De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACV Openbare diensten trekt aan alarmbel: “Tienduizenden chirurgische mondmaskers achter slot en grendel in woonzorgcentra”
Opinie - ACV Openbare Diensten

ACV Openbare diensten trekt aan alarmbel: “Tienduizenden chirurgische mondmaskers achter slot en grendel in woonzorgcentra”

Al weken eist ACV Openbare Diensten dat iedereen die in de zorgsector werkt en die in contact komt met patiënten en bewoners kan beschikken over de nodige beschermingsmiddelen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de ziekenhuizen en de woonzorgcentra maar ook voor andere residentiële instellingen zoals gehandicapteninstellingen, instellingen bijzondere jeugdzorg … En ook in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg willen de vakbonden dat iedereen beschermingsmateriaal heeft.

dinsdag 14 april 2020 15:28
Spread the love

 

“De zeer schrijnende situatie in de woonzorgcentra vandaag is grotendeels het resultaat van het gebrek aan beschermingsmateriaal in deze centra”, zegt Jan Mortier, coördinator van de openbare zorgsector bij ACV Openbare Diensten. “De maatregel van minister Beke om geen bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra was een tijdige en goede maatregel, maar die had onmiddellijk moeten gepaard gaan met het opleggen van een verplichting voor ieder personeelslid dat in contact komt met bewoners tot het dragen van een chirurgisch mondmasker. Dat is niet gebeurd en geldt nog steeds niet. Onbegrijpelijk.”

“En al helemaal niet te begrijpen, is dat er instellingen zijn waar ze wel over voldoende beschermingsmateriaal beschikken maar weigeren om het aan het personeel over te maken”, vervolledigt Mortier. “Zo blijven tienduizenden mondmaskers achter slot en grendel en loopt het personeel in de woonzorgcentra rond met stoffen mondmaskers of zelfs totaal onbeschermd.”

Freddy De Wilder, vakbondssecretaris van ACV Openbare Diensten voor de regio Mechelen geeft een concreet voorbeeld: Hof van Egmont in Mechelen. De Wilder: “Het personeel moet werken met stoffen mondmaskers, niettegenstaande er een grote voorraad chirurgische mondmaskers aanwezig is. Het zou zelfs gaan om een voorraad voor minstens twee maanden. Toch weigert de directie die aan het personeel ter beschikking te stellen. Overleg met de directie heeft voorlopig niets opgeleverd.”

“De directie stelt dat er geen besmettingen zijn en verstopt zich achter de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat hen zou hebben meegedeeld dat chirurgische maskers niet nodig zijn. Er zijn inderdaad geen vastgestelde besmettingen en hopelijk blijft dat zo. Maar dat kan van het ene moment op het andere veranderen. Het personeel heeft enorm veel angst om bewoners te besmetten of om zelf besmet te raken. Dergelijke situatie is eigenlijk totaal onaanvaardbaar, zowel voor het personeel als voor de bewoners.”

Jan Mortier: “De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid vertrekken eigenlijk niet vanuit de gezondheid van bewoners en personeel maar vanuit de schaarste aan beschermingsmiddelen. Hof van Egmont is trouwens niet de enige instelling die zo’n houding aanneemt. Blijkbaar hebben bepaalde directies het nog altijd niet begrepen. Vandaar dat de richtlijn dringend moet worden aangepast om verdere uitbraken te vermijden. Instellingen die nog steeds niet over het nodige beschermingsmateriaal beschikken, moeten bovendien prioritair worden bevoorraad. De gezondheid van bewoners en personeel moet centraal staan om verdere drama’s te vermijden.”

ACV Openbare Diensten stelt nog dat het de hoogste tijd wordt dat ook de andere residentiële voorzieningen over het nodige beschermingsmateriaal beschikken. Zo niet, dan wordt gevreesd dat er ook daar drama’s zullen opduiken. Mortier: “De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en in elk geval onmiddellijk deduidelijke boodschap geven dat instellingen die over de nodige beschermingsmiddelen beschikken die ook ter beschikking moeten stellen van het personeel.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!