De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actiegroep Utrecht voor iedereen demonstreert tegen Thierry Baudet/Goede actie/Weg met fascisme

Actiegroep Utrecht voor iedereen demonstreert tegen Thierry Baudet/Goede actie/Weg met fascisme

maandag 10 juli 2017 05:05
Spread the love

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERT TEGEN THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISME!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/actiegroep-utrecht-voor-iedereen-demonstreert-tegen-thierry-baudetgoede-actieweg-met-fascisme/

INLEIDING:
Het is alweer enkele weken geleden.Maar zeer memorabel en waardevol!Op 19 juni anno Domini 2017 heeft een actiegroep ”Utrecht voor iedereen”.ook wel ”Utrecht tegen Thierry Baudet” genoemd, gedemonstreerd tegenMooiboy, pianoliefhebber en lavendelsnuiver Thierry Baudet. [1]Ik zie in mijn berichten, dat deze acties door blijven gaan en dat er ookop 8 juli een heeft plaatsgehad. [2]GOED ZO!

Want natuurlijk is die actie  NIET gericht tegen de hobbies van ThierryBaudet, aantrekkelijk op zich [pianoliefhebberij en lavendelgenietingen] [3]zijn ”chique” image [voor racistische en Islamofobe stemmers, die Wilders te ”gewoon” of teveel een ”tokkie” politicus vinden], zijn gewilde intellectualisme [4]of het interessante fenomeen, dat hij zijn Tweede Kamer ”maidenspeech”is begonnen in [slecht] Latijn, als een parodie op de redevoeringenvan de Romeinse staatsman en filosoof Marcus Tullius Cicero tegen would be coupplegerCatilina [5].
Grappig overigens, dat Thierry Baudet door de MarokkaanseTweede Kamervoorzitter Khadija Arib op de vingers getikt werd,dat er in de Nederlandse Tweede Kamer Nederlands wordtgesproken [6]HAHAHAHAHA
Dit zijn op zich redelijk originele fenomenen, waarmee Thierry Baudet zich”onschuldig” wil voordoen om zo te verbloemen wat er werkelijk speelt:Zijn gevaarlijke flirt, wat zeg ik, hang naar het fascisme.En laat ik het maar openlijk zeggen:Zijn fascistische gedachtegoed,
En dat is waartegen het protest in Utrecht, en andere protesten,tegen richten.
Want vanwege zijn gewild intellectuele ”chique” toon, zijn cultuurminnendepiano liefhebberij, zijn hang naar de klassieken [zie zijn gepoogde en onderbroken Tweede Kamer maidenspeech in het Latijn] en zijn uitgespeelde charme, zijn ernog steeds mensen, die worden misleid en achter deze originele facades delelijke kop van het fascisme niet zien.
Maar die is er wel degelijk!

Zijn opmerkingen over het ”homeopathisch verdunnen van deNederlandse bevolking” [7]Zijn aanwezigheid en zelfs het houden van een toespraak opIjzerwakes, die fascistische hoogstandjes zijn [8]Zijn rare voorstel om een Wet Nederlandse Waarden” aan te willennemenIk citeer””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [9]
Zie ook Baudet’s onzinnige en a-historische opmerkingenover het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart.[10]
En niet te vergeten zijn pure sexisme, door zijn verdediging vanaanrandingsgoeroe Julian Blanc [11]
Die Blut und Bodem obsessie [homeopathische verdunning Nederlandse bevolking], zijn aanwezigheid bij Ijzwerwakes, zijn verheerlijking van de Westersecultuur [12], zijn haatzaaierij tegen ”groepen (islamitische) migranten, zijn sexismeen ga zo maar door:Allemaal gevaarlijke ingredienten van een giftige, fascistische cocktail.Misschien nog gevaarlijker dan de haatzaaierij van PVV leider G Wilders [13],die het nog niet gehad heeft over het ”homeopathisch verdunnen van deNederlandse bevolking”
Maar wel weer hysterisch stond te protesteren tegen de benoeming vanAhmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. [14]

In ieder geval ontloopt het elkaar niet veel.Wilders is gevaarlijk, Baudet misschien nog meer.
Toch zijn er nog mensen, die Baudet’s fascisme nog niet zien.
Uit adhesie voor het protest van de actiegroep ”Utrecht voor iedereen”en om te waarschuwen tegen het fascisme van Baudet, heb ik onderstaandcommentaar op Indymedia.nl geschreven.
Zie direct hieronder
Zie daaronder het notenapparaat
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed

MIJN COMMENTAAR OP INDYMEDIA.NL

INDYMEDIA.NLUTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOITMEER FASCISME!
https://www.indymedia.nl/node/40627

INDYMEDIA.NLUTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOITMEER FASCISME! [DISCUSSIE]
https://www.indymedia.nl/node/40629

MIJN COMMENTAAR OP UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

https://www.indymedia.nl/node/40629#comment-20861

Goede actie!/Forum voor Democratie wel degelijk fascistisch!

