De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Controlepost Eretz in Gaza. Foto: Ludo De Brabander
Opinie -

Als de stoomketel ontploft, wappert de Israëlische vlag

Onder impuls van de zionistische vleugel verklaart de Antwerpse N-VA burgemeester dat Antwerpen de Israëlische "kant van de democratie, de kant van het licht" kiest "tegen de krachten van tirannie en duisternis". Wij tegen de barbaren dus. De voorzitter van de partij die het in het eigen manifest opneemt voor de “emancipatie van alle verdrukte volkeren” kiest er ongegeneerd voor om de vlag te laten wapperen van de bezetter, van de onderdrukker van een heel volk.

woensdag 11 oktober 2023 11:56
Spread the love

Pijnlijk om te zien hoe de verwerpelijke misdaden die Hamas heeft begaan, zich keren tegen het slachtoffer van decennialang onrecht, het Palestijnse volk.

Op sociale media laten de klassieke tenoren van het ‘politieke debat’ zich weer graag zien. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, ventileren ze hun meningen in de hoop die later ook voor de camera’s te kunnen debiteren. Zij vervoegen de trollen en beroepstwitteraars die wat filmpjes en emoties verzamelen, om vervolgens met deze ‘waarheden’ in pacht hun zure meningen op de digitale wereld loslaten. Voorgeschiedenis, context, fake of geen fake… het doet er allemaal niet toe als je maar sneller schiet dan je schaduw, aandacht raapt en het gebruikt kan worden om het eigen ideologisch kader te propageren.

Onder impuls van de zionistische vleugel verklaart de Antwerpse N-VA burgemeester dat Antwerpen de Israëlische “kant van de democratie, de kant van het licht” kiest “tegen de krachten van tirannie en duisternis”. Wij tegen de barbaren dus. De voorzitter van de partij die het in het eigen manifest opneemt voor de “emancipatie van alle verdrukte volkeren” kiest er ongegeneerd voor om de vlag te laten wapperen van de bezetter, van de onderdrukker van een heel volk.

Er is maar een kamp te kiezen: tegen de oorlogsmisdaden (van Hamas en van het Israëlisch leger) en voor de mensenrechten en de onvervreemdbare rechten van een volk, die al decennialang worden geschonden.

Hoewel de Israëlische bezettings- en kolonisatiepolitiek, de militaire repressie en het Apartheidssysteem uitvoerig gedocumenteerd staan in rapporten van de VN, van mensenrechtenorganisaties,… houdt een belangrijk deel van de politieke kaste zich doof en blind. Als de stoomketel van het onrecht, van de openluchtgevangenis die Gaza is, ontploft dan gaan ze op hun achterste poten staan.

Er is maar een kamp te kiezen: tegen de oorlogsmisdaden (van Hamas en van het Israëlisch leger) en voor de mensenrechten en de onvervreemdbare rechten van een volk, die al decennialang worden geschonden.

Niemand zou het Apartheidssysteem waaronder het Palestijnse volk gebukt gaat aanvaarden, niemand, ook de burgemeester van Antwerpen niet in wiens partijmanifest verder ook staat om “wereldwijd actief op te komen voor de rechten van de mens, van de volkeren.”BDW, zijn heftig twitterende partijgenoten en bij uitbreiding de hele politieke kaste zouden voor ze hun meningen ventileren, eens ter plekke moeten gaan om te ervaren wat grondroof, huizenvernietigingen, arrestaties, aanvallen van kolonisten, checkpoints, gebrek aan elektriciteit en water met mensen doet.

Ze hebben 16 jaar lang hun onvermogen getoond om een einde te maken aan de blokkade (die in 2007 begon), aan deze vorm van collectieve bestraffing en schendingen van het internationaal humanitair recht, met de gekende resultaten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!