De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Allemaal MENSEN…..
Armoede, Brussel, asielzoekers, mensen, KVS, Noordstation -

Allemaal MENSEN…..

woensdag 21 september 2011 11:00
Spread the love

Allemaal MENSEN……

De krant het Nieuwsblad besteedt een ganse pagina aan de uitzetting van daklozen en ‘asielzoekers’ uit het Noordstation. Daarnaast besteedt de krant ook een ganse pagina aan de verontwaardiging van een aantal toeschouwers bij de première van Oedipus/ Bêt Noir  waar op het laatste een baby op de scene wordt gebracht en effectief (even) aan zijn lot wordt overgelaten.
Groot was ook mijn verbazing toen de baby begon te wenen, en men hem daar liet liggen. Snel werd duidelijk dat dit niet voor zeer lange tijd zou zijn. Dat dit niet in je koude kleren kruipt als mensen is normaal. Dat er mensen zijn die dit niet kunnen begrijpen en daardoor geraakt worden en dan opstappen heb ik met eigen ogen ook gezien (was aanwezig tijdens de première)
Dat men daar dan een ganse pagina aan wijdt en zelfs niet vermeldt dat diezelfde baby op het einde van het stuk en bij de begroeting van alle acteurs, mee op het podium aanwezig was in de armen van een volwassen persoon, dat die zeer rustig was en zelfs vrolijk lachte wordt met geen woord vermeld!

Mensen gaan waarschijnlijk naar toneel met de idee een gezellige en een ontspannen avond door te brengen! Wanneer ze geconfronteerd worden met de harde realiteit waarover het verhaal gaat dan is de verontwaardiging groot en roept men tot grote schande, en dat is wat men dan onthoudt, hetgene dat ons het meest geraakt heeft tijdens de voorstelling…het ontredderde kind aan zijn lot overgelaten op de scene, en als hij (zoals hier het geval was) ook aan het wenen is dan is de verontwaardiging dubbel zo groot!!

Nog groter werd mijn verontwaardiging toen ondertussen in het Noordstation mensen en KINDEREN en zelfs BABY’S met politie worden buitengezet omdat ze een gevaar zijn voor de volksgezondheid! Een kwestie van hygiëne zegt men! Dat deze mensen NU op straat zitten samen met hun kinderen blijkt niet onmenselijk te zijn!

Wanneer een beleid faalt door geen structurele oplossingen aan te bieden aan mensen die hier in ONMENSELIJKE omstandigheden moeten zien te overleven en waar ook steeds meer en meer kinderen en baby’s bij betrokken zijn, dan lijkt het een ver van ons bed show te zijn!! We kennen deze mensen / kinderen niet, we worden er niet met onze neus op gedrukt want ze worden weg gestuurd, buiten op straat! We lopen liever voorbij want inderdaad het ‘stinkt’ en het is er ‘vuil’!
Wanneer men mensen en kinderen behandeld als ‘vuil’ hoe kunnen ze dan zelf nog zelfrespect opbrengen? Wanneer een beleid geen moeite doet om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en mensen en kinderen letterlijk en figuurlijk aan hun lot over laat dan moeten ze wel zien te OVERLEVEN!!!

Hoe groot kan een verontwaardiging zijn??? Mijn verontwaardiging was zeer groot toen ik de twee artikels las. Ik was aanwezig tijdens de première en ook was ik verontwaardigd bij de bewuste scene, maar ik heb ook gezien en gevoeld hoe de baby nadien op scene terug kwam!!!
Hij was niet aan zijn eigen lot overgelaten!!!
De mensen en kinderen die op straat moeten overleven worden elke dag aan hun lot overgelaten!! Als men nog niet op een menswaardige manier naar een toilet kan en mag gaan omdat men daarvoor nu eenmaal moet betalen dan kan het niet anders dan dat het ‘stinkt’!!!
Men gaat dan het “probleem “ oplossen door wat aanzien wordt als het “probleem” (de mensen met hun kinderen) te verwijderen.

Probleem is juist dat het hier niet de mensen met hun kinderen zijn die het “probleem” zijn wel het falend beleid !!!!!!
De mensen zitten NU WEER eens op straat, en allerlei organisaties proberen de schade te beperken. Deze keer kwam er een bus ter plekke vanuit het kinderrechtencommissariaat!! Anderen deelden soep uit!! (een jaarlijks weerzien) !!!
Dit is NIET en mag ook NIET als de oplossing gezien worden!!!
Dit laat WEL sporen na in de verdere ontwikkeling van het kind , hier worden ze wel aan hun eigen lot overgelaten en krijgen ze vanuit de samenleving/ beleid de boodschap mee dat ‘ ze NIKS betekenen, NIKS waard zijn als KIND noch als MENS !!! Hier worden zowel de GRONDRECHTEN als de KINDERRECHTEN en MENSENRECHTEN geschonden!!!

Het wordt hoog tijd dat het de bevoegde instanties hun bevoegdheden en eigen ego overschrijden. Het is meer dan hoogtijd dat men in belang van de mensen en kinderen naar structurele oplossingen gaat zoeken en die zijn er als men echt wil!!
In Brussel zijn er vele mensen die een strijd VOOR en met de mensen zelf leveren VOOR de grondrechten.
Er zijn organisaties die hen hierin ondersteunen, maar als het beleid zijn verantwoordelijkheid niet opneemt in het belang van deze mensen dan geeft ze deze mensen en alle professionele mensen de boodschap dat de waarde van een menselijk leven niet hun prioriteit is!!!

Samen met de mensen en allerlei organisaties zijn er al tal van aanbevelingen aan het beleid gegeven. Vele beloftes werden al uitgesproken, maar met de regelmaat van de klok duiken deze wanpraktijken op. Omwille van de opvangcrisis, of omwille van het systematisch de ogen sluiten voor de Roma-problematiek.

Mijn verontwaardiging …….
Wat is de mens nog waard in een samenleving als die zich geen MENS meer kan en MAG  voelen en ZIJN!!!

ARMOEDE IS GEEN PRODUCT MAAR GAAT OVER MENSEN EN KINDERLEVENS!!!

Caro Bridts,
Opgeleide Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale uitsluiting
Brussel, 20/9/2011

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!