GOEDE ACTIE!/FVD WEL DEGELIJK FASCISTISCHDe partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, is
wel degelijk fascistisch!AHOMEOPATHISCH VERDUNNEN VAN DE NEDERLANDSE
BEVOLKING
IJZERWAKESIk praat hier over een politieke voorman, die het heeft over het
”homeopathisch verdunnen van de Nederlandse bevolking”
[Zie overeenkomsten met de Blut und Bodem theorie] [1]
Een politicus, die op Ijzerwakes toerspraken houdt [2]BOIKOFOBIEZijn obsessie met ”Oikofobie” [Letterlijkj: angst voor het huis/
meer figuurlijk: zelfhaat], waarmee ”autochtonen” worden
bedoeld, die zich keren tegen racisme, Zwarte Piet, [neo] kolonialisme
Begrippen, waarvan Baudet kennelijk vindt, dat ze bij Nederland horen.Die ”oikofobie” opvatting is bovendien pure haatzaaierij tegen de ”anderen’
hier de ”vluchtelingen”
Ik citeer uit een schrijfsel van Baudet
”Maar dit herkenbare thuis van ons, dit Nederland – hoe lang zal dat er nog zijn? De Oikos wordt stukgemaakt door
verschillende fenomenen. Door het multiculturalisme en de open grenzen, waardoor elk jaar weer tienduizenden immigranten ons land binnenkomen en elk jaar de sociale samenhang verder onder druk komt te staan.” [3]CHAATZAAIERIJ/WET NEDERLANDSE WAARDEN/
ZONDEBOKTHEORIEVerdere haatzaaierij:
Baudet’s entamering van de ”Wet Nederlandse Waarden”
Lees zelf maar, wat hij hiermee beoogt, maar even een excerpt:
”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.” [4]
Weer die haatzaaierij en zondeboktheorieDVERHEERLIJKING VAN [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVERNIJ [SLAVENHANDEL]EN LEES EENS HIER, HOE BAUDET [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVENHANDEL [SLAVERNIJ] BAGATELLISEERT DOOR
TE SPREKEN OVER WESTERSE ”NIEUWSGIERIGHEID”
TE ZEILEN NAAR ONBEKENDE LANDEN EN TERUG TE KOMEN
MET SPECERIJEN! [5]
DAT NOEMT HIJ EEN ”OPEN EN PLURIFORME CULTUUR”EONDERGANG VAN HET ROMEINSE RIJK DOOR
”ONGEREMDE MIGRATIE” EN DE MYTHE
VAN DE ”ETNISCHE ROMEIN]Hij maakt onzinnige en a-historische opmerkingen
over het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart. [6]
Baudet merkte zelfs op
”‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’ [7]
En IK maar denken, dat de oorzaken van de
ondergang van het Romeinse Rijkcomplex waren:
Ziekten, financiele malaise, interne machtsstrijd. [8]
En dat de DIRECTE VAL te wijten was aan invallen
door Oost Germaanse
volkeren [door de Romeinen als barbaren beschouwd…],
de Visigothen….[9]FWESTERSE CULTUUR?/GEGRONDVEST OP
DE ARABISCH-MOORSE CULTUUR!Wat mij nog byzonder ergert is zijn verheerlijking/
monopolisering van de ”superieure” Westerse cultuur..
Voor Baudet [en een aantal mensen, die dit lezen en nog
in ontkenning zijn over zijn fascisme] heb ik nieuws:Die ”Westerse cultuur” is regelrecht beinvloed door, en gevoed
door de Moors-Arabische cultuur [die dan weer door India/Perzie
is beinvloed], die naar Europa kwam met de Moorse
verovering van Spanje [711, toen het door de Visigoten
geregeerde Spanje was gedesintegreerd, na de chaos van de
Volksverhuizingen, na de val van Rome]Zij hebben in Europa een ongekende beschaving neergezet,
waren de vertalers van de oude Griiekse geschriften, brachten
astronomie, wiskunde, architectuur en geavanceerde medische
kennis mee.Toen in Europa nog grotendeels sprake was van houten behuizingen [alleen de kerken en forten waren steen, ook
veel paleizen waren nog van hout], had de stad Cordoba
al straatverlichting en stenen huizen.En dan spreek ik van de elfde eeuw!Zonder de Moorse beschaving/heerschappij in
Spanje is het de vraag, of er uberhaupt een Renaissance
in Europa was gekomen! [10]

