De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Strijden en liefhebben. Doe met me mee”. Afscheid van toonaangevend Mexicaanse intellectueel

Eén van de belangrijkste politieke analisten van Latijns-Amerika is overleden. Pablo González Casanova was socioloog en samen met denkers als Immanuel Wallerstein, Samir Amin en François Houtart wijdde hij zich aan het uitwerken van instrumenten om de samenlevingen te bestuderen vanuit het standpunt van de onderdrukten.

donderdag 20 april 2023 11:19
Spread the love

 

Pablo González Casanova (11 februari 1922-18 april 2023), Mexicaans socioloog en één van de belangrijkste analisten van Latijns-Amerika is overleden. Hij was onder meer rector van de UNAM, de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, en hoogleraar aan Cambridge en FLACSO, de Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschappen.

González Casanova was stichtend lid van het Netwerk ter Verdediging van de Mensheid. Hij stimuleerde sociaal engagement onder wetenschappers en was voorvechter voor mensenrechten en rechten van de inheemse bevolkingen. Zo steunde hij actief het CCRI-EZLN (de Zapatisten), die in 1994 een opstand begonnen in Mexico. Op 96 jarige leeftijd werd hij erkend als Comandante Contreras van de Zapatistas.

Pablo González Casanova was auteur van 24 boeken en coördinator of uitgever van nog 32 boeken. Daarnaast schreef hij een uitgebreid aantal academische artikels. Samen met denkers als Immanuel Wallerstein, Samir Amin en François Houtart wijdde hij zich aan het uitwerken van instrumenten om de samenlevingen te bestuderen vanuit het standpunt van de onderdrukten. Zijn werk droeg bij om de theoretische puzzel te leggen voor het begrijpen van de andersglobalisering en de nieuwe nationale bevrijdingsstrijd in Azië en Afrika.

Samen met denkers als Immanuel Wallerstein, Samir Amin en François Houtart wijdde hij zich aan het uitwerken van instrumenten om de samenlevingen te bestuderen vanuit het standpunt van de onderdrukten.

Don Pablo, zoals hij gekend en geliefd was, zette zich in voor de strijd voor democratie, onafhankelijkheid en socialisme. De verdediging van de Cubaanse revolutie en het eerherstel van het gedachtegoed van José Martí behoorden tot de grote doelen van zijn leven. (José Martí was een schrijven en een van de belangrijke leiders van de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog, nvdr.)

Op 1 mei 2003 las hij de oproep ‘Aan het geweten van de wereld’ voor op de Plaza de la Revolución in Havana. Deze oproep van een groep vooraanstaande intellectuelen vormde de aanzet voor de oprichting van het Netwerk van Intellectuelen en Kunstenaars ter verdediging van de Mensheid in datzelfde jaar.

Op de vraag hoe hij op zijn hoge leeftijd zijn intellectuele kracht kon behouden antwoordde hij: ‘Strijden en liefhebben. Doe met me mee. Dit is een ongekende periode in de menselijke geschiedenis. Onze strijd gaat niet meer alleen om vrijheid, rechtvaardigheid en democratie, maar om het leven zelf.’

“Onze strijd gaat niet meer alleen om vrijheid, rechtvaardigheid en democratie, maar om het leven zelf”

Hieronder lees je het in memoriam van het Netwerk van Intellectuelen en Kunstenaars ter Verdediging van de Mensheid voor Don Pablo.

Neem contact op met de Belgische afdeling van het Netwerk van Intellectuelen en Kunstenaars ter Verdediging van de Mensheid via redh.belgium@gmail.com

 

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA. ALLES IS DANKBAARHEID

Het is onze de plicht om het voorbeeld in woord en daad, dat Pablo González Casanova ons nalaat, te volgen en verder te zetten. Zijn jarenlange strijd, zijn denken en theoretisch werk zijn belangrijk voor ons en voor de komende generaties.

Hij was een strijder met zijn voeten stevig op de grond geplant, in zijn eigen land en het land van de volkeren van wie hij kennis en praxis vergaarde voor een inclusieve moraliteit en verlichting van ons engagement.

Hij is oprichter van het Netwerk van Intellectuelen en Artiesten ter Verdediging van de Mensheid. Zijn leidende rol blijft aanwezig in de strijd tegen alle vormen van uitbuiting. We hebben geleerd uit zijn gevechten. We leerden dat we moeten vechten en liefhebben in de strijd voor vrijheid, gerechtigheid en democratie. Dat wil zeggen voor het leven zelf.

En we leerden dat we dat moeten doen zoals hij, zonder de vermoeidheid te laten winnen en zonder opgeven. De coherentie, de maat van Pablo González Casanova’s strijd, is Latijns-Amerikaans.

Alles is engagement

We staan bij Pablo González Casanova in het krijt. Maar het is het soort schuld die je nooit zoekt af te lossen omdat het een schuld is die verrijkt. Het is het soort schuld die niet te betalen is, waar we dankbaar om zijn. Het is een schuld van het hart die het redelijk denken kleurt met concrete en revolutionaire voorbeelden.

Zijn figuur en zijn strijdlust hebben ons jarenlang geïnspireerd. Altijd stond hij klaar om de macht te bekritiseren, met zijn passie voor de waarheid ter verdediging van de onderdrukten. Don Pablo creëerde een intellectueel oeuvre voor de mensheid en we blijven hem dankbaar omdat hij ons helpt om te werken aan de verrijking van de meest dynamische waarden en tradities van de volkeren in strijd. Alles is engagement.

Eeuwige, levende en strijdbare herinnering aan Pablo González Casanova.

Nieuwsbrief

Ben je ook op zoek naar alternatieve informatie? Schrijf je dan in op onze dagelijkse nieuwsbrief.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!