De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alles zeggen in één zin

Alles zeggen in één zin

donderdag 4 maart 2010 11:21
Spread the love

“Minder lasten, een cadeau?”

Met die alles zeggende zin begon Karel Van Eetvelt gisteren op zijn blog. Hij zegt nogmaals dat de koppeling maken tussen nieuwe “lastenverhogingen” en werkzekerheid geen goed idee is. Vervolgens verliest hij nog maar eens de waarheid deels uit het oog. Zo schrijft hij:”Bedrijven dwingen om mensen aan te werven, terwijl deze eigenlijk niet noodzakelijk zijn, is uitermate contraproductief”. Het gaat natuurlijk om het feit dat bedrijven geen mensen meer mogen ontslaan als ze een cadeau krijgen.

Een cadeau is immers iets dat wordt weggegeven aan iemand om een felicitatie meer kracht te geven. Ik zie ons nog niet direct met toeters en bellen verdoken aan een fabriekspoort staan met een grote blanco cheque. Wachtend op het moment dat de werksmekers, op het einde van hun werkdag, naar huis mogen om dan op te springen en te roepen:”proficat, jullie worden allemaal ontslagen en samen met jullie hebben wij dat betaald!”

Meneer Van Eetvelt besluit op zijn blog met de volgende zin :”En voor alle duidelijkheid, ik ken geen enkele ondernemer die voor zijn plezier iemand ontslaat.”

Welnu ik ken geen enkele burger die nog wil betalen voor die zogezegde ondernemers die voor het behoud van hun eigen bonussen en de dividenden van hun aandeelhouders mensen met plezier ontslaan!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!