GVERDEDIGING VAN AANRANDINGSGOEROEBaudet heeft ook aanrandingsgoeroe Julian Blanc verdedigd [11]Ik denk, dat ik met bovenstaande punten wel duidelijk
gemaakt heb, dat Baudet niet alleen aanzet tot racisme
en zondebokideologie, maar dat zijn opvattingen
de ingredienten van fascisme in zich dragen.Hij zegt het chiquer dan Wilders, presenteert zich
”eleganter”, maar de boodschap is het zelfdeMogelijk nog gevaarlijker….. [12]Vriendelijke groeten/Astrid Essedwww.astridessed.nl[1]https://joop.vara.nl/opinies/d it-is-het-slecht-verhulde-nazi -gedachtegoe…https://nl.wikipedia.org/wiki/ Blut_und_Boden[2]IKJE ERGENS
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST? ECHT NIET?http://ikje.blogspot.nl/2016/0 2/is-thierry-baudet-geen-neofa scist-20.htmlYOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDEThttps://www.youtube.com/watch? v=p7oQuTixaCEhttp://kafka.nl/zwevend-naar-t weede-kamerverkiezingen/[3]http://www.doorbraak.be/nl/nie uws/de-angst-voor-het-eigene[4]https://forumvoordemocratie.nl /standpunten/wet-bnw[5]LEES REDEVOERING
FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOThttps://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-…[6]https://www.groene.nl/artikel/ ondergang-van-het-avondlandje[7]https://www.groene.nl/artikel/ ondergang-van-het-avondlandje[8]https://nl.wikipedia.org/wiki/ Val_van_het_West-Romeinse_Rijk[9]”Met de val van het West-Romeinse Rijk doelt men op de officiële afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker. Dit werd voorafgegaan door een hele reeks plunderingen, waaronder de bekendste de Plundering van Rome (410) door de Visigoten.”https://nl.wikipedia.org/wiki/ Val_van_het_West-Romeinse_RijkVISIGOTHENhttps://nl.wikipedia.org/wiki/ Visigoten[10]https://www.astridessed.nl/the -moorish-rule-in-medieval-spai nhow-the-moo…[11]http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/[12]https://www.ravotr.nl/2017/04/ 11/gevaarlijke-situatie-fascis tische-dreig…https://www.ravotr.nl/2017/06/ 21/beetje-bemoedigende-antifa- gebeurtenissen/

NOTENAPPARAAT BIJ INLEIDING:
[1]
Utrecht Voor Iedereen wil van Utrecht een stad maken waar iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, religie, afkomst, gender, seksualiteit of etniciteit.”

ANTI FASCISTISCHE ACTIEUTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET2 JUNI 2017
https://afanl.wordpress.com/20 17/06/02/utrecht-tegen-thierry -baudet/

ADACTIEGROEP TEGEN KOMST THIERRY BAUDET NAAR UTRECHT24 MEI 2017

http://www.ad.nl/utrecht/actie groep-tegen-komst-thierry-baud et-naar-utrecht~a5b029d3/

[2]

NU.NLACTIEGROEPEN DEMONSTREREN TEGEN KOMSTTHIERRY BAUDET NAAR GRONINGEN4 JULI 2017
http://www.nu.nl/groningen/481 4865/actiegroepen-demonstreren -komst-thierry-baudet-groninge n.html

[3]

YOUTUBE.COM

HET HUIS VAN THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch? v=SoHqVWcN3Pg

[4]

”He calls himself the most important intellectual of his generation in the Netherlands in articles he wrote himself”
WIKIPEDIATHIERRY BAUDET

https://en.wikipedia.org/wiki/ Thierry_Baudet

[5]
BUSINESS INSIDERTHIERRY BAUDET BEGINT ZIJN EERSTE TOESPRAAK ALS KAMERLID IN HET LATIJN28 MAART 2017

https://www.businessinsider.nl /thierry-baudet-begon-zijn-eer ste-toespraak-als-kamerlid-het -latijn/

RTL NIEUWSLATIJN VAN BAUDET RAMMELDE EN WAS VOORAL LACHWEKKEND29 MAART 2017
https://www.rtlnieuws.nl/ nederland/politiek/latijn-van- baudet-rammelde-en-was-vooral- lachwekkend

