De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afdankingen BBTK vakbondsafgevaardigden bij levenslust in Lennik

Afdankingen BBTK vakbondsafgevaardigden bij levenslust in Lennik

maandag 27 januari 2020 22:50
Spread the love

Er moet nu dringend echt een ruime wettelijke verbetering komen aan het statuut van de vakbondsafgevaardigden! Dit is al jaren door de vakbonden en de meeste linkse verenigingen, waaronder het Links Ecologisch Forum, als eis gesteld. ( meer: www.lef-online.be). Weer  een bewijs is de afdanking op 8 januari van 2 van hen, sinds lang aan de slag, vol ervaring en geestdrift, samen met een bediende van de vzw levenlust in Lennik. Hun familieleden zullen het ook  maar moeten ondergaan. Om tegen deze gang van zaken te protesteren organiseerde het ABVV op 22 januari een protestactie aan het bedrijf. Miranda Ulens, Algemeen Secretaris van het ABVV hield er een gloedvolle speech. Onze reporter-supporter was erbij en filmde het gebeuren.

https://vimeo.com/channels/leffge

 Waarom? Wat bezielde de directie?                                                             

Was het de angst dat ze bij de komende vakbondsverkiezing nog meer aanhangers en invloed zouden winnen en zo ook meer eisen zouden stellen ten bate van het personeel en de jongeren? Vond de directie dat de 2 afgevaardigden te veel wisten?

Toen ik ter plaatse aankwam was de stemming bij de eerste actievoerders al volop vurig, strijdvaardig en broederlijk. De BBTK had de organisatie weeral uitstekend aangepakt. Hoewel deze koude en nog  duistere woensdag 22 januari sommigen had kunnen afschrikken,  waren de deelnemers al talrijk en de gesprekken over directie en hun beweegredenen uiterst kritisch, verontwaardigd.

De andere bedienden die uit angst of andere overwegingen toch gingen werken werden verwelkomd met een wafel waarop geschreven stond: “wij houden onze wafel niet!

Ter plaatse kwam ook steun van de ACV, en andere ABVV-miltanten en leiders, ook Miranda Ulens, Algemeen Secretaris van het  ABVV kwam de actie belichten en het belang van respect voor alle afgevaardigden van de vakbonden.

Een delegatie wou de directie ontmoeten om de wederopneming van de afgedankten te eisen, zelf met een spiegel als geschenk, waarop de vraag stond “kunt u zich nog in de spiegel bekijken?” Maar talrijke agenten stonden voor de ingang. Uiteindelijk werd een ontmoeting mogelijk, nadien werd aan de betogers uitgelegd dat verdere actie noodzakelijk blijft, want de directie blijft op haar standpunt.

“Sterft gij oude vormen en gedachten”

Actie houdt jong.

Leon

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!