De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Reactie op positief antwoord Groen Links/Zo kan het dus ook!

Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Reactie op positief antwoord Groen Links/Zo kan het dus ook!

maandag 5 november 2018 22:06
Spread the love

ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/MIJN REACTIE OP ANTWOORDFRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS  OP MIJN ”BAN BLACKFACE” BRIEF
ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-fractievoorzitter-groen-links-op-mijn-ban-blackface-brief/

LEZERS!
 De Zwarte Pietenlol, anders gezegd: de strijd om de uitbanning van deracistische ”Blackface” Zwarte Piet, is aan de vooravond van deSinterklaas Intocht weer in volle gang! Ik heb daaraan al bijdragen gegeven in de vorm van de debunkingvan de klaagzang rond Jenny Douwes [alias Jenny d’Arc, alias’Jammerende Jenny] rond de zogenaamde ”heksenjacht”tegen haar en de Blokkeer Friezen-terroristen [over dat terrorismehoort-leest u mij nog]
 ZIE
 https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-in-actie-populistisch-gejammer-versus-strijd-joke-kaviaar/
 Daarna ben ik in het geweer gekomen tegen  de Omroep NTR[die verantwoordelijk is voor het Landelijke Sinterklaasjournaal],die kennelijk koste wat koste Blackface Zwarte Piet in stand wilhouden
 https://www.astridessed.nl/ntr-sinterklaasjournaal-2018-ntr-stop-met-zwarte-piet-brief-aan-ntr/

    Om vervolgens ten strijde te trekken tegen de aanwezigheid van BlackfaceZwarte Piet bij de Intocht van Sinterklaas in Zwolle! Zie o.a.  https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-college-b-w-zwolle-ban-blackface-uit/
 EN AAN ALLE GEMEENTERAADSLEDEN
 https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/
ZIE OOK Mijn brieven aan Stichting Evenementen Zwolle, organisator SinterklaasIntocht 2018 en het Zwolle Fonds, financierder Sinterklaas Intocht 2018
STICHTING EVENEMENTEN ZWOLLE
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-stichting-evenementen-zwolle-organisator-intocht-sinterklaas-2018/

HET ZWOLLE FONDS
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-het-zwolle-fonds-financierder-sinterklaas-intocht-2018/

REACTIES:
Nu, naar aanleiding van dat schrijven aan die Gemeenteraadsledenheb ik enkele reacties ontvangen, namelijk van van D’66, SP, Groen Links en  VVD Zwolle.Daarop heb ik inmiddels geantwoord
Die van D’66,  SP en VVD hier vermeld, met mijn antwoord
Zoals u kunt zien is die van D’66 positief welwillend en staatopen voor veranderingenSP Zwolle echter wil kennelijk Blackface in stand houdenEen verloren strijd, zoals ze zullen merkenDe VVD blijft lamenteren over ”Kinderfeest”, totaal hetfeit negerend, dat zwarte kinderen jaarlijks blootstaanaan pesterijen vanwege de racistische karikatuur BlackfaceZwarte Piet
D’66 Zwolle
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-mijn-reactie-op-antwoord-d66-fractievoorzitter-op-mijn-ban-blackface-brief/

SP Zwolle
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-mijn-reactie-op-antwoord-sp-fractievoorzitter-die-blackface-in-stand-wil-houden/
VVD Zwolle

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-vvd-gemeenteraadslid-op-mijn-ban-blackface-brief/

REACTIE GROEN LINKS ZWOLLE
En dan nu de reactie van Groen Links Zwolle, bij mondevan de heer R de Paus, fractievoorzitter Groen Links
Over de reactie van Groen Links was ik nog het meest tevreden, omdatGroen Links onomwonden verklaarde
”GroenLinks vindt dat het Sinterklaasfeest een feest moet zijn voor iedereen, waarbij niemand zich beledigd voelt en waaraan iedereen met plezier kan meedoen.”
Ook verdedigde Groen Links in de brief aan mij onomwondenhet demonstratierecht/recht op vrijheid van meningsuitingvan de anti Zwarte Piet activisten
”De discussie over zwarte piet is soms fel. Waar dit overgaat in bedreigingen, wordt voor ons een grens overschreden. Vorig jaar hebben wij de burgemeester daarom gevraagd pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting van, in dit geval, de actievoerders die de piet op een moderne manier willen laten opdraven in de intocht. Op onze vraag: “Is het college bereid uit te spreken dat we in Zwolle onze rechtstaat voluit verdedigen en dat het afgelasten of staken van een demonstratie onder de druk van persoonlijke intimidaties en de dreiging met geweld onacceptabel is?” kregen we een volmondig “Ja” als antwoord.”
MOOI!
Je hoort weleens anders
Vandaar ook, dat Groen Links van mij een waarderendereactie heeft ontvangen, die u in onderstaande kunt lezen.

