De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ADHD’ers, allemaal creatieve chaoten? Een “manager” kunnen velen gebruiken.

ADHD’ers, allemaal creatieve chaoten? Een “manager” kunnen velen gebruiken.

donderdag 2 februari 2017 06:13
Spread the love

Ik weet het niet. Lijkt me te veralgemenend. Bestaat er zoiets als “de autist”? Contactgestoorde nerd, geen gevoel voor humor, alleen maar computers en wiskunde; etcetera?

https://tistje.com/2016/12/21/als-je-het-weet-is-het-al-voor-de-helft-minder-de-zanger-en-autisme/

“Dat is mijn zwakke punt: autisten zijn vrij slecht in organiseren. Daar heb ik in mijn leven al veel last van gehad, maar ze zeggen dat het beter gaat worden nu mijn autisme is ontdekt. Ik weet het pas drie jaar, dus sinds die tijd heb ik eraan kunnen werken. Ik heb het stilaan onder de knie en dat geeft rust. Als je niet weet dat er iets aparts met je aan de hand is, kan het heel lastig voor je zijn. Als je het weet, is het al voor de helft minder. Sinds men ontdekte dat ik autist ben, kon ik pas gaan ontleden waarom er zulke vreemde dingen in mijn leven zijn voorgevallen. Al die dingen die ik niet wilde, maar die toch gebeurden. Die heb ik nu achter me gelaten, ik wil vooruit kijken.

Toegeschreven aan de Nederlandse zanger en schrijver Hans de Booij  in ‘Geveld door Annabel’ in het Nederlandse weekblad NieuweRevu van 21 december 2016. Aangebracht door lezeres S. (met dank).”

https://tistje.com/2016/12/21/als-je-het-weet-is-het-al-voor-de-helft-minder-de-zanger-en-autisme/

Zou de diagnose wel juist zijn?

“Kenmerken van autisme

 • moeite met oogcontact
 • moeite zichzelf te herkennen in de spiegel
 • vermijden van fysiek contact
 • gevoelig
 • kwetsbaar
 • sociaal teruggetrokken
 • leest geen gezichtsuitdrukkingen of ooguitdrukkingen
 • in zichzelf gekeerd
 • grote moeite anderen te begrijpen
 • urenlang opgaan in dezelfde bezigheid
 • angst voor nieuwe dingen
 • beweeglijk handen, friemelende vingers, tics
 • stereotiep gedrag, echolalie
 • op hoge toon praten (‘zingen’)
 • (motorische) onhandigheid
 • oog voor details (niet voor het geheel)”

https://www.relief-counselling.nl/autisme/

“ADD met autisme of PDD-NOS

Steeds vaker wordt AD(H)D gezien als een onderdeel van het autistiform spectrum. Autistiform gedrag is geen autisme; het is op autisme gelijkend gedrag. Waar bij personen met autisme de volledige triade aan kenmerken aanwezig is, doet zich bij mensen met autistiform gedrag slechts een enkel kenmerk van autisme voor. De overeenkomst ontstaat omdat beide in veel gevallen problemen ondervinden bij het aangaan van sociale contacten. Het verschil is dat er bij iemand met een autisme of PDD-NOS de aanleg ontbreekt voor sociale vaardigheden of sociale wederkerigheid.”

https://www.coachcounsellor.nl/adhd/

“Er kunnen problemen zijn met het functioneren van het werkgeheugen, de aandacht, het organiseren, het plannen, het afmaken van taken, het reageren op prikkels, het flexibel kunnen zijn, het opvolgen van instructies, het afremmen van reacties en het aansturen van de motoriek. Door deze zaken kunnen er ook problemen ontstaan in het sociaal-emotioneel functioneren en het leerproces. De variant op ADHD, ADD is bijna hetzelfde als ADHD, maar zonder de H die staat voor hyperactiviteit. Het grootste verschil is zit hem vooral in de manier waarop in het chaotische zich uit. Bij iemand met ADHD keert de chaos meer naar buiten toe en uit het zich onder andere in lichamelijke bewegelijkheid. Bij iemand met ADD uit de chaos zich meer naar binnen toe, waardoor iemand zijn of haar gedachten chaotisch kunnen zijn. Wanneer iemand in een bepaalde mate veel van deze kenmerken heeft kan er een diagnose ADHD of ADD gesteld worden.”

