De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie “No to NATO” – Brussel 13-6-21

Actie “No to NATO” – Brussel 13-6-21

donderdag 17 juni 2021 18:34
Spread the love

Ongeveer 500 militanten van een brede waaier van organisaties verzamelden vorige zondag aan het Brusselse Albertinaplein om te protesteren tegen de NAVO top die ’s anderdaags zou beginnen. LEF was erbij om onze steun te betuigen en filmde de actie. Zie https://vimeo.com/channels/leffge

De imperialistische logica van de NAVO, het gevaar voor de wereldvrede, de gigantische budgetten werden aangeklaagd. terwijl dit geld zoveel beter kan gebruikt worden voor gezondheids- en sociaal beleid.

Vrede en milieu

Een opgemerkte aanwezige was de vertegenwoordigster van Greenpeace die er aan herinnerde dat de strijd tegen kernwapens aan de basis lag van deze beweging in de jaren 70 van de vorige eeuw. Zij wees ook op de gigantische CO2 uitstoot van gevechtsvliegtuigen.

Strijd tegen de atoomwapens

Wereldwijd schakelt de strijd voor een wereld zonder atoomwapens een versnelling hoger. In België betoogt de vredesbeweging op 16 september. Zie https://www.lef-online.be/index.php/aankondiging/23447-kleine-brogel-16-sept

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!