De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Als overtuigd moslim moet ik het kunnen zeggen.

Als overtuigd moslim moet ik het kunnen zeggen.

dinsdag 11 november 2014 11:45
Spread the love

Als overtuigd moslim moet ik het kunnen zeggen. 

Islam is een geweldig goede zaak.

Islam biedt mogelijkheden aan de mensheid om in vrede te leven.

Islam nodigt de mensen en de verschillende volkeren uit om elkaar beter te leren kennen.

Islam dwingt niemand om gelovig te worden. 

Islam staat voor vrije meningsuiting. 

Waar ik het soms moeilijk mee heb is dat vele moslims daar anders over denken. 

Het is dan ook met spijt in het hart dat ik er moet op toezien hoe velen van hen als schapen onder de hoede van zelfuitgeroepen herders naar de afgrond worden geleid.

Ik vind het erg dat ik er niets kan aan doen om hen tegen te houden.

Hoe zeer ik ook mijn best doe, ik krijg het hen niet uitgelegd. 

InchaAllah.

take down
the paywall
steun ons nu!