Cicero‘s Catilinarische redevoeringen (of soms ook wel de Catilinarisen genoemd) waren de vier aanklachten die Cicero in de hoedanigheid van consul aan het adres van Lucius Sergius Catilina richtte, toen diens (vermeende) samenzwering tegen de Romeinse Republiek aan het licht kwam. De beroemdste is zeker wel de Eerste Catilinarische Rede, een schoolvoorbeeld van de retorica, die nu nog altijd door leerlingen Latijn wordt bestudeerd.”
WIKIPEDIACATILINARISCHE REDEVOERINGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Catilinarische_redevoeringen

WIKIPEDIAMARCUS TULLIUS CICERO

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marcus_Tullius_Cicero

SPEECH IN ”LATIJN” VAN THIERRY BAUDET

YOUTUBE.COM

DEBUUT THIERRY BAUIDET: EERSTE SPEECH

IN TWEEDE KAMER

https://www.youtube.com/watch? v=9CGFycBdEWo

‘Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?’  waren de eerste woorden van Baudet tijdens zijn speech.”
ELSEVIERARIB HAALT UIT NAAR BAUDET OMSPEECH IN LATIJN: ”WE SPREKEN HIER NEDERLANDS”
http://www.elsevierweekblad.nl /nederland/achtergrond/2017/03 /na-baudets-speech-in-latijn-b enadrukt-arib-we-spreken-hier- nederlands-480148/

DIT WAS HET BEGIN VAN DE REDEVOERING VAN CICERO WAAROP BAUDETZIJN MAIDENSPEECH ‘BASEERDE”

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?
[Engelse vertaling]

When, O Catiline, do you mean to cease abusing our patience? How long is that madness of yours still to mock us? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours, swaggering about as it does now?

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA

[Vertaald: de eerste redevoering tegen Catilina, die

in de Senaat werd gehouden]

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS/

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA
https://en.wikipedia.org/wiki/ Catiline_Orations#Oratio_in_ Catilinam_Prima_in_Senatu_ Habita

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Catiline_Orations

[6]

YOUTUBE.COM

DEBUUT THIERRY BAUIDET: EERSTE SPEECH

IN TWEEDE KAMER

https://www.youtube.com/watch? v=9CGFycBdEWo

‘Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?’  waren de eerste woorden van Baudet tijdens zijn speech.”
ELSEVIERARIB HAALT UIT NAAR BAUDET OMSPEECH IN LATIJN: ”WE SPREKEN HIER NEDERLANDS”
http://www.elsevierweekblad.nl /nederland/achtergrond/2017/03 /na-baudets-speech-in-latijn-b enadrukt-arib-we-spreken-hier- nederlands-480148/

[7]

YOUTUBE.COMPAUW & JINEK: THIERRY BAUDET VERBAAL AANGEVALLENDOOR JINEK/WESTER/JANSEN

https://www.youtube.com/watch? v=3swBkHPYBYY

[8]

YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDEThttps://www.youtube.com/watch? v=p7oQuTixaCE
[9]
FORUM VOOR DEMOCRATIEWET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
https://forumvoordemocratie.nl /standpunten/wet-bnw
[10]
”In een discussie na afloop van de lezing over migratie en grenzen maakt Baudet een vergelijking met het Romeinse Rijk, dat volgens hem ten onder is gegaan als gevolg van ongeremde migratie uit de periferie naar het hart. Vroeger, zo suggereert hij, hadden Romeinen een meer Noord-Europees uiterlijk, maar wie vandaag in Italië kijkt ziet dat dit niet langer het geval is. ‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’ 
DE GROENE AMSTERDAMMERONDERGANG VAN HET AVONDLANDJE24 FEBRUARI 2016
https://www.groene.nl/artikel/ ondergang-van-het-avondlandje

[11]
THE POSTONLINEJULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/
[12]
THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

[13]
DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/TERRORREIGN OR FREEDOMASTRID ESSED14 MARCH 2017
https://www.astridessed.nl/ dutch-elections-2017pvv-in- power-or-notterror-reign-or- freedom/

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/ wilders-voor-de-vierde-keer- politicus-van-het- jaarnederland-is-een- gevaarlijk-land-geworden/

[14]
OMROEP GELDERLANDWILDERS PROTESTEERT TEGEN MARCOUCH ALSBURGEMEESTER4 JULI 2017
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2137957/Wilders-protesteert-tegen-Marcouch-als-burgemeester

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!