De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Adecco topman met zijn gat in de boter gevallen

Adecco topman met zijn gat in de boter gevallen

woensdag 16 januari 2013 21:26
Spread the love

Toen ik vorige week n.a.v. het opiniestuk van Fons Leroy (topman VDAB) die meent de arbeidsmarkt te moeten heruitvinden een voorstel deed om dan maar met VDAB te beginnen merkte ik op dat behoudens Monica De Coninck uiteraard ook Jo Libeer het volmondig eens was met de stelling van Dhr. Leroy. Ergens in mijn achterhoofd wist ik dat er iemand op het theater ontbrak. Toen ik gisteren de krant “de tijd” las wist ik het weer. Hoe kon ik nu Patrick De Maeseneire vergeten, had die geen mening dan!

Natuurlijk had ook De Maeseneire een mening. Zijn mening is dat het nog wat meer mag zijn maar desalniettemin maken de voorstellen van Dhr. Leroy hem al ontzettend blij.

Helaas moet ik nog eens het rijtje afgaan. De Maeseneire staat niet alleen voor langer  werken maar ook voor soepeler én voor méér werken. Voorts staat hij ook voor het vervangen van de naar zijn mening hoge ontslagvergoedingen door initiatieven ter bevordering van de her-tewerkstelling, het opdoeken van de wettelijke minimumlonen  want die leiden alleen maar naar de niet-creatie van nieuwe jobs, het volledig laten spelen van de vrije markt, het vooropstellen van mini-jobs want die leiden volgens hem naar meer en betere tewerkstelling, levenslang leren en nog wat neoliberaal gewauwel zoals we dat van hem gewend zijn.

Zo vraagt hij in het interview of we het niet wat minder interessant kunnen maken om niet te werken en wel werken weer echt gaan belonen. Hoezo, vind De Maeseneire dan ook dat wie werkt niet echt goed beloond wordt? Een regel verder volgt het al wat vergrijsde argument om de lasten op arbeid te verlagen, de lasten voor het bedrijf uiteraard, oude koek in een rode adecco doos dus. Wat het minder interessant maken van niet werken betreft doet hij verder niet echt uit de doeken hoe hij dat ziet. Tja, we kunnen de 400€ die samenwonende werkzoekenden nog krijgen misschien terugschroeven naar 200€? Of misschien moeten we gewoon wie niet werkt niet betalen? Waarom zou een maatschappij moeten instaan voor wie door omstandigheden buiten zijn wil om geen werk heeft? Dat zal het verschil niet maken in een maatschappij die niet meer staat voor het maatschappelijk welzijn van iedereen. 

De Adecco topman laat uitschijnen dat bepaalde politieke  partijen vinden dat hij met zijn hoog salaris vooral geen mening mag hebben over arbeidsherverdeling en schopt dan maar weer eens wild in het rond. Uitdagend, arrogant zoals we hem kennen. Alleen wordt het stilaan wel lachwekkend, opgeblazen, niet ernstig.

Het zit nl. zo Mr. De Maeseneire dat ik u uw inkomsten van harte gun. U bent ondernemer en u hebt het recht zoveel te verdienen als u maar wil. Dat u de capaciteiten bezit om veel geld te verdienen helpt u daarbij. Dat u zich een leuke villa, een boot en snelle wagen kan aanschaffen is uw verdienste.

Alleen zit het zo Mr. De Maeseneire dat u God niet bent en dat u bijgevolg, behoudens uw gevolg van neoliberalen, niet echt een achterban hebt die in u gelooft. Dat zou u worst moeten wezen uiteraard maar u verliest on the road wel één en ander uit het oog. U vergeet blijkbaar graag dat u zich in een maatschappij beweegt waar per definitie iedereen zijn bijdrage moet leveren tot de goede werking ervan. Dat houdt in dat zowel God als klein Pierke in evenredigheid tot zijn eigen kunnen en mogelijkheid zijn bijdragen moet leveren. Om het met een contractuele omschrijving te zeggen, uw dient zich als een goede huisvader te gedragen ten opzichte van de maatschappij waarin u verkiest te leven. Dat houdt onder meer in dat we instaan voor de zwakkere onder ons. Dat houdt in dat we die niet voor eigen gewin naar de afgrond brengen, niet zijn zelfrespect ontnemen. U vergeet dat u om uw ondernemerschap ten volle te kunnen benutten gebruik mag maken van een infrastructuur, een land, dat iedereen toebehoord en ook door iedereen bekostigd en gedragen dient te worden. Mocht dit niet zo zijn u zou zich evengoed in Timboektoe kunnen vestigen wat u tot hiertoe nog niet gedaan hebt. Was u het trouwens niet die recent de bedrijven aanmoedigde om België te verlaten. Een snelle blik op de webpage leert dat adecco nog steeds aanwezig is op onze markt. Nochtans zou het vertrek van uw bedrijf geen noemenswaardig verlies zijn voor ons land. Jobs zouden er allicht niet verloren gaan,. Uw plaats op de markt zou binnen de kortste keren opnieuw worden ingevuld en het banenverlies opgevangen. Zo belangrijk bent u dus niet.

U vergeet dat u gebruik mag maken van een overheid die voor u het ondernemerschap gemakkelijker of zelfs gewoon mogelijk maakt. Een overheid bv. die voor u de beperkte aansprakelijkheid heeft bedongen zodat u uw mooie villa, uw boot en uw wagen niet hoeft te verliezen wanneer het fout gaat. Kortom Mr. De Maeseneire, ge zijt hier in België met uw gat in de boter gevallen. Nu  alleen nog wachten tot wanneer u begrijpt dat u niet de enige bent die het recht heeft om van zoveel voordelen voor een veilige en ongedwongen toekomst te mogen genieten.

take down
the paywall
steun ons nu!