De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

AfD, zoals VB en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen.

AfD, zoals VB en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen.

maandag 25 september 2017 14:33
Spread the love

AfD, zoals Vlaams Belang en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen.

Wat is er van Merkel, Duitsland en Europa? In de veelheid van commentaren raken je eigen ideeën soms ondergesneeuwd omdat ze nergens aan de orde komen, daarom is het misschien goed ze (nog) eens uit te spreken.

De noodzaak aan miljoenen immigratie de komende jaren is misschien wel de grootste afwezige geweest in het Duitse verkiezingsdebat. Het voorgerechtje van de vluchtelingeninstroom heeft de geesten beneveld en, zoals bij zwarte zondag in België in 1991, de mainstream en haar politieke exponenten, in het defensief gedrongen. Herman Van Rompuy, de blijvende coach en inspirator van Merkel trouwens, verwoordde het goed in Ter Zake “hopelijk kan actief beleid de grond onder het AfD wegvagen, niet zoals bij ons waar het Vlaams Blok na haar doorbraak in 1991 haar stemmen wist te verdubbelen tot 24% in 2004.

Dat Rechts (Extreem-rechts) in Duitsland zou doorbreken zoals in alle andere Europese landen, stond in de sterren geschreven. Als Rochtus dit toewijst aan Merkels benadering van de vluchtelingeninstroom is een ideologische sneer aan de Christen-demokratie.. Z’n analyse op de VRT waarbij de oud-DDR de zwarte piet krijgt is dan wel bij de zaak. Maar daar is de nood aan komende migratie het grootst omdat de generatiewissel er het grootste deficit vertoont: de komende 15 jaar zal de uitstroom van 50-64 jarigen in Oost-Duitsland maar voor de helft gecompenseerd worden door de huidige 10-24 jarigen, zij staan echt voor een economisch-demografische ramp. De woningen zullen er in alsmaar groter getale vrijkomen en deze zullen in alsmaar grotere getale bewoond worden door nieuwe immigranten zowel uit demografische als economische noodzaak. Iets wat trouwens, in mindere mate, ook de landelijke gemeenten en kleinere steden in Vlaanderen te wachten staat.

En Afd, zoals Vlaams Belang en N-VA trouwens, zullen politieke neanderthalers blijken, die zich ontwikkelen en wegens onvruchtbaar of onaangepast aan de evoluerende omstandigheden, verdwijnen.

En nu de brexit een feit is heeft Merkel, en ook Macron, de handen vrij om eindelijk werk te maken van een echte Europese Unie, dwz die ook de volledige Balkan zal integreren in het Europees project. Duitsland op de eerste plaats heeft alle werkkrachten nodig die in de Balkan op betere tijden zitten te wachten. De Balkan, die alle het Ottomaanse rijk verteerd hebben, vier eeuwen van Ottomaanse ‘overheersing’, zijn meer dan wie ook in de positie om de islam en de moslims in een uitgebreid en zich vernieuwend Europa te integreren. In plaats van de ‘Oost-Europeanen’ massaal terug te sturen na de vluchtelingencrisis, waar zij de helft van de ‘vluchtelingen’ uitmaakten, zal Duitsland de weg kiezen van de integratie van de Balkan in de Europese Unie zodat alle landen van Europa het echte potentieel van de een gemaakte Europese markt zullen bewerkstelligen.

Dat Tsjechië, Slovenië, Hongarije, en Polen misschien ook, op de rem gaan staan, en desgevallend voor een exit kiezen, zal Europa in z’n nieuwe perspectieven meer vrij maken dan belemmeren. ze behoren trouwens niet tot de ‘Balkan’ die dde echte toekomst van Europa in zich draagt.

Zodus, alle knipperlichten staan op groen om, Duitsland voorop, de betere tijden voor Europa en alle Europese landen in te luiden.

Zoals Eyskens op de Ideale Wereld stelde, tot consternatie van Otto Jan Ham, dat de Europese bevolking tegen 2100 met 50 miljoen zal gedaald zijn en dat immigratie het enige antwoord is dat zal de politiek en beleid de komende decennia bepalen.

De tijd maalt maar de demografie bepaalt.

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!