De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vlag van de 'harde' jihad, van S4B, van Al Qaeda, van ISIS. Veel geweld maar weinig Islam.

Als de Facebookpagina’s zwart kleuren….

maandag 19 januari 2015 23:32
Spread the love

Wie dacht dat de imams opriepen tot kalmte zou zich kunnen vergissen.

In de nasleep van de Charlie Hebdo affaire is een nieuwe hype ontstaan: 

Het extra in de verf zetten van de liefde, niet voor God, maar voor de Profeet. 

Het liefst in de zwarte verf, de kleur van de oorlog.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!