ZIE EERST MIJN BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN [A]
DAARNA HET ANTWOORD VAN GROEN LINKS FRACTIEVOORZITTER DE HEER DE PAUS  [B]
VERVOLGENS MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VANDE HEER DE PAUS [C]
 EN LAST, BUT NOT LEAST:
MIJN OORSPRONKELIJKE MAIL AANDE HEER DE PAUS [EN ANDEREN] [D] VEEL LEESPLEZIER EN NEEM ER GEZELLIG DE PEPERNOTEN BIJ!  WEG MET BLACKFACE!

Astrid Essed
A
BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN [WAARONDER DUSOOK GROEN LINKS]
  https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/

B
ANTWOORD VAN DE HEER DE PAUS,FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS
Remko de Paus – GroenLinks Zwolle <r.depaus@groenlinkszwolle.nl>To:Astrid Essed Oct 29 at 11:25 PM 

Beste Astrid Essed,

Hartelijk dank voor uw mail. Goed dat u de moeite nam om de politiek, Zwolle Fonds en SEZ aan te spreken op de wijze waarop de intocht in Zwolle dit jaar vorm krijgt. GroenLinks vindt dat het Sinterklaasfeest een feest moet zijn voor iedereen, waarbij niemand zich beledigd voelt en waaraan iedereen met plezier kan meedoen.

De discussie over zwarte piet is soms fel. Waar dit overgaat in bedreigingen, wordt voor ons een grens overschreden. Vorig jaar hebben wij de burgemeester daarom gevraagd pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting van, in dit geval, de actievoerders die de piet op een moderne manier willen laten opdraven in de intocht. Op onze vraag: “Is het college bereid uit te spreken dat we in Zwolle onze rechtstaat voluit verdedigen en dat het afgelasten of staken van een demonstratie onder de druk van persoonlijke intimidaties en de dreiging met geweld onacceptabel is?” kregen we een volmondig “Ja” als antwoord.

Als gemeenteraad gaan we niet over de kleur van de piet. We vinden wel dat publieke evenementen – of ze nu door de gemeente (deels) betaald worden of niet – niet als beledigend of aanstootgevend mogen worden ervaren. In overleg met andere fracties in de raad gaan we daarom binnenkort het gesprek aan met de organisatie van de intocht. Zelf willen we graag ook in gesprek met “Theater voor iedereen”.

Het zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn de intocht van 2018 nog aan te passen. Maar een gesprek erover voeren kan nu wel. En hopelijk leiden de gesprekken wel tot een sinterklaasfeest in 2019, waarin piet tenminste deels een andere kleur krijgt.

Namens de fractie van GroenLinks Zwolle,

Remko de Paus
Raadslid GroenLinks Zwolle

e: r.depaus@groenlinkszwolle.nl
w: www.groenlinkszwolle.nl

C

MIJN REACTIE OP DE HEER DE PAUS,FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS
Astrid Essed

