De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACV Openbare Diensten roept iedereen op om massaal mondmaskers te maken voor zorgverleners
ACV Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten roept iedereen op om massaal mondmaskers te maken voor zorgverleners

dinsdag 24 maart 2020 16:42
Spread the love

 

Heel wat mensen maken nu al mondmaskers voor het personeel uit de zorg en brengen die naar de ziekenhuizen. Een goede zaak. ACV Openbare Diensten krijgt echter steeds meer alarmerende signalen van personeelsleden uit de andere gezondheids- en welzijnssectoren – woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, poetsdiensten, instellingen voor personen met een handicap, jeugdinstellingen – die niet over de nodige bescherming beschikken.

Gisteren pas werden er ook mondmaskers geleverd aan die instellingen, maar de voorraden blijven schaars en zijn nog steeds onvoldoende. Nieuwe leveringen zullen steeds prioritair naar de ziekenhuizen gaan, wat logisch is. Daarom roepen we iedereen op om ook een bijzondere inspanning te doen voor het personeel van die andere zorginstellingen en diensten.

In de woonzorgcentra vrezen de personeelsleden behalve voor hun eigen gezondheid ook voor de bewoners die zij mogelijk kunnen besmetten. Het personeel gaat dagelijks naar huis en is dus vatbaar om besmet te worden buiten de muren van de instelling.

De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten eveneens over voldoende bescherming beschikken zodat ook die personeelsleden op een veilige manier persoonsverzorging en andere hulp kunnen aanbieden. En ook de instellingen voor personen met een handicap of jeugdinstellingen, waar meerdere mensen in groep samenleven, zijn gevaarlijk voor besmetting.

Voor al deze zorgverleners is er dringend nood aan meer mondmaskers. Daarom vraagt ACV Openbare Diensten aan iedereen om de naaimachine boven te halen, mondmaskers te maken en contact op te nemen met het plaatselijk OCMW of gemeentebestuur om af te spreken waar de maskers kunnen worden afgegeven.

OCMW’s en lokale besturen kunnen immers een coördinerende rol spelen en bekijken in welke instellingen en diensten op hun grondgebied er dringende noden zijn. Bovendien roept ACV Openbare Diensten de OCMW’s en lokale besturen op om alle initiatieven van de bevolking te ondersteunen en zelf ook initiatieven te nemen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!