De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actief Pluralisme

Actief Pluralisme

donderdag 25 april 2013 14:22
Spread the love

Uit de getuigenissen van Karima Amaliki(PVDA+) en Bianca Debaets (CD&V)  die onlangs in de media verschenen heb ik twee passages onthouden.

Karima zegt : Mijn keuze voor een hoofddoek is een privézaak . Mijn politieke ideeën zijn dit niet en gelukkig verbinden die mij met verschillende andere mensen van verschillen afkomst , geslacht en religies. Daarna somt ze haar engagement op voor betaalbaar wonen en toegang tot de gezondheidszorg.  

Bianca stelt : Laat ons inzetten op actief pluralisme. Ze heeft geen boodschap aan een grijze eenheidsworst.

Zij komen in hun bijdrage tot de kern van de zaak. Vele politiek geëngageerde mensen putten uit hun eigenste overtuiging de inspiratie om zich in te zetten voor een beter samenleving en slagen er in om dit samen met partners te doen met een andere achtergrond maar met dezelfde maatschappelijk bekommernis. Het feit dat die verschillende achtergronden ook mogen geuit worden dragen bij tot een kleurrijke samenleving , waarbinnen iedereen die de fundamentele mensenrechten respecteert tot zijn recht komt.

take down
the paywall
steun ons nu!