De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Agroforestry 3

Agroforestry 3

maandag 30 juli 2018 22:25
Spread the love

Landbouw in 4 dimensies:

De natuur staat momenteel kurkdroog en zo ook al mijn graslanden en mijn akkers. Overal waar ik de oogst binnen haal blijft de plaats leeg. Er komt niets meer. Het perceel blijft bruin achter. Al wat overblijft is een vlak.  Zo wordt grond ook verkocht, per vierkante meter 10.000 m²  is 1 hectare.  Het is landbouw in 2 dimensies. Met de droogte valt het op, maar zelfs als er een teelt staat is het nog steeds hetzelfde. In ons fotografisch geheugen zit vrijwel altijd een prachtig beeld van een golvend graanveld. adembenemend toch die uitgestrektheid? Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat alle aren op dezelfde hoogte staan? Er is er geen een die hoger of lager staat. Er kunnen niet meer aren op het perceel dan dat er vierkante meters ter beschikking zijn. Dus ook hier, landbouw in 2 dimensies. Maïs, na gras de belangrijkste teelt in Vlaanderen kan wel 3 meter hoog worden. Goed op weg in de 3de dimensie. Maar helaas, maïs is éénjarig en moet ieder jaar weer helemaal opnieuw beginnen. 

Per hectare landbouwteelt wordt er maar een beperkte hoeveelheid licht benut via fotosynthese. Door verticaal te telen, bijvoorbeeld met bomen en kleinere teelten onder de bomen, kunnen we veel meer licht benutten en de opbrengsten enorm verhogen. De 3de dimensie wordt op deze manier volwaardig benut.

Tijd wordt aangegeven als zijnde ongeveer de 4de dimensie. Met bomen gebruiken we deze 4de dimensie. In bomen is het licht van vele jaren opgeslagen. Bomen kunnen deze kracht ieder jaar omzetten in opbrengst. Maar het is tegelijk ook hun zwakte. Wij mensen willen onze ideeën onmiddellijk verwezenlijkt zien, maar met bomen kan dat niet, ze hebben veel jaren nodig om te groeien. Als wij anders leren denken zullen wij leren bomen planten voor de generaties die na ons komen.

take down
the paywall
steun ons nu!