De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aesopus

Aesopus

zaterdag 9 maart 2013 11:05
Spread the love

Kennelijk heeft een opinie meer waarde als men de nodige referenties en citaten kan inbrengen.
Welaan dan.

“Ho, Ho, Ho”, zei de kerstman.
Laten we even bij de inleiding blijven.

“Wat ik wel telkens weer moet vaststellen, is de ontzaglijke moeilijkheid om afstand te doen van overtuigingen die sterk zijn ingeworteld. Zo’n afscheid veroorzaakt immers een psychische pijn, die door de Amerikaanse sociaal-psycholoog Leon Festinger ‘cognitieve dissonantie’ genoemd wordt.”
“Cognitieve dissonantie”.
Ik heb het moeten opzoeken, een mens leert toch altijd wel iets van een tekst van Vermeersch.
“Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening,”
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Om die dissonantie weg te werken (die bvb. gepaard zou gaan met het verlaten van het geloof in God), zoeken we allerlei ‘ad hoc’ redeneringen, alternatieve interpretaties en verbloemende voorstellingen van zaken.”

“Ho, Ho, Ho”, zei de kerstman.
Wacht eens even.
Er is sprake van een cognitieve dissonantie als er enerzijds een “foute” overtuiging is en anderzijds “juiste” feiten.

“De islam is vrouwvriendelijk”
Dat is het “feit” van mevrouw Azabar.
Ik vraag me af waarop deze bewering steunt.”
Je kan toch moeilijk tegelijkertijd beweren dat er (a) geen argumenten worden aangedragen en dat er (b) “ad hoc” argumenten worden gebruikt.
(c) ik leer snel.

“De islam is vrouwonvriendelijk”
Dat is de sterk ingewortelde overtuiging van meneer Vermeersch.
Aardig lijstje “ad hoc” argumenten.
Een hongerige vos zag een fraaie tros druiven hangen aan een lange wijnstok. Die zien er lekker rijp uit, dacht de vos. Hij ging op zijn twee poten staan om de druiven te grijpen, maar de tros hing te ver. De vos nam een aanloopje en sprong hoog in de lucht, maar nog kon hij de tros niet bereiken. Wat de vos ook probeerde, het lukte hem niet de druiven te pakken. Dus gaf hij op. De vos keerde zich om met de neus in de lucht en liep weg alsof het hem niks kon schelen. “Ik dacht dat die druiven rijp waren,” zei hij tegen zichzelf, “maar nu zie ik dat ze toch zuur zijn.”

 

DeWereldMorgen.be

In het Islamitisch discours, wordt de (oorspronkelijke, Arabische) Koran aanzien als letterlijk, werkelijk, het “Woord van God”, zoals het door de Aartsengel Gabriël overgebracht werd aan de Profeet Mohamed. Elk vers uit de Koran is een mirakel op zich. Al is het de bedoeling zoveel mogelijk over God te leren om te achterhalen hoe men God best kan dienen, toch kan men God nooit helemaal kennen. Immers, God is uniek:
 

“Zeg: “Hij is God, als enige. God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig.”” (Koran 112:1-4)

Deze uniciteit van God houdt al meteen een waarschuwing in: in het Islamitisch discours kan geen mens beweren het Woord van God volledig te begrijpen. Wie dit wel zou doen, zou zich op gelijke hoogte plaatsen met God, wat in de Islam zowat de zwaarste zonde is vermits dit het eerste en meest essentiële geloofspunt – dat er geen god is dan God – verbreekt.
http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert3.htm

 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!