De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actiedag petroleumsector – Scheldelaan Antwerpen

Actiedag petroleumsector – Scheldelaan Antwerpen

woensdag 1 juni 2011 15:21
Spread the love


doc

Vijf keer zaten vakbonden en werkgevers van de petroleumsector al rond de tafel om een cao voor 2011-2012 te sluiten. “Er werd nog geen enkele vooruitgang geboekt. De werkgevers weigeren halsstarrig in gesprek te gaan over essentiële punten van ons eisenprogramma”, klinkt het bij de vakbonden.

De vakbonden hebben enkele voorstellen om de eindeloopbaan draaglijker te maken. Ze willen bijkomende vrije dagen voor oudere werknemers en het recht om na een lange loopbaan over te stappen van ploegen- naar dagarbeid. Ook v an een aanvullend sectoraal pensioen willen de werkgevers niets weten.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!