De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actiecomité ‘Parkveld Blijft’ uit Heverlee lanceert petitie voor behoud Parkveld

Actiecomité ‘Parkveld Blijft’ uit Heverlee lanceert petitie voor behoud Parkveld

donderdag 19 november 2020 14:20
Spread the love

 

De actiegroep ‘Parkveld blijft’ lanceert een petitie met als enige eis ‘Parkveld blijft … natuurlijk’. Het Parkveld is een 34 ha groot open terrein, dat zich in Heverlee situeert langs de Geldenaaksebaan ter hoogte van het Sint-Albertuscollege. Naast een landbouwzone waar vier landbouwers actief zijn omvat het gebied ook een gedeelte dat de voorbije tientallen jaren op spontane wijze beboste.

Er zijn al vele jaren plannen om dit terrein vol te bouwen. De intercommunale Interleuven koestert plannen om hier een bedrijvenzone te realiseren die aansluit bij het industriepark Haasrode. Vastgoedontwikkelaar Extensa wil een deel van het gebied, dat in het gewestplan ingekleurd is als woonzone, volbouwen met woningen. In het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’ schrapte de Vlaamse regering de bedrijvenzone, maar toenmalig schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies (CD&V) kondigde hierop aan dat het stadsbestuur een behoeftestudie zou laten maken om de Vlaamse regering te overtuigen de bedrijvenzone toch toe te laten. Die piste is dus nog niet definitief van de baan.

De actiegroep ‘Parkveld blijft’ ijvert al meer dan twintig jaar voor het behoud van dit open terrein. Op het terrein werd een samentuin ingericht waar heel wat mensen groenten kweken en medio augustus wordt samen met de vzw Climaxi het driedaagse festival ‘Fiesta Partigiani’ ingericht.

Parkveld moet volgens het comité behouden blijven “omdat het een essentiële schakel vormt van de groene gordel ten zuidoosten van Leuven” en “een oase is met een corridor- en stapsteenfunctie” voor heel wat dieren. Parkveld is met name een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt, zodat het verdwijnen ervan ook de biodiversiteit in andere groene zones negatief zou beïnvloeden.

Door de toegenomen bosoppervlakte is het gebied bovendien een tijdelijke rust- en verblijfplaats geworden voor rondtrekkende diersoorten. Parkveld is bovendien een belangrijk waterwingebied voor het Leuvense drinkwater. “Het is bovendien kostbare open ruimte met een ideaal gelegen landbouwgebied voor de ontwikkeling van korte keten landbouw”. De bouwplannen zijn bovendien in strijd met het streven van Leuven om tegen 2030 klimaatneutraal te worden.

 

Petitie: www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!