De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Allochtone jongeren niet in onze jeugdbewegingen
Pascal Smet, Allochtonen, Filip Somers, Ulla Werbrouck LDD -

Allochtone jongeren niet in onze jeugdbewegingen

woensdag 8 februari 2012 23:12
Spread the love

De raad van Europa lichtte ons jeugbeleid door en concludeerd  dat kwetsbare allochtone jongeren hun plaats niet vinden in de tradionele jeugdbeweging.

In 2010 werd duidelijk dat onze vlaamse jeugdbeweging zou moeten bijsturen, helaas tot nu zonder resultaat.

Vlaams minister Pascal Smet pleit voor een afzonderlijke allochtone juµeugdbeweging onder de koepel

van de reeds bestaande organisaties.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) vindt dit voorstel hallucinant omdat minister Smet openlijk pleit voor apartheid bij de jeugdbewegingen in plaats van werk te maken van de integratie van kwetsbare allochtonen binnen de bestaande jongeren organisaties.

Dit voorstel toont het failliet van het gevoerd integratiebeleid aldus Ulla Werbrouck.

Burgemeester Somers van Mechelen vindt dat er ook een taak weggelegd is voor de ouders en dat de jeugdbewegingen zelf ook

een initiatief mogen nemen.

take down
the paywall
steun ons nu!