De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actio Populi – Maak van de dorpsstraat de Wetstraat!

Actio Populi – Maak van de dorpsstraat de Wetstraat!

zaterdag 13 oktober 2012 23:06
Spread the love

Actio Populi is een onafhankelijk en strikt neutraal burgerinitiatief dat het onvermogen en/of de onwil van politici wil verhelpen. Volgens ons dient de democratie en dus ook de politiek voor de burger, door de burger en van de burger te zijn. Jammer genoeg stellen we vast dat we louter behandeld worden als kiesvee.

Actio Populi is ontstaan uit het engagement van een twintigtal personen, elk met hun eigen maatschappelijke achtergrond en politieke overtuiging maar allen met één en hetzelfde doel, nl. het democratiseren van de democratie in België. Werkelijke inspraak in de Belgische democratie kan echter maar haalbaar zijn als deze gedragen wordt door een aanzienlijk deel van de bevolking.

Met de oprichting van de vzw Actio Populi willen we kordaat optreden tegen de wortel van de meeste problemen in onze samenleving: de schijndemocratie in België. Dat de democratie in crisis zou zijn, is pure volksverlakkerij. Er is nog nooit echt sprake geweest van een democratie in dit land (W. DEWACHTER, De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse, 2001).

Actio Populi neemt de vormt aan van een VZW met als doelstelling (directe) democratie te ondersteunen, te verdedigen en te promoten. Concreet betekent dit dat wij volkssoevereiniteit expliciet willen laten erkennen in onze grondwet.

De kracht van Actio Populi zal er zijn doordat duizenden mensen, liefst honderdduizenden mensen zich aansluiten bij deze VZW en haar doelstellingen steunen. Deze massale steun is noodzakelijk omdat wij een belang moeten kunnen aantonen voor de rechter.

Actio Populi zal als hoofdeiser optreden in de collectieve dagvaarding en een advocaat aanstellen die de belangen van alle leden/eisers zal vertegenwoordigen. Via deze constructie kan op een transparante manier geld ingezameld worden om het ganse gebeuren in goede banen te leiden. Opdat collectieve vorderingen ingeleid kunnen worden, vraagt de Orde van Advocaten voldoende solvabel te zijn om alle kosten te kunnen betalen.

Alle door politieke partijen voorgestelde veranderingen in het systeem zijn louter versieringen en onbenullig. We moeten het probleem aanpakken aan de wortel en stoppen met de blaadjes en takjes van het probleem te trimmen. We moeten de particratie uittrekken en echte democratie installeren.

De oplossing is de expliciete erkenning van het recht om bindende referenda te houden aan werkbare voorwaarden. Politici beweren bij hoog en bij laag dat wij dit recht niet zouden hebben. Dit is een manifeste leugen. Onze Grondwet sluit dit overigens niet expliciet uit en voor het overige hebben wij sterke juridische argumenten om aan te tonen dat het volk dit recht mag uitoefenen. Of we gelijk zullen halen in België is een vraag, maar zeker is dat we gelijk zullen halen hogerop.

Met bindende referenda kunnen we onze Grondwet herscheppen in een document dat onze burgerlijke rechten beschermt. Voor de mensen die een goed voorbeeld willen van een Grondwet die werkelijk de bevolking beschermt, volstaat het te kijken naar de Grondwet van Zwitserland. Het is niet noodzakelijk dat België een kopie wordt van Zwitserland of enig ander land, maar het is wel noodzakelijk dat een volk een soort van “checks & balances” heeft om de wetgevende en uitvoerende macht in toom te houden.

Het is belangrijk om democratische fundamenten van onze staatsstructuur vast te stellen zowel voor ons, als voor toekomstige generaties. We verkeren nu in een crisis, een economische crisis volgens velen, een systeemcrisis volgens degenen die begrijpen wat er zich achter de schermen afspeelt. We moeten daarbij zeer waakzaam zijn dat we nog burgers blijven en niet louter consumenten. Daarom is een verankering van de volkssoevereiniteit in onze grondwet het fundament van alle verdere bepalingen.

Van hier uit kunnen wij werkelijk het fundament leggen van waarden zoals rechtvaardigheid, transparantie, solidariteit, verantwoordelijkheid, vrede, voorspoed… Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze actie succesvol zal zijn wanneer zij gedragen wordt door duizenden burgers. Wij vertegenwoordigen ons inziens enkel waarden die iedereen vertegenwoordigd wil zien: volkssoevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht.

Het is een feit dat we niet alleen in België met een crisis zitten, maar ook in Europa met een crisis geconfronteerd worden. Er staan ons dus moeilijke tijden te wachten. En zonder volkssoevereiniteit zullen we steeds onderhevig blijven aan de politieke elite en lobbygroepen die zoals aangetoond niet het beste met ons voor hebben.

Onze sociale rechten worden vernietigd, het openbaar domein waarin onze ouders geïnvesteerd hebben, wordt verkocht aan de vrienden van onze politici. Alles wordt geprivatiseerd, zelfs mensenrechten!!! Lobbyisten hebben de macht in de democratie, niet de burgers.

Daarom vraagt Actio Populi aan allen om zich nu samen te scharen achter één idee: het recht om bindende referendums te houden. Daarna zullen we zien of we verder willen met elkaar of niet. Of we België willen behouden. Of we een apart Wallonië, een apart Vlaanderen en een apart Brussel willen of zelfs een geheel andere staatstructuur…

Dan zullen we zien of we echt geen eenvoudig, transparant, verantwoordelijk en solidair compromis kunnen sluiten. Doen we dit niet, zullen sociale drama’s zich voordoen. En wie wordt er ondertussen rijk? Politici en multinationals. Natuurlijk ook advocaten die minstens nog 20 jaar zullen discussiëren over de inboedel van België…Doorzie de verdeel en heerspolitiek!

Met onze class action zullen we zien of de scheiding der machten werkelijk bestaat of niet. Indien wij bot vangen, toont dit aan dat de rechterlijke macht geen onafhankelijke macht is maar een politieke macht. Voorts willen wij met MINSTENS 50.000 eisers zijn. Dit lijkt veel, maar dit is het echter niet. In Zwitserland zijn voor een recall referendum 50.000 handtekeningen nodig. Daar de geschiedenis ons leert dat geen enkele vriendelijke aktie van de Belgische bevolking gehoord en verstaan wordt, is een collectieve dagvaarding van 50.000 mensen onze enige uitweg.

Tenslotte willen wij liever een REVOLUTIE BINNEN DE WET, dan een revolutie buiten de wet zoals toestanden in Griekenland, Portugal en Spanje die van laatstgenoemde een voorbode zijn.

Actio Populi.

Website: www.actiopopuli.be

Facebook: http://www.facebook.com/actio.populi

take down
the paywall
steun ons nu!