De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie voor fiscale rechtvaardigheid. Coronacoalitie. Foto: LEF
Michel Vanhoorne,

Actie voor fiscale rechtvaardigheid

Op woensdag 19  januari voerden  een 100-tal militanten van de Coronacoalitie spectaculaire actie aan het Kabinet van de Minister van Financiën om fiscale rechtvaardigheid te eisen.  LEF was erbij om onze solidariteit te betuigen en foto’s te maken die de veelheid aan organisaties en hun bekommernissen illustreren.

donderdag 20 januari 2022 13:51
Spread the love

 

Coronacoalitie

Deze coalitie is een samenwerkingsverband van vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en ziekenfondsen. Dit samenwerkingsverband is alleen toegankelijk voor grote organisaties. In thematische werkgroepen kunnen kleinere organisaties meewerken in het plannen van acties.

Actie voor fiscale rechtvaardigheid. Coronacoalitie. Foto: LEF

Actie voor fiscale rechtvaardigheid. Coronacoalitie. Foto: LEF

De Coronacoalitie heeft over een reeks thema’s standpunten geformuleerd. Over fiscaliteit luidt dit als volgt:

  • Alle types inkomsten van fysieke personen op een gelijke manier en meer progressief belasten, waarbij de laagste inkomens worden vrijgesteld.
  • Een progressieve belasting op het inkomen uit vermogen en een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting invoeren.
  • Een uitzonderlijke bijdrage op de grote fortuinen invoeren.
  • Een belasting op de omzet van digitale bedrijven invoeren, in afwachting van een internationale overeenkomst.
  • Hervorming van het systeem van ‘betaalwagens’ en brandstofkaarten.
  • Versterking van de capaciteit van het gerechtelijk apparaat voor de bestrijding van financiële criminaliteit en aanwerving van extra inspecteurs in de FOD Financiën om de controles te versterken en de fiscale fraude te bestrijden.

Hier vind je meer info over onze visie op fiscale rechtvaardigheid.

Verschillende TV ploegen waren aanwezig en er werd uitgebreid gefilmd, en woordvoerders van organisaties werden geïnterviewd, onder andere de coördinator van LEF door de vrt. Op het internet vonden wij enkel de reportages van RTL en LN24, met interview van Jean Pascal Labille (Solidaris).

Ongeziene minachting voor het middenveld

Een delegatie met de zwaargewichten van de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties werd kort ontvangen door een kabinetsmedewerker van de Minister in de inkomsthal. In tegenstelling tot acties in het verleden rond fiscaliteit, was rond een tafel zitten er deze keer niet eens bij.

Wat te doen?

Om serieus genomen te worden inzake fiscaliteit zal het middenveld zich moeten beraden over nut van symbolische acties. Veel grotere mobilisaties zullen o.i. nodig zijn om enige impact te hebben op het beleid.

 

 

Bronnen:

Middagjournaal RTL:

https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/-la-justice-fiscale-c-est-la-solution-ces-manifestants-proclament-ce-slogan-pour-demander-une-reforme-de-notre-fiscalite-1351336.aspx

Middagjournaal LN24:

https://www.ln24.be/2022-01-19/le-journal-de-12h

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!