De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afschaffing dictatoriale Veiligheidsraad van de VN

dinsdag 15 mei 2012 12:28
Spread the love

Om te streven naar een vredevolle wereld en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom is de afschaffing nodig van de dictatuur van de Veiligheidsraad van de VN over de rest van de wereld, niet enkel de afschaffing van het vetorecht van de 5 landen maar zelfs de afschaffing van de Veiligheidsraad zelf van de VN. Alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN, in absolute democratie, elk land één stem.
Nu staat de dictatuur van de VN ten dienste van de machtige 1% en hun ziekelijke hebzucht om al de rijkdom van de wereld naar zich toe te trekken.
Want door deze dictatuur kan de wereldoverheerser de VSA, met de steun en medeplichtigheid van Europa, de ganse wereld aanvallen, terreurbombardementen uitvoeren op landen die zich verzetten tegen de roofzuchtige vrije markt en zo de wereld ongebreideld uitbuiten.

Arme landen vormen de meerderheid

Gezien dat de meerderheid van de landen van de VN arme, uitgebuite landen zijn, zouden ze in een democratische VN, hun belangen beter kunnen verdedigen en zorgen voor een reglementering van de vrije markt. Zo zouden de arme landen meer rijkdom van de wereldkoek verdienen en zo zou de armoede in de wereld verminderen. De zwakke landen moeten gesteund worden in hun economie en de uitbuitingsmacht van de machtige landen moet ingeperkt worden. De rijdom van de wereld moet op een rechtvaardige manier onder alle mensen van de planeet verdeeld worden.
Vrije markt is economisch kolonialisme, waar de machtige landen de VSA en Europa nog steeds de rest van de wereld gebruiken als kolonies om de grondstoffen te plunderen en uit te buiten en hun  productieoverschotten te exporteren.
Er moet een andere economische orde komen:
de 5 miljard extreem armen zijn een misdaad tegen de mensheid.

Oprichting van een alternatieve democratische Algemene Vergadering van de VN

Gezien dat de mensen/landen onvolmaakt zijn, ziekelijk hebzuchtig zijn en nog steeds leven in een tijdperk waar de wet van de sterkste geldt, willen de wereldoverheersers met vetorecht, de VSA, het VK en Frankrijk zich met alle macht verzetten tegen een absoluut democratische Algemene Vergadering van de VN.
Dus moeten de landen van het zuiden, Latijns-Amerika, Afrika en Azië zoeken naar een oplossing door een alternatieve democratische VN, met een (afwisselende) hoofdzetel in het zuiden. Waar alle resoluties worden genomen bij meerderheid van stemmen, elke land, één stem.
Ik vind dat deze alternatieve democratische VN ook een alternatieve wereldbank en een alternatieve internationale rechtbank moet oprichten. Deze internationale rechtbank moet de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de wereldoverheersers berechten, o.a. de genociden van de Europese koloniale overheersing en de wrede agressies van de VSA en de NAVO tegen soevereine landen.

Meer specifiek om de massamoordenaar Bush wegens zijn “schok and awe” bombardementen met massavernietigingswapens in Irak te berechten.
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid moeten er spelregels komen die gelijk zijn voor iedereen. Er moeten concrete definities met objectieve parameters komen voor wat “zelfverdediging”, “agressie”, “bezetting”, “terrorisme”, “dader” en “slachtoffer”, “zijdelingse schade” is. De spelregels moeten gelijk zijn voor ieder land.
Nu leven we in een wereld overheerst door de sterkste waar de machtige daders beslissen dat wat zij doen goed is en de anderen “terroristen” zijn.

De kolonialistische Holocaust

Kolonialisme is één van de meest wrede misdaden en genociden in de geschiedenis van de mensheid. De Holocaust van de Europese kolonialisten heeft honderden miljoenen slachtoffers gemaakt en heeft honderden jaren geduurd.
Deze misdaden blijven nog steeds ongestraft, worden gebagatelliseerd of zelfs verheerlijkt in de schoolboeken. Dit komt neer op negationisme. In het licht van het geweten van de mensheid blijven ze nog steeds voortvluchtige massamoordenaars.
Hoe komt het dat er nooit een wet gekomen is die het ontkennen van de kolonialistische Holocaust criminaliseert?
Hoe komt het dat Di Rupo en de anderen ook niet naar de slaven markten gaan van het eiland van Gorée en Saint Louis in Senegal of naar James Island in Gambia of naar de Baai van Benin (Brenu Beach en de Laguna van Elmira) of het zanderige eiland Gbeefu, vlak voor de haven van Badagry in Nigeria waar zich wrede, onmenselijke tragedies hebben afgespeeld en waar tientallen miljoenen mensen als vee werden verhandeld en verscheept naar Amerika?
http://www.columbusmagazine.nl/special/1129/de_slavenhavens_van_afrika.html

Een democratische Algemene Vergadering van de VN

Nu wordt de wereld geregeerd door een dictatuur in plaats van te worden geregeerd door wijsheid, vrede, waarheid en rechtvaardigheid.
Nu zijn de waarden van Europa en de VSA nog steeds kolonialisme, overheersing, uitbuiting, genocide en negationisme

Ik vind dat een meer vredevolle en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom alleen kan gebeuren door een diepgaande reorganisatie van de Veiligheidsraad van de VN, namelijk de  afschaffing van het vetorecht en de afschaffing van de Veiligheidsraad van de VN.
Ik vind ook dat de wereldoverheersers, de VSA, Frankrijk, het VK en hun bondgenoten zich moeten verantwoorden voor een internationale rechtbank voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/14/afschaffing-van-het-veto-recht-in-de-veiligheidsraad-van-de-vn

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!