De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Als ge liegt , moet ge …………….

Als ge liegt , moet ge …………….

woensdag 25 mei 2011 09:36
Spread the love

ALS GE LIEGT ,MOET GE DOORLIEGEN !!!!!!!!!!!!

Deze morgen , 25 mei 2011 , zegt De Croo A. op de radio: ” In Duitsland daalt de armoede !!!!!!!!!!!!!!

Ge moet maar durven .

take down
the paywall
steun ons nu!