nazi’s zijn ze begonnen met de verwerpelijke misdadige praktijken van Lebensraum, Blitskrieg, Anschluss toe te passen. Sinds eeuwen zijn ze de grote wrede en genadeloze agressors van de rest van de wereld, schenders van de nationale veiligheid, van de territoriale soevereiniteit van de anderen landen. Ondanks de holocaust van 100 miljoen mensen blijven ze nog steeds ongestraft hoewel oorlogsmisdaden en genocides niet verjaren. Waar wacht de internationale gemeenschap nog op?

De slachtoffers van kolonialisme en imperialisme worden niet geteld omdat ze van geen tel zijn. Dit bewijst dat meesters van slaven de mensen van de rest van de wereld als onmensen, als ware Untermenschen beschouwen.

De V.S. en Europa voeren nog steeds terreurbombardementen uit tegenover andere landen. Europa heeft sinds het einde van de tweede wereldoorlog tientallen miljoenen mensen afgeslacht door de tientallen agressieoorlogen die ze gevoerd hebben om aan de bevolking van de gekoloniseerde landen het recht op onafhankelijkheid en vrijheid te ontzeggen.

De kolonies/Anschluss/annexaties hebben  pas rond 1970 de onafhankelijkheid bekomen. Nog steeds houden Frankrijk, de V.S., Groot-Brittannië tientallen Anschluss/annexaties die door de partijdige media van de meesters van de slaven hardnekkig worden verzwegen ondanks hun veelvuldige vermeldingen en beschuldigingen  over de annexatie van de Krim door het ‘minderwaardige’ Rusland.

De V.S. hebben ook tientallen terreurbombardementen gevoerd tegen landen die een menswaardig leven aan de arbeiders en armen wilden geven door landhervorming en door de nationalisering van de multimiljonaire transnationale bedrijven van de wrede , ziekelijk hebzuchtige westerse wereldoverheersers. Sinds 1991 voeren de V.S. & bondgenoten onwettelijke, laffe, wrede en genadeloze agressieoorlogen tegen moslim landen, Irak, Somalië, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Soedan, Libië, Syrië, Mali, Ivoorkust… Intussen hebben ze al een genocide van ongeveer 4 miljoen moslims gepleegd.

Sinds eeuwen vonden ze het normaal om andere landen in andere continenten aan te vallen, te bezetten, de bewoners te onderdrukken, als slaven te misbruiken, straffeloos te vermoorden, om zich de rijkdom van die landen toe te eigenen.

Daarna vonden ze dat ze een ‘goede’ reden moesten hebben om dezelfde laffe, wrede en genadeloze terreuroorlogen te voeren om de gehersenspoelde eigen bevolking een rad voor de ogen te draaien. Ze zijn begonnen met een “vijand” aan te duiden, te demoniseren en vals te beschuldigen van alle zonden van de wereld. De grootste wrede en genadeloze, Nazi agressors sinds eeuwen verklaren dat ze “bedreigd” worden. Daarom moeten deze wereldoverheersers Europa en de V.S. (NAVO) met al hun duivelse machtige legers, met een overvloed aan massavernietigingswapens zich nog meer bewapenen om zich te “verdedigen”. Om zich te “verdedigen” voeren ze onwettelijke, laffe, wrede en genadeloze terreuroorlogen tegen militair zwakkere landen zelfs zonder luchtmacht of luchtafweer. Dit is de psychopathie waarin de regeringen van Europa en de V.S. leven, met de steun van hun gehersenspoelde bevolking.

Raoul Hedebouw (PVDA): “Het VS-imperialisme is het grootste gevaar voor de wereldvrede” – YouTube

1.wereldmorgen.be/blog/janu/2014/10/11/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-911-vs

Neil Doyle “De terrorist.Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

Daniel Hopsicker “Welcome to terrorland”

Paul Zarembka “The hidden story of 9/11″

Jim Mars”Inside job:Unmasking the 9/11 conspiracy”

Webster tarpley “Syntetic terror”

Mark Gaffney “Black 9/11:Money,motive ant technology”

Eric Hufschmid “Painful questions:An analysis of the september 11th attack”

David Ray Grifffin “The new Pearl harbor revisited: 9/11 the cover up,and the exposé”

Kevin Robert Ryan “Another nineteen .Investigating legitimate 9/11 suspects

Kevin Fenton “Disconnecting the dots:How 9/11 was allowed to happen”

 

2.Ganser Daniele “NATO’s secret armies:Operation GLADIO and terrorisme in western Europe”

Paul Williams “Operation Gladio: The unholy alliance between the Vatican,the C.I.A. and the Mafia”

Richard Cottrell “Gladio,Nato’s dagger and the heart of Europe:The Pentagon-Nazi-Mafia terror Axis”

 

Literatuur:

Ewald Vanvugt “Roofstaat:wat iedere Nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II en de plundering van Congo”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers. Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michael Chossudvsky”Globalization of war.America’s long war against humanity”

 

 

obama-blood

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!