De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amerikaanse luchtaanvallen op ISIS/ISIS/NEE/VS militair ingrijpen/NEE

Amerikaanse luchtaanvallen op ISIS/ISIS/NEE/VS militair ingrijpen/NEE

maandag 18 augustus 2014 04:39
Spread the love

AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISISISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE
ZIE

http://www.astridessed.nl/amerikaanse-luchtaanvallen-op-isisisisneevs-luchtaanvallennee/

Aanstaande 30 augustus is er op de Dam een demonstratie (1) tegende Islamistische (Islamisme is de politieke Islam), organisatieISIS (nu IS genaamd), die zowel in Irak(2) als Syrie (3) militair opereert en, helaas,dood en verderf zaait. (4)Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische en religieuze minderheden. (5)Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (eenreligieuze minderheid) (7)
De opvattingen en gehanteerde tactiek van ISIS is nogal Middeleeuws.Naar het voorbeeld van de oude Spaanse Koningen Ferdinand en Isabella (8),die destijds Joden en Moren verdreven (9), zeggen ze nu tegen de christenen´´Bekeren of vertrekken´´ (10)De mogelijkheid om te blijven en een speciale belasting tebetalen (11) is er ook, maar er blijft dan risico, gedood te worden. (12)
Geen wonder, dat duizenden christenen zijn gevlucht. (13)Yazidi´s, van wie er al velen gedood zijn (14), zijn ook massaalop de vlucht geslagen. (15)
In tegenstelling tot wat ISIS beweert, is er geen sprake van, datzij handelen in naam van de Islam.Integendeel.
De Islam is, evenals christendom en Jodendom, een religievan naastenliefde en vrede en de handelingen van ISIS zijn daarmeein alle opzichten in strijd.

HOE IS ISIS ONTSTAAN EN WAT VERKLAART DE SNELLE OPMARS
Maar hoe is dit nu allemaal zo gekomen, want het is duidelijk,dat ISIS niet uit de lucht is komen te vallen.Een van de belangrijkste oorzaken is de onderdrukking,door het huidige Iraakse Sjiietische regime, van de Soenitischeminderheid. (16)Terecht was daar veel verzet tegen, vanuit diverse groeperingen,en een van die groeperingen, ISIS, heeft zich dus nu in raptempo op succesvolle wijze (17) van een groot deel van Irak enSyrie meester gemaakt.
Dat twijfelachtige ´´succes´´ is deels te danken aan intimidatie (18).Zo kregen ze de plaats Baji in handen, nadat ze plaatselijkenotabelen hadden gebeld met het advies aan ´´julliezonen in de politie en het leger om de wapens neer te leggen en zichterug te trekken voor het ochtendgebed (van dinsdag)´´, alduseen inwoner van die plaats. (19)

Een tweede oorzaak van die snelle opmars ligt in de steun,die ISIS wel degelijk heeft (of had) van delen van de Soennitische gemeenschap (20) en begrijpelijk is dat wel, sinds zij na deval van Saddam Hoessein (onder het nare mom van stuivertjeverwisselen), tot tweederangsburgers waren verworden (21) (wat ikhierboven al schreef), nadat onder Saddam Hoessein juist de Sjiietischemeerderheid door de Soennitische minderheid (waartoe SaddamHoessein behoorde) werd onderdrukt.Vandaar.
Op deze terechte Soennitische grieven (22) is ISIS meegelift.

Een derde reden, die het succes van ISIS verklaart, is de buitmakingvan wapens van Amerikaanse makelij ophet Iraakse leger, (23)Anders gezegdDe wapens van het Iraakse leger worden tegen hen gebruikt.Ironie.

ISIS/BITTERE VRUCHT VAN DE VS AANVAL/BEZETTING IN IRAK

Maar het gaat nog dieper.Terug naar de VS aanval op Irak met de daaropvolgendekeiharde bezetting, met alle oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingenen onderdrukking. (24)Duizenden burgerdoden (25)
Dat vergeten diegenen, die nu achter de VS luchtaanvallenop ISIS staan, maar al te makkelijk.Want mensen hebben  vaak een te kort geheugen.
Uit die ellende van oorlog en bezetting kwam een genadelozeburgeroorlog tussen Soennieten en Sjiieten voort, die meer dan 100 000 slachtoffers heeft geeist (26) en een intensebittere verdeeldheid.Belangrijkste schuldigen waren de Sjiietische premier Malikidie de Soennieten, met steun van bezetter de VS ,tegen zich  in hetharnas joeg. [28]In feite ging de strijd dus tegen de regering Maliki, marionetvan de VS bezetter [29], maar ook de strijd tegen de VS bezetting [tot 2011]op zich werd voortgezet. [30]
In een dergelijk klimaat is het voor een groep als ISIS, die naastreligieus fundamentalisme ook stoere anti VS taal uitslaat [31]gemakkelijk garen spinnen.

ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE

De Amerikaans/Westerse bezorgdheid over de slachtoffersvan de ISIS terreur is een lachertje.Noch laten ze zich leiden door menslievendheid ofhumaniteit.Het enige, dat de VS nu beweegt, in actie te komen en luchtaanvallen uit te voeren op ISIS, is keihard eigenbelang.Niets anders.
Bovendien hebben twee Golfoorlogen en de aanval op Afghanistan [32]wel aangetoond, dat de VS nul comma nul respect heeftvoor mensenlevens.Aanvallen met clusterbommen, met als tol duizendenburgerslachtoffers [33], CIA foltering van gevangenen [34],Guantanamo Bay [35] en ga zo maar door.
Nieuw Amerikaanse militair ingrijpen zal verder dood en verderf zaaien en de regio meer naar de afgrond helpen.
Hoezeer ook een verwerpelijke groepering, de strijd tegen ISISis niet geholpen met Westers wapengekletter.
Publicist en activist Peter Storm heeft het mooi verwoord”Misdadige luchtaanvallen op misdadige groepering. [36]
ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE
De strijd tegen ISIS is een zaak van het Iraakse volk.Niet van imperialistische Grootmachten.
Astrid Essed