https://creatievechaoot.wordpress.com/labels/adhd/

“Verder zijn er nog veel meer positieve kenmerken die worden toegeschreven aan AD(H)D. Via Google zijn veel websites te vinden die positieve kenmerken noemen. Er is misschien naar veel positieve kenmerken geen onderzoek gedaan, maar op verschillende websites is informatie vindbaar van persoonlijke verhalen en steekproeven waarin veel overeenkomstige positieve kenmerken staan. Net als bij de negatieve kenmerken heb je als AD(H)D-er vaak een aantal van deze kenmerken. Je hoeft ze dus niet allemaal te hebben. Ik heb de kenmerken die ik het meeste ben tegengekomen hier op een rijtje gezet:

 • Creatief
 • Spontaan
 • Empathisch
 • Sterke intuïtie
 • Plezier hebben en gevoel voor humor
 • Goed in het vinden van nieuwe oplossingen
 • Goed in crisissituaties
 • Niet lang boos
 • Energiek
 • Open
 • Gedreven en enthousiast
 • Eerlijk”

“Professor Michael Fitzgerald heeft onderzoek naar gedaan naar biografieën van 21 beroemdheden die een vorm van autisme zouden hebben (Michael Fitzgerald, 2005). Enkele autisten die hij heeft ontdekt zijn: Mozart, Hans Christiaan Andersen, Kant, Orwell en Beethoven. Volgens Fitzgerald zijn creativiteit en autisme 2 zijden van dezelfde munt.

Via Google zijn er verder veel bekende Creatieve Chaoten te vinden. Je kunt zo van alle labels die zijn beschreven veel BCC-ers vinden als je zoekt per label. Sommige mensen geloven dat juist Creatieve Chaoten sneller bekend worden met vernieuwende ideeen, omdat ze meer “out of the box” denkend en creatief zijn.
Hier zijn enkele voorbeelden van BCC-ers:

Albert Einstein
Socrates
Darwin
Napoleon Bonaparte
Winston Churchill
Wibi Soerjadi
Ludwig van Beethoven
Napoleon Bonaparte
Herman Brood
Jim Carrey
Bill Clinton
Kurt Cobain
Bill Cosby
Salvador Dali
Walt Disney
Thomas Alva Edison
Albert Einstein
F. Scott Fitzgerald
Sigmund Freud
Isaac Newton
Stephen Hawking
Dustin Hoffman
Steve Irwin
Freek de Jonge
Janis Joplin
Paul de Leeuw
John Lennon
Abraham Lincoln
Greg Louganis
Theo Maassen
Jochem Myjer
Joni Mitchell
Linda de Mol
Wolfgang Amadeus Mozart
Ozzy Osbourne
Louis Pasteur
Elvis Presley
Jean-Paul Sartre”

Enerzijds “troostend” en inspirerend, anderzijds: beweren is gemakkelijk zonder bewijzen. Hoe recenter geleefd of nog ademende, hoe beter bestudeerd. Sommigen van hen weten het van zichzelf, hebben het over hun “anders-zijn” al dan niet expliciet, en/of laten zich opmerken door “abnormaal gedrag” en zorgen voor ophef door daden en uitspraken. Dankzij camera’s en televisie live te “bezichtigen”.

http://www.huffingtonpost.com/entry/11-years-ago-tom-cruise-jumped-on-oprahs-couch-lost-his-mind_us_57436ab1e4b0613b512b05ad

Nog een opmerkelijke “anecdote”: http://www.rollingstone.com/music/features/when-john-lennons-jesus-controversy-turned-ugly-w431153

Ruwe ideeën genoeg. Producer George Martin maakte er meesterwerken van. Manager/”transformer” Brian Epstein leefde nog.

https://www.youtube.com/watch?v=jD2h0WuQ9kE

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!