De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Als de westerse mens zijn kolonialistische bril afzet

Als de westerse mens zijn kolonialistische bril afzet

zaterdag 12 november 2011 18:08
Spread the love

Naar een vredevolle en rechtvaardige wereld

De VSA/Europa zijn nog steeds de meesters van de wereld, nog steeds kolonialisten. We leven in een misdadige wereld gebaseerd op diefstal door geweld en machtsmisbruik.

Onderdrukkende militaire macht:

De machtige landen VSA/Europa en hun bondgenoten gebruiken hun militaire macht om de rest van de wereld te bedreigen, te bombarderen, aan te vallen, te bezetten, te onderdrukken en uit te buiten. Daarbij worden mensen ontvoerd, gemarteld en duizenden onschuldige burgers vermoord. Alle oorlogen van de VSA/Europa/NAVO zijn oorlogen om de markten te openen voor de uitbuiting en ook om militaire basissen te installeren om de uitbuiting te controleren en veilig te stellen.

Uitbuitende economische macht:

De economisch machtige landen zijn nog steeds kolonialisten en buiten de rest van de wereld uit.
Ze hebben een systeem gecreëerd “vrije markt” waar de machtige landen de rest van de wereld gewoon uitbuiten. Ze gebruiken daarbij de militaire macht om hun ziekelijke uitbuitingswil op te dringen. Onze rijkdom is diefstal door geweld en door machtsmisbruik.
“Vrije markt”: is gewoon een misdadig systeem. Gezien de spelers niet gelijk zijn, niet dezelfde macht hebben is “vrije markt” gewoon diefstal met geweld. Daarom moet er een gereglementeerde markt komen waar de handicaps van de zwakke landen in rekening worden genomen en waar ze compensaties krijgen volgens hun handicap. Ook moeten de zwakke landen de mogelijkheid krijgen om hun markt te beschermen van de “vrije markt”. Het is essentieel dat er een verandering komt van de regels van de “vrije markt” zodat de rest van de wereld een meer rechtvaardig stuk krijgt van de rijkdomkoek.
Er moeten grenzen komen aan de “oneindige uitbuiting” door de machtige landen.
Er moeten regels komen om de wereldrijkdom op een rechtvaardige manier te verdelen en ergens moeten we groeien naar een soort wereld “coöperatief-model”.

Zolang er geen grote verandering van de onrechtvaardige spelregels van de “vrije markt” komt, moeten de rijke landen een soort leefloon aan de uitgebuitenen van de “derde wereld” betalen zoals in België een leefloon wordt betaald aan mensen zonder inkomen.

Dictatoriale politieke macht:

De wereldregering is een dictatuur, alle belangrijke beslissingen, resoluties  worden genomen in de Veiligheidsraad van de VN, door een kliek van 15 landen (5 permanente leden met vetorecht, VSA, Frankrijk, VK, Rusland en China + nog een paar Europese landen + een paar landen van de derde wereld). De resoluties worden genomen door 9 ja stemmen zolang geen van de 5 permanente landen zijn veto gebruikt heeft. Ze kunnen zelfs hun veto gebruiken tegen resoluties die hun eigen land betreffen. De VSA gebruiken ook altijd hun veto als het over resoluties gaat waarbij Israel aangeklaagd wordt voor grond diefstal,apartheid, oorlogsmisdaden en schending van mensenrechten.
De dictatuur van de Veiligheidsraad van de VN geeft aan de meesters van de wereld, de “toestemming”, de “goedkeuring”, de “wettelijkheid” om de wereld  te  bedreigen, aan te vallen, te bombarderen, te bezetten en uit te buiten en duizenden onschuldige burgers te doden. De meesters van de wereld en hun vrienden zijn de enige die ongestraft honderd duizenden onschuldige burgers mogen doden en landen mogen plat bombarderen.
Een verschrikkelijke, misdadige partijdigheid.

Daarom is het essentieel dat de Veiligheidsraad van de VN en het vetorecht van de 5 machtige landen afgeschaft worden. De belangrijke beslissingen, resoluties over de wereld moeten genomen worden door een democratische wereldregering, de Algemene Vergadering van de VN, waar elk land een stem krijgt en waarbij de resoluties genomen worden volgens een democratische meerderheid.

Misleidende ideologische macht:

De partijdige persagentschappen en de “officiële” media berichten als woordvoerders van de meesters van de wereld en hun oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid worden verdoezeld en zelfs verkocht als grote overwinningen en daardoor geven ze een schijn van wettelijkheid aan deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.
De partijdige media zijn in feite staatsmedia die de economische, militaire en politieke misdadige ambities van kolonialisten verdedigen en vertolken.
De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en de kolonialisten.
De media maken zich ook schuldig aan deze misdadige partijdigheid.
Daarom is het heel belangrijk dat de westerse mens eindelijk zijn kolonialistische bril afzet en kijkt naar de misdadige geschiedenis van de kolonialisten vanuit het standpunt van de slachtoffers: de inheemse bevolking, de slaven, de gekoloniseerde, uitgebuite volkeren. Vanuit het standpunt van de onschuldige burgers die moeten leven onder bombardementen, onder martelingen , onder bezetting door buitenlandse machten (de VSA/Europa). 

 

https://www.dewereldmorgen.be/community/de-westerse-mens-draagt-een-kolonialistische-bril/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!