De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Agroforestry in Europa?

Agroforestry in Europa?

vrijdag 19 augustus 2011 13:56
Spread the love

Nyeleni, een Europees en internationaal forum

Overdag is er een interessante dynamiek in allerlei themagroepen en subgroepen. De wandelgangen, de maaltijden, de bar, etc. zijn ideale kansen voor informele contacten te maken met Italianen, Kroaten, Serviërs, Finnen, mensen uit Azerbeidzjan, Turkije…, ja, ‘zelfs’ met met Franstalige Belgen.

Er wordt gezucht: “Het is toch wel straf dat we naar Oostenrijk moeten komen om vertegenwoordigers van zusterorganisaties zoals Voedselteams in Vlaanderen te ontmoeten.”

Agroforestry in Vlaanderen

‘s Avonds is er de ruimte om zelf open workshops te organiseren. Omdat de Vlaamse overheid sinds dit jaar voor het eerst boer(inn)en die bomen in een agroforestry-systeem gaat ondersteunen, bieden we donderdagavond rond dit veel belovende thema een infomoment aan.

Vlaanderen en Europa

Na de film van Agroof-Wervel (Montpellier-Brussel) ontwikkelt zich een interessant gesprek tussen een Hongaar, een Italiaan, een Finse, Oostenrijkers, Fransen en een Belg om deze EU-subsidiemogelijkheid in het eigen land te op te eisen. Het gaat immers om een bestaande  EU-regelgeving, maar ze treedt pas in werking als de plaatselijke overheid de Europese steunmogelijkheid implementeert.

Zo moest Wervel vier jaar bij de Vlaamse overheid lobbyen, opdat deze uiteindelijk zou beslissen om Agroforestry in zijn steunprogramma op te nemen. Vlaamse boeren die in 2011 bomen in een agroforestry-systeem planten, krijgen vanaf nu 70 %  van de plantkosten terug betaald. Tegen 1 september moeten ze hun aanvraag indienen.

Voor meer info, surf naar: www.agroforestry.be . Daar vind je ook de trailer van de film, alsook de inhoud van de gratis brochure over het belang van deze nieuwe manier van produceren.

take down
the paywall
steun ons nu!