De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actiefront De Groene Delle overhandigt petitie aan Demir tegen vernietiging natuurgebied
Simon Heijens

Actiefront De Groene Delle overhandigt petitie aan Demir tegen vernietiging natuurgebied

“Actiefront De Groene Delle overhandigt petitie aan Demir: meer dan 33 000 burgers lieten hun stem al horen tegen de vernietiging van natuurgebied de Groene Delle.” 

dinsdag 16 juni 2020 19:46
Spread the love

 

Actiefront De Groene Delle (bestaande uit Grootouders voor het Klimaat Limburg, Extinction Rebellion Limburg, Greenpeace Limburg, Actiecomité Groene Delle, Natuurpunt, Limburgse Milieukoepel, Bond Beter Leefmilieu, Bite Back, Limburgs Landschap en Transitie Limburg) nodigt u graag uit op de officiële overhandiging van de petitie met meer dan 33 000 handtekeningen om de Groene Delle te redden, aan minister Zuhal Demir. Deze overhandiging vindt plaats op 17/06/2020 om 13u15 op het kabinet Demir, Martelaarsplein 7 in Brussel.

In Stokrooie-Hasselt, langs het Albertkanaal, wil de Vlaamse Regering volgens besluit van 15 mei jl. uitvoering geven aan plannen om de hele kanaaloever van natuurgebied De Groene Delle, een oppervlakte van meer dan 25 ha, te betonneren en in te richten als industriezone.

Tegen plannen tot natuurvernietiging in De Groene Delle, wordt al vele jaren actie gevoerd. Maar nu de natuur geconfronteerd wordt met een zoveelste aanslag, komen we in een breed actiefront in verzet.

“Dit is een dolksteek voor het groene hart van Limburg”

“Dit is een dolksteek voor het groene hart van Limburg. Bomen hebben geen stem. De natuur heeft geen stem. En daarom verheffen wij onze stem. Er mag geen natuur meer sneuvelen voor economische groei. De waardevolle natuur die we nog hebben moeten we koesteren”, geeft Erik Van den Abbeele van het Actiefront De Groene Delle mee.

De natuur die bedreigd wordt (de oude eiken-berkenheide, kleine landduinen -uitlopers van Bolderberg-, moerasbeemden, oerven, elzenbroek, veengrond, trilveen, poelen, en de natuurvallei van de Voortbeek (afwatering van het Kempisch Plateau naar de Demervallei), is een enorm kwetsbaar gebied met uitzonderlijke vegetatie en fauna. Een natuurwaarde die volgens het MER-rapport onvervangbaar en niet te compenseren is.

Langs het Albertkanaal liggen er in de Provincie Limburg nog meer dan 120 ha watergebonden industriegronden op ontwikkeling te wachten, en daar is de Ford-site niet eens  bij inbegrepen. “De beslissing tot plannen van industrie in uiterst waardevol natuurgebied is in strijd met elk noodzakelijk natuurbeschermingsbeleid, met een beleid dat een einde maakt aan nutteloze betonnering, met het noodzakelijk terugdringen van CO2-uitstoot, met de klimaat-engagementen, met de natuurontwikkeling in de Wijers, met het behouden van wetlands (toenemende droogte)”, vertelt Erik Van den Abbeele van het Actiefront De Groene Delle.

“De natuurverbindingsfunctie van De Groene Delle tussen het Noordelijk en Zuidelijk deel van De Wijers wordt verbroken…een streep door de rekening van al wie hoopte op een echt natuur- en klimaatbeleid. Wij zullen ons blijven verzetten tegen deze waanzin. Onvervangbare natuur wordt definitief vernietigd. Elders bos aanplanten helpt niet om de wonde te helen … Dat duurt meerdere generaties vooraleer het bos kan genoemd worden, en onvervangbaar is onvervangbaar. Natuur is niet maakbaar.”

“De Groene Delle moet een kantelpunt worden in ons op louter groei en winst gericht beleid. Natuur heeft geen stem, maar telt wel! Mevrouw, wees echt een groene minister, en trek onverwijld deze waanplannen in!”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!