De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACW vastberadener dan ooit

ACW vastberadener dan ooit

zaterdag 11 mei 2013 12:09
Spread the love

Onder de titel : ACW herleeft even op Rerum Novarum (DM 10/5) besteedde De Morgen  welgeteld 112 woorden aan de festiviteiten op de hoogdag van de christelijke arbeidersbeweging.

Had men op deze dag ergens een zweem van geheimzinnigheid kunnen bespeuren dan had dit waarschijnlijk stof geweest voor enkele pagina’s of een weeklange nieuwssoap.

De vieringen overal te lande konden rekenen op een grotere aanwezigheid van de ACW-vrijwilligers dan in het verleden , op de feestvloer kon ook vast gesteld worden dat de interne bevraging die momenteel bezig is niet zal leiden tot fundamenteel andere keuzes waar wel tot ,een forse radicaliseren ervan . Vele ACW’ers zullen zorgen voor een versterking van de linker vleugel binnen de christendemocratie , anderen zullen contact zoeken met de linkerzijde van het politieke spectrum

Een betere titel ware geweest: ACW vastberadener dan ooit  voor een warme en solidaire samenleving

take down
the paywall
steun ons nu!