Oct 30 at 2:47 PM  
AANRAADSLID GROEN LINKS ZWOLLEDE HEER R. DE PAUS

Beste Remko de Paus,
Allereerst vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie opmijn brief met als eis, Blackface Zwarte Piet uit te bannen uit de SinterklaasIntocht te Zwolle, 2018.Maar wat mij nog meer goed doet, is uwpositieve benadering in de ”kwestie Zwarte Piet”, wat inhoudt, dat ook uvan mening bent, dat er voor Blackface Zwarte Piet geen plaats meer is in de Sinterklaas Intocht te Zwolle.Immers, u schrijft in uw reactie aan mij”GroenLinks vindt dat het Sinterklaasfeest een feest moet zijn voor iedereen, waarbij niemand zich beledigd voelt en waaraan iedereen met plezier kan meedoen.”GOED ZO, REMKO DE PAUSGOED ZO, GROEN LINKS ZWOLLE!Uw collegae van de SP [die in feite Blackface in stand wil houden, getuige zijn reactie aan mij] [1]mag aan u een voorbeeld nemen!Fijn ook, dat u pal staat voor het verdedigen van de vrijheidvan meningsuiting, hier het demonstratierecht van degenen, die -het kan niet vaak genoeg worden herhaald- vreedzaam tegen Blackface Zwarte Piet demonstreren en dat u fel bent in de veroordelingen van bedreigingen en intimidatie,waaraan-helaas– pro Zwarte Piet verdedigers zich vaak schuldigmaken, al dan niet anoniem.
Wist u trouwens, dat vorig jaar zowel Vera Vogel, initiatiefneemsteranti Blackface actie van de Groep Theater voor Iedereen alsHilko Folkeringa, de directeur van Zwolse Theaters, zijn bedreigd/geintimideerd door pro Zwarte Piet aanhangers? [2]Iets om het College wellicht nog op attent te maken ENom mee te nemen in het gesprek, dat u wilt voerenmet Theater voor Iedereen.
Persoonlijk vind ik wel, dat er een taak voor de Gemeenteraadis weggelegd in deze kwestie Blackface Zwarte Piet, maar ik ben inieder geval verheugd, dat de Gemeenteraad het gesprek wil aangaanmet de organisatie van de Intocht en hopelijk ook metTheater voor Iedereen.
In ieder geval heb ik, nogmaals, uw positieve opstellingin de kwestie Blackface Zwarte Piet zeer gewaardeerd en hoopen verwacht, dat u zich ervoor wilt inzetten, dat er volgend jaarin Zwolle geen Sinterklaas Intocht meer is met de aanwezigheid vanBlackface Zwarte Piet.
Vriendelijke groeten en waardering
Astrid Essed
Amsterdam 

NOTEN
[1]

”On Saturday, October 27, 2018, 12:30:42 PM GMT+2, Brammert Geerling <b.j.geerling@gmail.com> wrote:  

Beste Astrid,

Onze politiek richt zich op het samenbrengen van mensen om te strijden voor solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. De strijd tegen discriminatie en uitsluiting is daar een belangrijk onderdeel van. Zo hebben wij ons in het recente verleden hard gemaakt tegen discriminatie op basis van godsdienst bij het Zwolse Kerstevent.

Voor u staat vast dat zwarte piet racistisch is. Voor vele anderen, waaronder vele Zwollenaren, geld dat niet. De intocht is al jaren een kinderfeest waar kinderen van alle achtergronden van genieten en dat zonder incident verloopt. Aangezien u zelf in Amsterdam woont is het misschien een idee de Zwolse intocht eens met een open geest te komen meemaken? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het feest, waaronder de figuur van zwarte piet, niet mag veranderen.

De Zwolse SP vindt dat de (Zwolse) politiek niet moet bepalen hoe piet er uit zou moeten zien. De SP zal dan ook geen actie ondernemen om deze te veranderen of in de huidige vorm te behouden, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Eventuele verandering zal breedgedragen moeten zijn en van onderop moeten komen, niet van bovenaf opgelegd door de politiek. De SP gelooft niet in het creëren en aanwakkeren van culturele verschillen en identiteitspolitiek, maar streeft er juist naar mensen ongeacht achtergrond te verenigen op basis van gedeelde sociaaleconomische belangen op het gebied van werk, inkomen, huisvesting en democratisering.

Met vriendelijke groet,

Brammert Geerling

Fractievoorzitter SP Zwolle

ZIE OOK

ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/MIJN REACTIE OP

ANTWOORD SP VOORZITTER, DIE BLACKFACE IN STAND

WIL HOUDEN

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-mijn-reactie-op-antwoord-sp-fractievoorzitter-die-blackface-in-stand-wil-houden/

[2]

YOUTUBE.COMINITIATIEFNEMER ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE BEDREIGD

https://www.youtube.com/watch?v=IpB08VUo4gg

D

MIJN OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE HEER DE PAUS

EN ANDERE GEMEENTERAADSLEDEN

Op 27-10-18 om 04:32 schreef Astrid Essed:

