De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

'Voor mensen in plaats van bedrijven!' Foto: LEF

Actie tegen de lobby van de agro-industrie 15 Maart 2022 Brussel

Op 15 maart voerden ongeveer 150 activisten van milieu- en ecologische landbouw organisaties actie aan de Brusselse Kunstberg om te protesteren tegen de lobby van agrobusiness die die dag vergaderde in het nabij gelegen congrescentrum. Er waren een reeks toespraken van de organisatoren. Wij kregen de tekst van de voorzitter van het Boerenforum, die wij integraal publiceren. LEF was erbij om onze solidariteit te betuigen en foto’s van de aanwezige organisaties te maken.

vrijdag 18 maart 2022 14:22
Spread the love
Actie tegen de lobby van de agro industrie

Voor een pesticide-vrij Europa.

Eten eerst! Mensen in plaats van bedrijven.

 

Toespraak van de voorzitter van Boerenforum

GEEN TOEKOMST VOOR DE AGRO-INDUSTRIE!

Dag boeren en boerinnen, landwerkers, voedselproducenten en verwerkers. Dag consumenten!

We zijn hier vandaag samen om te laten weten dat er geen toekomst is voor agro-industrie, dat er geen toekomst is voor patenten, geen toekomst voor chemicaliën.

De toekomst is aan de boeren en de consumenten die het samen doen, samen voedsel produceren zonder externe input.

We zijn hier samen, om deze multinationals een halt toe te roepen. Om hen te laten weten dat we hun valse oplossingen niet nodig hebben. De greenwashing moet nu stoppen!

Deze multinationals zullen er alles aan doen om hun producten te blijven verkopen, hun chemicaliën en machines, hun businessmodel dat gebaseerd is op fossiele brandstof. Een model dat niet goed is voor ons klimaat, niet goed voor onze landbouw en voor ons voedsel.

Ze financieren grote lobby campagnes, zoals “forum for the future of agriculture”, om onze regeringen ervan te overtuigen dat zij de oplossingen hebben, dat zij ons kunnen helpen met de green deal en F2F.

Deze bedrijven hebben maar één doel: de voedselproductie beheersen, ons monopoliseren en ervoor zorgen dat we afhankelijk blijven van hun producten.

In plaats van de productie van pesticiden stoppen, voeren ze campagnes om de burgers te overtuigen dat hun producten niet schadelijk zijn. Dit terwijl het maar al te duidelijk is dat pesticiden de biodiversiteit doden, het bodemleven doden, boeren doden.

Europese burgers en boeren vroegen om te stoppen met gebruik van pesticiden die onze bestuivers doden. In plaats daarvan wordt een industriële productie van bestuivers opgestart. Deze bestuiverpopulaties zijn niet duurzaam en hebben geen overlevingskansen. Daarenboven promoten ze mechanische oplossingen voor bestuiving, zodat ze hun gif verder kunnen blijven verkopen.

Finaal blijft hun enige inzet geld verdienen aan voedselproductie. Het draait er helemaal niet om de mensheid gezond te voeden.

Vergeet niet dat de zogenaamde natuurlijke bestrijdingsmiddelen die ze nu op de markt brengen even goed schadelijk zijn. Deze producten hebben hetzelfde effect als synthetisch gif. Ze hebben evengoed een breed spectrum werking en doden bijna alle insecten. Op deze manier vernietigen ze nog steeds de volledige biodiversiteit op de akkers.

Ze gebruiken woorden als “natuurlijk”, “biologisch”, “groen”, ze durven zelf de term “agro-ecologie” te gebruiken voor hun producten en machines.

Dit moet stoppen! NEE tegen deze greenwashing!

De industrie moeten ophouden met de natuur te kopiëren, de natuur te patenteren, de natuur te verkopen.

In plaats daarvan moeten we leren van de natuur en samen met de natuur echt voedsel produceren. De natuur moet vrij zijn, vrij van multinationals en investeerders. Boeren moeten vrij zijn, in hun werk en in de voedselproductie. Vrijheid voor boeren om samen te werken met de natuur en omgeving. We moeten dit systeem stoppen waar chemische, industriële bedrijven het beleid blijven pushen om onze boeren in een industriële voedselproductie te duwen.

Er zijn miljarden euro’s van grote bedrijven en regeringen die onderzoek steunen om te bewijzen dat hun chemicaliën en machines goed zijn, dat hun manier de goeie manier is. Het is de weg naar de ondergang, de weg naar een onfair inkomen voor boeren die gedwongen worden om te investeren in het industriële systeem. De multinationals hebben de boeren gevangen in een systeem zonder weg terug.

We zien hoe ze koolstoflandbouw gebruiken, niet om de boeren te helpen of niet voor een beter klimaat. Nee, voor de vervuilende bedrijven is dit slechts een middel om koolstofneutraal te worden via betaling en niet door hun vervuiling te stoppen.

Stel je voor: er worden nu additieven voor koeien verkocht om methaanuitstoot te verminderen. De verkoop van luchtwassers wordt gepromoot, stallen met lage emissie, … dit alles enkel en alleen om door te kunnen gaan met winst halen uit de industriële voedselketen. Dit productiemodel is nog steeds afhankelijk van een grote input uit fossiele brandstoffen, machines en chemicaliën. Dit losgeslagen landbouwmodel levert ons uiteindelijk slechts voedsel van een lage kwaliteit.

Wij hebben onderzoek en steun nodig voor kleinschalige boeren die lokaal werken, met lokale planten en dieren, met lokale hulpbronnen en lokale input. Zij geven ons lokaal, goed voedsel en ook lokale werkgelegenheid.

Het huidige industriële, globale, multinationale voedselproductie systeem biedt geen toekomst, noch voor de mensheid en noch voor onze planeet.

De toekomst is aan de kleinschalige boeren. De families die het land bewerken samen met hun gemeenschappen.

De toekomst is voedselsoevereiniteit

De toekomst is agro-ecologie

 

LEF foto’s

https://photos.app.goo.gl/V3oRPBMKheHMYzve6

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!