De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afschaffing van het veto recht in de Veiligheidsraad van de VN.

maandag 14 maart 2011 12:17
Spread the love

 

Voor wanneer een revolutie in de Verenigde Naties, wanneer gaan de politiekers uit de andere landen opstaan en de dictaturen van de vijf almachtige landen omverwerpen?

In het kielzog van de revoluties in de Arabische wereld, het opkomen van het volk voor meer democratie en sociale gerechtigheid, vind ik dat het tijd is voor een revolutie binnen de Verenigde Naties en dat de dictatuur omvergeworpen moet worden. De wereldregering is een dictatuur die gebaseerd is op machtsmisbruik en diefstal.
Ik vraag de onmiddellijke afschaffing van het veto recht. Democratie en vrijheid  in de wereld kan alleen bestaan als elk land vertegenwoordigd wordt met één stem in de Veiligheidsraad en alle beslissingen genomen worden met een tweederde meerderheid van stemmen.
De grote beslissingen van de wereldregering, (agressie, oorlogen en verbrokkelen van staten)   worden genomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die vijf permanente leden telt met één veto recht. De planeet wordt geregeerd door de dictatuur van vijf landen met veto recht, VSA, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China, een weerspiegeling van de machtsverhoudingen na de tweede wereldoorlog. Zij dringen hun militaire en economische belangen op aan de rest van de wereld en ze zijn ook berucht voor de schending van de mensenrechten, atoombommen op burgers, koloniale agressie, bezetting, uitbuiting en onderdrukking en agressie tegen hun eigen volk of tegen talrijke soevereine landen zoals Vietnam, Joegoslavië, Irak en Afghanistan.
Verder laten ze als decor nog 10 landen toe voor een periode van 2 jaar zonder veto recht.

Veiligheidsraad politiek instrument VSA en Europa

Door het veto recht kunnen de VSA en de Europese Unie hun wil opdringen aan de rest van de wereld wat neerkomt op de uitbuiting en de diefstal van de rijkdommen van de wereld onder militaire agressie en/of bedreiging. De Veiligheidraad is nu gewoon een politiek instrument van het oud koloniale Europa en de imperialistische VSA om een schijn van wettelijkheid te geven aan het opdringen van hun economische belangen met geweld aan de wereld. De VSA als de grootste militaire en economische macht is de ‘meester’ van de planeet. Ze leven boven de wetten, ze mogen alle landen plat bombarderen, burgers vermoorden, ontvoeren, gijzelen en martelen.
De politiekers van de andere landen moeten opkomen voor rechtvaardigheid en democratie en  deze dictatuur omverwerpen en het veto recht van de vijf almachtige landen afschaffen.

Ook  in alle wereldorganisaties (IMF, Wereldbank) bestaat dezelfde onrechtvaardigheid namelijk dat de landen vertegenwoordigd zijn volgens hun economische en militaire macht. Het gaat gewoon over machtsmisbruik, eigenbelang opdringen aan de rest van de wereld.

Dit kan men goed zien bij de verdediging van de belangen en het behoud van de Israëlische bezetting van Palestijnse gronden.
Reeds 60 jaar plegen de Israëliërs misdaden tegen de mensheid (etnische zuivering) en oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk. Deze misdadige bezetting kan alleen voortbestaan door het veto recht van de VSA.

Internationale rechtbank

De internationale rechtbank van den Haag is ook een goed voorbeeld van deze ondemocratische en onrechtvaardige wereldregering, want het is ook een politiek instrument dat ten dienste staat van de economische belangen van de VSA en hun bondgenoten. Zolang zij alleen bestuurders van derde wereld landen, zwakkere of gekoloniseerde landen voor de rechtbank brengen, verliezen ze bij de rest van de wereld hun geloofwaardigheid. De misdaden tegen de mensheid en de oorlogsmisdaden van Israel, de VSA en de landen van de Europese Unie met een koloniaal verleden kunnen enkel blijven bestaan door het veto recht van de betrokken landen.
De oud koloniale landen van de Europese Unie ontkennen nog steeds hun vreselijke misdaden, de genociden van ganse bevolkingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, mensenhandel en slavernij van honderden miljoenen onschuldige burgers. De Europese Unie heeft nog steeds haar verantwoordelijkheid niet genomen en geen schadevergoeding betaald.
Hier vraag ik aan de toekomstige democratische Veiligheidsraad om de VSA, Israel en de oud koloniale landen van de Europese Unie voor de internationale rechtbank van Den Haag te brengen voor misdaden tegen de mensheid.
De Veiligheidsraad van de VN is nu een dictatuur die 95% van de wereldburgers verraadt en bedriegt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!