De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Flickr
ACV Jongeren

ACV Jongeren vraagt actie om stijgende armoede bij jongeren aan te pakken

De Standaard bericht vandaag over de stijgende armoede bij jongeren. Dat mag niet verwonderen. De voorbije jaren lagen jongeren niet in de hoogste politieke schuif. Het recht op inschakelingsuitkeringen (de werkloosheidsvergoeding voor jongeren) werd zeer sterk ingeperkt. Vele jongeren die hun recht op deze uitkering verliezen, verdwijnen ook compleet van de radar. Intussen leeft volgens de laatste gegevens van Statbel 22,1 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar met een armoederisico. ACV Jongeren wil dat dit verandert.

maandag 6 mei 2019 18:11
Spread the love

ACV Jongeren stelt daarom de volgende eisen:

  • Jongeren moeten sneller aan de slag kunnen. We roepen werkgevers op om jongeren kansen te geven, niet te wachten op de witte raaf. Jongeren hebben ook vers van de schoolbanken heel wat te bieden. Durf verder te kijken dan enkel diploma en ervaringsjaren.
  • Een verdere beperking van uitzendarbeid en zeker van de meest onmenselijke vorm (de dagcontracten) dringt zich op.
  • Jongeren die beginnen te werken verdienen meer respect én een treffelijk inkomen. Het ACV zal de dan ook heel sterk inzetten op een goede afloop van de onderhandelingen over de verhoging van het minimumloon. En alvast de verhoging per 1 juli eisen. En er moet asap komaf gemaakt worden met de jeugdlonen.
  • Heel wat jongeren leven in armoede omdat hun ouders het moeten rooien met een bijzonder lage sociale uitkering (werkloosheid, ziekte, invaliditeit). Om die generatiearmoede te doorbreken moeten de sociale uitkeringen zo snel mogelijk opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!