De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACW-Herent verlaat Dexia en kiest voor VDK-spaarbank
Financiële crisis, Bankencrisis, Coöperaties, Dexia -

ACW-Herent verlaat Dexia en kiest voor VDK-spaarbank

maandag 4 juli 2011 14:22
Spread the love

Op de bestuursvergadering van 30 juni 2011 besliste het ACW Herent om voor haar financiële transacties over te stappen van Dexia naar VDK op basis van onderstaande argumenten.

1. Met deze overstap sluiten we aan bij de congresbesluiten van het ACW.

“ACW Leuven wil het coöperatieve model herlanceren als tegenwicht voor het huidige economische model dat stilaan op zijn grenzen botst. Het wil de coöperatie weer op het voorplan plaatsen” …”Het coöperatieve model willen we principieel hanteren omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een meerwaarde kan betekenen voor alle partijen betrokken in een project met het idee: ‘goederen die van iedereen zijn, moeten van iedereen blijven’!”

Dit model van coöperatie geldt zeker voor een van de kernsectoren uit de samenleving: de financiële sector.

Het voorstel om terug te keren naar een coöperatieve bank krijgt ook in de media meer en meer aandacht.

Binnen de beweging moeten we de coöperatieve bank niet meer uitvinden. Ze bestaat nog. VDK is een coöperatieve bank met deeltakken van de beweging als coöperanten.

2. Een van de oorzaken van de financiële en bankencrisis is het wegvallen van het onderscheid tussen een spaarbank en een investeringsbank. Een onderscheid dat na de crisis van de jaren dertig was ingevoerd. Ook Dexia als gemengde bank heeft dit onderscheid laten vallen en is daardoor mee in een crisissituatie verzeild geraakt. Steeds meer hoor je, als oplossing voor de bankencrisis, pleidooien om dat onderscheid terug in te voeren.

Binnen de beweging moeten we de spaarbank niet meer uitvinden. Ze bestaat nog. VDK is zo een spaarbank.

Met de overstap willen we dat onderscheid onderschrijven en een signaal geven om die bank verder uit te bouwen.

3. Het door Dexia gevoerde beleid op vlak van bonussen, niettegenstaande de crisis en het beroep op staatssteun, is een teken van een graaicultuur. Een cultuur die ver weg staat van de ideeën over inkomensverdeling en inkomensongelijkheid die in de beweging worden verkondigd.

Met de overstap naar een spaarbank die niet meedoet met die graaicultuur en die een beperkte en sociaal aanvaardbare loonspanning toepast, willen we een signaal geven dat deze ideeën voor ons belangrijk zijn.

We beseffen dat de overstap slechts een symbolisch teken is. Indien er velen zijn die dit teken geven dan zullen de standpunten en de congresbesluiten van het ACW geen dode letter blijven. Zo bouwen we ook aan een haalbaar alternatief voor de bankencrisis en zetten we een stapje naar een nieuw economisch model.

Tuur Vanempten – bestuurslid ACW-Herent
Willy Verbeek – voorzitter ACW-Herent

take down
the paywall
steun ons nu!