De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ADHD, wat moet je dermee?
Adhd, Mediwietolie, Massagetherapie, Magnesium, Vitamine D, Bachbloesems, RED-dieet, Bijwerkingen ADHD medicatie -

ADHD, wat moet je dermee?

dinsdag 25 juni 2013 04:34
Spread the love

Kinderen starten soms al op kleuterleeftijd met het nemen van methylfenidaat en amfetamine nadat ze gediagnosticeerd werden met ADHD of ADD door hun arts of psychiater.

Niet zonder risico

Nadat kinderen jarenlang deze medicatie hebben geslikt komen er soms psychoses om de hoek opduiken waarvoor ze dan weer anti-psychotica moeten bijnemen. Maar het kan ook een groeiachterstand, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen en ernstigere zaken zoals depressie, epilepsie, herseninfarcten, agressie, zelfmoordgedachten en zelfs zelfmoord veroorzaken.

Medicatie kan tijdelijk een oplossing zijn om het kind de rust te bieden waar het zo hevig naar verlangt. Maar of het op lange termijn wel zo veilig is wordt betwijfeld en is momenteel bron van discussie en onderzoek.

Er zijn zelfs studies die erop wijzen dat ADHD-medicatie het risico op kanker doet toenemen. Een gewaarschuwd ouder is er twee waard!

Beter voorkomen

Ouders in wording kunnen hun kroost preventief beschermen want uit onderzoek blijkt dat borstvoeding ADHD gedeeltelijk of zelfs geheel kan voorkomen.

Alternatieve of aanvullende therapieën

Aanvullende therapieën kunnen de nood aan medicatie verminderen of zelfs volledig wegnemen!

Een tekort aan magnesium  en Vitamine D wegwerken zou heel wat kinderen met ADHD maar ook met autisme kunnen vooruit helpen!

Massagetherapie is ook zoiets waar je niet meteen aan zou denken, maar het blijkt wel te helpen! Twee recente studies uitgevoerd door het Touch Research Institute van de Universiteit van Miami tonen aan dat regelmatige massagetherapie een effectief resultaat heeft op kinderen met ADHD. Massage maakt het kind rustiger, heeft een positief effect op de concentratie en vermindert spierspanning in het gehele lichaam. Maar bovenal heeft het een positieve uitwerking op het gedrag.

Je kan je kind ook laten deelnemen aan een RED-dieet. Gedurende enkele maanden wordt in een gespecialiseerd centrum onderzocht welke voedingsmiddelen het best geschrapt worden om tot een gedragsverandering  te komen. Voorlopig kan dit enkel in Nederland!

Bachbloesems verhogen de concentratie en zorgen ervoor dat kinderen minder snel afgeleid zijn. Kinderen zouden terug controle krijgen over hun gedrag door de bloesems en er kalmer, rustiger en verdraagzamer door worden. Placebo-effect of niet, als je even googelt lees je al snel dat het voor heel wat volwassenen en kinderen Ritalin e.d. overbodig heeft gemaakt.

Medi-Wietolie schijnt ook te helpen. Wijlen Dr. Claudia Jensen heeft ons jaren geleden al geïnformeerd over het therapeutische effect van medicinale cannabis op ADHD. De dosering wordt aangepast aan het kind zodanig dat ze er niet high van worden. Wietolie is  niet schadelijk of verslavend.

They don’t have to get stoned – it’s dose-related. But they do get the benefit of being able to focus, pay attention, not be impulsive, not be angry, be peaceful and relaxed and pay attention in school, which helps them get better grades.” – Dr. Claudia Jensen

Gedragstherapie helpt het kind aangepast gedrag te vertonen wat positief is voor henzelf en voor de omgeving.

Een goede nachtrust is belangrijk en vermindert ADHD-symptomen! Een goed uitgeslapen kind kan de wereld beter aan.

Kinderen die regelmatig buiten spelen in een omgeving waar veel groen is, zoals een park, een voetbalveld of een tuin, hebben een mildere versie van ADHD dan binnen spelende kinderen. Ook kinderen die in een dichtbebouwde omgeving buiten spelen, hebben dezelfde symptomen als kinderen die binnen spelen. Dat blijkt uit een studie aan de University of Illinois bij meer dan 400 kinderen met ADHD in het vakblad Applied Psychology: Health and Well-Being.

De ouder(s) als voorbeeld

En last but not least: KInderen doen nooit wat we ze zeggen, ze doen wat wij doen. We horen als voorbeeld te dienen en te leven zoals we onze kinderen graag zouden zien leven. Het is fantastisch om te zien hoeveel harmonie er in een (één-ouder)gezin ontstaat, als de ouders bereid zijn van zichzelf te leren houden. KInderen reageren vanuit een nieuw gevoel van eigenwaarde en beginnen zichzelf te waarderen en te respecteren. (Louise L. Haye, Gebruik je innerlijke kracht)

take down
the paywall
steun ons nu!