De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACV METEA BRAVO

ACV METEA BRAVO

Niet toevallig keurt de centrale ACV-CSC-Metea de houding van de CD&V in deze regering af. Het gaat immers om de centrale met een zeer intensieve arbeidersvertegenwoordiging.

zaterdag 24 oktober 2015 23:29
Spread the love




Ze begrijpen niet dat een partij die voor ongeveer de helft van haar verkozenen uit vertrouwenspersonen binnen de christelijke arbeidersbeweging bestaat deel uit maakt van een ultra rechts kabinet dat de werkende klasse besteelt. Deze werkers staan niet stil bij al die theorieën die proberen aan te tonen dat de juiste beslissingen door het kabinet Michel-Peeters, onder het toeziend oog van de schoonverdiepburgemeester ,genomen worden. Ze ervaren elke dag dat hun koopkracht dus ook hun welvaart en op iets langere termijn hun welzijn op het spel staat.

Ik noem de verhoging van de elektriciteitsfactuur , inschrijvingsgeld voor schoolkinderen, verhoging van de tarieven op het spoor en de lijn, het actief maken van langdurig zieken, de taxshift ten voordele van de patroon, allemaal beleidsbeslissingen die de gewone man in de geldbeugel raken.

Christendemocraten ook al behoren ze niet tot de linkervleugel moeten tot het besef komen dat ze niks binnenhalen, hun gewicht binnen deze regering is vergelijkbaar met het dopingniveau in het bloed van Contador, 0.000001 .

Deze typische arbeiderscentrale heeft de vinger op de wonde gelegd. Ze voelen zich verraden door hun traditioneel bevriende partij en gaan in het verzet.

Deze werkers hebben mijn steun, ik feliciteer hen dan ook met dit initiatief.

take down
the paywall
steun ons nu!