AANGEMEENTERAADSLEDEN VAN DE SPVAN DE GEMEENTE ZWOLLE  Onderwerp: De Intocht van Sinterklaas 2018 in Zwolle met  Zwarte Pieten Oproep Ban Blackface Zwarte Piet uit!  Geachte Gemeenteraadsleden,  Om in de Sinterklaassfeer te blijven: U KRIJGT MET DE ROE! [1]Want ik heb uit betrouwbare bron vernomen, datook dit jaar bij de Intocht van Sinterklaas in Zwolle, de Goedheiligmanvergezeld zal gaan van Blackface Zwarte Pieten.[2]Hiermee houdt u bewust – want u als Gemeenteraadsleden draagt mede verantwoordelijkheidhierin – een foute traditie in stand van ;;Blackface” Zwarte Piet, ontstaanin 1850 [3] en lijkt het niet tot u door te dringen, dat wij nu niet meer inachterlijke koloniale en slavernij tijden leven, maar in de eenentwintigste eeuw,in 2018! BLACKFACE ZWARTE PIET Hoewel het niet nodig zou moeten zijn,leg ik u ten overvloede uit,wat er mis is aan het handhaven van Zwart Pieten bij de SinterklaasIntocht: Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [4] en is niet meer ofminder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.Toegegeven:Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blankeSinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuurvan het ”vrolijk dansende negertje”Niettemin:Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht. En kom me niet aan  met die eeuwige Dooddoener, dat Zwarte Pieteen onderdeel is van slechts een Kinderfeest is, want het is GEENKinderfeest, als een aantal kinderen, hier zwarte kinderen, jaarlijkswordt gepest vanwege die zogenaamde ”Kindervriend”, Zwarte Piet.Daarvan niet op de hoogte?Dat zou u wel moeten zijn, anders onder noot 5 een aantal pijnlijkefeiten, die u zullen wakkerschudden OPROEP AAN U: Zwarte Piet is een racistische karikatuur uit voorbije tijden,toen superioriteitstheorieen van het blanke ”ras” over gekleurdevolkeren nog gemeengoed waren en slavernij, ook al wasdeze in zijn nadagen, nog bestond [6]In die tijd ”paste” een verhaal van een blanke Goedheiligmanmet een wat dommige, onderdanige en lichtelijk kwaadaardigeknecht.De mensen, die deze Zwarte Knecht in de 19e eeuw en begin twintigsteeeuw grappig vonden, kan ik het vergeven. U, die leeft in 2018, zou beter moeten weten en reken ik het WELaan, dat u Blackface instandhoudt, waarmee u niet alleenjaarlijkse racistische pesterijen tegen zwarte kinderen geen probleemlijkt te vinden, maar ook racistische stereotypen in standblijft houden. Dat maakt u medeverantwoordelijk voor het handhaven van racisme.  EPILOOG  U kunt deze racistische cirkel doorbreken door bij deze Intochtvan Sinterklaas Blackface Zwarte Piet voorgoed uit te bannen endeze te vervangen door Pieten, die voor ALLE kinderen leuk zijn. Neem een voorbeeld aan de kritiek van de VN, de KinderombudsmanEN de winkelsen scholen, die Blackface hebben uitgebannen [7] en begin daar NUaan, door Sinterklaas niet meer vrgezeld te laten gaandoor Zwarte Piet! U maakt zich belachelijk door de handhaving van Blackfaceen houdt  achterlijk racisme in stand. Breek dus met 1850 en stap in het Jaar 2018, de moderneTijd tegemoet. Dit is geen verzoek, maar een eis!  Vriendelijke groetenAstrid Essed Amsterdam P/S Een brief van gelijke strekking is verzonden naar het College B & W,uw collegae Gemeenteraadsleden, Stichting Evenementen Zwolle en het Zwolle Fonds. NOTEN     [1]  YOUTUBEZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT  https://www.youtube.com/watch?v=vqTlZQqwHGE  TEKST Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe : 
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 
Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 
En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. [2]  ZWOLLENU.NLOPNIEUW ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE22 OCTOBER 2018 https://www.zwollenu.nl/opnieuw-actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle/   TEKST  

De groep Theater voor Iedereen gaat opnieuw een actie opzetten om Zwarte Piet te verbannen uit het Sinterklaasfeest in Zwolle. Ze roept medestanders op een brief te delen naar gemeente, raadsleden, sponsoren en anderen die de intocht in Zwolle mogelijk maken. ‘Laten we hun inboxen overstromen met de toekomst waarin Zwarte Piet niet langer welkom is!’

De actiegroep, ook vorig jaar al strijdend tegen Zwarte Piet in Zwolle, heeft op Facebook haar brief openbaar gemaakt. Ze schrijft onder andere: ‘Tot onze spijt is ook dit jaar weer gekozen voor een intocht van Sinterklaas vergezeld door Zwarte Pieten, ondanks jarenlange discussie en verzet vanuit een steeds groter wordend deel van de samenleving. Door toch voor zwarte pieten te kiezen neemt de organisatie, en de organisaties die deze intocht financieren, een niet te verdedigen stelling vóór Zwarte Piet in. Gelukkig is het nog niet te laat om de zwarte schmink te laten staan.’

Ook vraagt de actiegroep Theater voor Iedereen zich af ‘of de gemeente rechtstreeks (of indirect via het Zwollefonds) geld wil blijven geven aan een intocht die onveiligheid creëert en racistische beelden blijft verspreiden?’

