De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

AFRIKA FILMFESTIVAL SCHRAPT IN JOBS EN CULTURELE OMKADERING DOOR VERLIES PROVINCIALE SUBSIDIES

AFRIKA FILMFESTIVAL SCHRAPT IN JOBS EN CULTURELE OMKADERING DOOR VERLIES PROVINCIALE SUBSIDIES

woensdag 11 december 2019 13:50
Spread the love

Afrika Filmfestival schrapt door verlies subsidies tewerkstelling en culturele omkadering

Als gevolg het verlies van de Vlaams-Brabantse subsidie ten belope van 65.000 euro schrapt het Afrika Filmfestival in de tewerkstelling en de culturele omkadering van het festival met onder meer optredens en tentoonstellingen. Dat meldt woordvoerster Manon Janssen.

“Dat de provincie de subsidies al voor 2020 schrapt was voor ons een verrassing, want vorig jaar was ons nog beloofd dat die minstens nog een jaar zouden betaald worden. Na het bekendraken van het nieuws is vooreerst beslist om te schrappen in het personeelskader. Ikzelf ben niet langer 7 maanden per jaar fulltime in dienst en van een andere medewerkster is het werkpercentage verminderd van 50 tot 40. Daarnaast is vanaf heden ook de culturele omkadering van het Afrika Filmfestival niet meer mogelijk”, aldus Janssen.

De organisatoren zullen er echter alles aan doen om in 2020 de filmprogrammatie tijdens de twee festivalweken in Leuven zoveel mogelijk te behouden. Het krijgt hiertoe nog steeds een structurele financiële ondersteuning van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). “We vertonen ook in 40-tal andere steden en gemeenten samen met lokale partners films. Tot nog toe hebben we al weet van drie lokaties waar de financiële steun van de lokale overheid eveneens weggevallen is. Ook de subsidiëring door de Belgische ontwikkelingssamenwerking werd in 2019 geschrapt”, aldus Janssen.

Het Afrika Filmfestival werd in 1996 in Leuven in het leven geroepen om de Afrikaanse film te promoten en de westerse kijk op dit continent bij te sturen. De provincie schrapt de subsidie omdat ze niet meer bevoegd is voor cultuur en zich in de Noord-Zuid-werking prioritair wil focussen op de klimaatproblematiek. Sp.a en Groen uitten dinsdag tijdens de bespreking van de meerjarenplanning in de provincieraad al felle kritiek op deze beslissing tot schrappen. De thematiek komt overigens pas woensdagmiddag echt aan bod tijdens de bespreking van de nominatieve subsidies deze legislatuur

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!