De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Wikipedia
11.11.11

Alarmbel over de situatie in Afrin, in Noordwest-Syrië

In een nieuw rapport trekt onderzoeksorganisatie IMPACT, met steun van 11.11.11 en de Nederlandse vredesorganisatie PAX, aan de alarmbel over de situatie in Afrin (NoordwestSyrië). Het rapport roept op tot dringende Europese en Turkse actie om de escalerende situatie in het gebied te stabiliseren.

dinsdag 14 mei 2019 15:09
Spread the love

Afrin kwam in maart 2018 onder Turkse bezetting, nadat het Turkse leger en door Turkije gesteunde extremistische milities in januari 2018 een vernietigend offensief inzetten op deze overwegend Koerdische enclave in Noordwest-Syrië.

Volgens de VN werd het Turkse offensief gekenmerkt door grootschalige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden door pro Turkse milities, en leidde het tot de verplaatsing van minstens 137.000 lokale bewoners. Tegelijk vestigden zich tienduizenden intern ontheemde personen (IDPs) uit andere delen van Syrië in Afrin.

Etnische spanningen

Turkije bezet sindsdien het gebied, en wordt er door veel waarnemers van verdacht een feitelijke annexatie van Noordwest-Syrië voor te bereiden.

Uit het IMPÄCT-rapport, dat gebaseerd is op maandenlang terreinonderzoek in het gebied, blijkt dat de verplaatsing van de oorspronkelijke bevolking en de hervestiging van IDPs sociale en etnische spanningen veroorzaakt. De oorspronkelijke, overwegend Koerdische, bevolking wordt op grote schaal gediscrimineerd en is het slachtoffer van talloze mensenrechtenschendingen door pro-Turkse extremistische milities. Doordat deze laatsten de overwegend Arabische IDPs een voorkeursbehandeling geven, is er sprake van een toenemende vervreemding en wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Huisvesting springt hierbij het meest in het oog. Veel oorspronkelijke bewoners van Afrin leven onder de voortdurende dreiging van uitzetting, inbeslagname, raids en plunderingen door proTurkse milities. Nieuwe IDPs nemen bovendien vaak ‘onbewoonde’ huizen van verdreven burgers in, van wie de eigendomspapieren vaak verloren of vernietigd zijn.

Copy-paste-repeat

Het rapport wordt gepubliceerd op een moment dat de Turkse President Erdogan er openlijk mee dreigt om Noordoost-Syrië, dat onder controle staat van de door Koerden gedomineerde Syrian Democratic Forces (SDF), binnen te vallen. Erdogan maakt er geen geheim van dat hij het ‘Afrinscenario’ wil toepassen in het Noordoosten, om vervolgens Syrische vluchtelingen in Turkije onder druk te zetten om terug te keren naar Noord-Syrië.

Zo een scenario zou catastrofale gevolgen hebben voor de broze fragiliteit in Noordoost-Syrië, het voormalige kerngebied van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens schattingen van de VN, die 11.11.11 kon inkijken, zou een Turks offensief tot 340.000 Syriërs op de vlucht kunnen doen slaan.

Dringende actie nodig

Dringende actie is nodig om de situatie in Afrin te verbeteren en te stabiliseren.

In het rapport roept IMPACT op om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen om de situatie van gewone burgers te verbeteren. De Europese Unie kan daarbij een rol spelen , maar kan ook een aantal maatregelen vragen van de Turkse overheid, waaronder:

  • Meer bewegingsvrijheid voor VN-agentschappen en lokale en internationale NGOs doorheen Noordwest-Syrië.
  • De creatie van een mechanisme waarbij lokale burgers klachten over het gedrag van proTurkse milities op vertrouwelijke wijze kunnen registreren.
  • De creatie van een mechanisme dat geschillen over eigendomsrechten beslecht.
  • Extra inspanningen van Europese donoren in vredesopbouwprogramma’s die de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen.
  • Extra Europese investeringen in projecten en programma’s die de toegang tot basisdiensten verbeteren en de economische positie van lokale burgers versterken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!