[3]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[5]

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ” KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016 https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667  DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016 http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/ TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017 https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/ TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

[6]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/

GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES

ASTRID ESSED

10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[7]

NOSVN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS28 AUGUSTUS 2015 https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html    TEKST  

De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.

“Soms verwijst de manier waarop Zwarte Piet wordt uitgebeeld naar negatieve stereotypes van mensen van Afrikaanse afkomst. Door veel mensen van Afrikaanse afkomst wordt dat ervaren als een overblijfsel van slavernij, wat de waarde en zelfachting van kinderen en volwassenen met een Afrikaanse afkomst schaadt.”

Het comité raadt aan dat de regering “een redelijke balans vindt, zoals een andere vorm van Zwarte Piet”. Ook moet de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van de traditie beter worden gegarandeerd.

Actieplan

Het comité van de VN schrijft rapporten over alle landen die het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie hebben getekend. Elke vijf jaar is Nederland aan de beurt. Vorige week was er in Genève een hoorzitting over het Nederlandse antidiscriminatiebeleid.

Zwarte Piet is maar een klein onderdeel van het rapport (.pdf). Het comité vraagt veel meer van Nederland, zoals een nationaal actieplan tegen rassendiscriminatie, onder meer omdat de Nederlandse politie zich schuldig maakt aan etnische profilering. Er moet meer worden gedaan tegen racistisch pestgedrag op scholen en bij politie en justitie zouden meer mensen uit minderheidsgroeperingen moeten werken.

Verder maakt het comité zich zorgen over racistische en xenofobe uitspraken van “een aantal extremistische politieke partijen en politici”. Ook in de media en op internet wordt veel racistische taal geuit, staat in het rapport. Vooral joden en moslims zijn daarvan het slachtoffer. Het rapport wijst ook op antisemitische en racistische spreekkoren in voetbalstadions.

Slavernij-verleden

Het comité vraagt meer erkenning voor discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst. De Nederlandse overheid beschouwt hen niet als een gediscrimineerde groep, staat in het rapport. Maar armoede en werkloosheid komen onder mensen van Afrikaanse afkomst veel voor en ze zijn ondervertegenwoordigd in publieke functies.

Het onderwijs moet volgens het comité meer aandacht besteden aan het Nederlandse slavernij-verleden. En wie het slachtoffer van racisme is, moet makkelijker toegang krijgen tot gratis juridische bijstand.

Asielzoekers

Ook over de situatie van asielzoekers maakt het comité zich zorgen, met name in detentiecentra. Mensen worden daar te lang vastgezet onder slechte omstandigheden. Daarvoor moet de overheid een alternatief vinden, staat in het rapport. Detentie mag alleen voor een korte periode en als uiterste middel.

Minderjarige asielzoekers verdwijnen vaak uit asielcentra en komen mogelijk in handen van mensensmokkelaars, zegt het comité. Dat moet grondig worden onderzocht. Homoseksuele asielzoekers worden soms vijandig behandeld door medewerkers van asielcentra en door andere bewoners. In de asielprocedure krijgen ze bovendien ongepaste vragen over seksuele handelingen.

Fitnesscentra

Het vorige VN-rapport, dat dateert van vijf jaar geleden, was ook al op veel punten kritisch. Toen werd onder meer vastgesteld dat er veel werd gediscrimineerd bij fitnesscentra, in de horeca en bij amusementsbedrijven. De overheid kreeg een tik op de vingers omdat het antidiscriminatiebeleid niet langer op specifieke groepen was gericht en omdat integratie werd beschouwd als de verantwoordelijkheid van immigranten zelf.

Verder was er kritiek op het inburgeringsexamen in het buitenland en op de segregatie in het onderwijs. Een punt dat toen ook al aan de orde kwam, was de xenofobe en haatzaaiende taal van sommige politici.

Verene Shepherd

In het VN-rapport van vijf jaar geleden was Zwarte Piet nog geen issue. Die discussie laaide pas op in het najaar van 2013, toen VN-adviseur Verene Shepherd zich erover uitsprak. Ze zei dat het sinterklaasfeest wat haar betreft moet worden afgeschaft, omdat Zwarte Piet in haar ogen een racistisch stereotype is. Vorig jaar herhaalde ze dat Nederland zijn traditie moet veranderen.

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016 https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015 http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTEPIET17 SEPTEMBER 2015 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015 http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen~a5e826fd/ NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015 https://www.nu.nl/sinterklaas/4135830/geen-zwarte-piet-meer-openbare-basisscholen-in-utrecht.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!