[1]

AT5UPDATE/ANTI ISISDEMONSTRATIE IN AMSTERDAM11 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/132931/update-anti-isis-demonstratie-ook-niet-op-museumplein

[2]
ISIS VEROVERT GROOTSTE STUWDAM IRAK3 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3843652/isis-verovert-grootste-stuwdam-irak.html

[3]

NOSIS VEROVERT PLAATSEN IN NOORD-SYRIE13 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/686002-is-verovert-plaatsen-in-noordsyrie.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaal+(NOS+Journaal+Nieuws)

[4]

AMNESTY INTERNATIONALNORTHERN IRAQCIVILIANS IN THE LINE OF FIREJULY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/007/2014/en/8f5c6eb0-27e4-45d2-ac08-63fc5840d9a5/mde140072014en.pdf

[5]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIESISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES19 JULY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[6]
HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIESISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES19 JULY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[7]

WIKIPEDIAYAZIDI
http://en.wikipedia.org/wiki/Yazidi

[8]

WIKIPEDIACATHOLIC MONARCHS
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Monarchs

[9]

WIKIPEDIAEXPULSION OF NON-CHRISTIANS AND SPANISH INQUISITON
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Monarchs#Expulsion_of_non-Christians_and_Spanish_Inquisition

Bron

WIKIPEDIACATHOLIC MONARCHS
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Monarchs

[10]

THE INDEPENDENTISIS TAKES IRAQ’S LARGEST CHRISTIAN TOWN ASRESIDENTS TOLD:- ”LEAVE, CONVERT OR DIE”7 AUGUST 2014

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-takes-iraqs-largest-christian-town-of-qaraqosh-9653789.html

[11]

GLOBAL POSTCHRISTIANS FLEE JIHADIST ULTIMATUMIN IRAQ’S MOSUL
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140719/christians-flee-jihadist-ultimatum-iraqs-mosul-1

[12]

BBCIRAQI CHRISTIANS FLEE AFTER ISIS ISSUEMOSUL ULTIMATUM16 JULY 2014
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28381455

[13]

DAILY MAILTHOUSANDS OF CHRISTIANS FLEE ISLAMIC MILITANTS PULLING DOWN CHURCH CROSSESIN IRAQ AFTER THEIR BIGGEST TOWN ISOVERRUN BY ISIS7 AUGUST 2014
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2718918/Thousands-Christians-flee-Islamic-militants-pulling-church-crosses-Iraq-biggest-town-overrun-ISIS.html

[14]
RT COMISIS KILLED 5OO YAZIDI’S, BURIED SOME ALIVEINCL WOMEN AND CHILDREN-IRAQ10 AUGUST 2014
http://rt.com/news/179280-iraq-islamic-kil-yazidi/

[15]

THE HUFFINGTON POSTTHOUSANDS OF IRAQI YAZIDIS FLEE TOSYRIA AFTER KURDS OPEN SAFE PASSAGE10 AUGUST 2014

http://www.huffingtonpost.com/2014/08/09/iraqi-yazidis-syria_n_5664594.html

[16]

OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLENOP MISDADIGE GROEPERINGPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/

[17]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

[18]

COMMONDREAMS.ORGBLOODY LEGACY OF US INVASION AS TATTERED IRAQ TEETERS ON EGDE11 JUNE 2014

http://www.commondreams.org/news/2014/06/11/bloody-legacy-us-invasion-tattered-iraq-teeters-edge

[19]

COMMONDREAMS.ORGBLOODY LEGACY OF US INVASION AS TATTERED IRAQ TEETERS ON EGDE11 JUNE 2014

http://www.commondreams.org/news/2014/06/11/bloody-legacy-us-invasion-tattered-iraq-teeters-edge

[20]

TROUWMOSOEL IS BINNEN, DUS OP NAAR BAGDAD12 JUNI 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3670910/2014/06/12/Mosoel-is-binnen-dus-op-naar-Bagdad.dhtml

[21]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

[22]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

[23]

HP DE TIJDHOE DE VS DE STRIJD TEGEN ISIS BEWUST TEGENWERKEN5 AUGUSTUS 2014

http://www.hpdetijd.nl/2014-08-05/hoe-de-vs-de-strijd-tegen-isis-bewust-tegenwerken/

[24]
UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSED

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

[25]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011

https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

[26]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011

https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

[27]

VOLKSKRANTIS MAAKT DEEL UIT VAN EEN GROTERE OORLOGTUSSEN SOENNIETEN EN SJIIETEN15 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3718757/2014/08/15/IS-is-deel-van-een-grotere-oorlog-tussen-sjiieten-en-soennieten.dhtml

[28]
UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[29]
UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[30]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011

https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

[31]
”Het doel van de Islamitische Staat in Irak en de Levant is jihad tegen de Amerikanen in Irak en tegen iedereen die volgens de Staat met hen samenwerkt, voornamelijk sjiieten, en het stichten van een islamitisch kalifaat in Irak,”

WIKIPEDIAISLAMITISCHE STAAT (IN IRAK EN DE LEVANT)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_in_Irak_en_de_Levant

[32]

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSED

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

[33]

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSED

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

[34]

HUMAN RIGHTS WATCHGETTING AWAY WITH TORTURE12 JULY 2011
http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0

[35]

HUMAN RIGHTS WATCHGUANTANAMO BAY
http://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo

[36]

OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4)/MISDADIGE LUCHTAANVALLENOP MISDADIGE GROEPERINGPETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!