De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nele Van Parys

Actie Kielsevest: “Het stadsbestuur wil ons voor voldongen feiten stellen, dat pikken wij niet”

Een honderdtal buurtbewoners trokken zondagochtend in betoging door het Antwerpse Zuid met spandoek, bordjes en slogans. Ze willen dat het stadsbestuur de sloop van het groen en twee officierswoningen op de Kielsevest een halt toeroept. Afgelopen week kregen de bewoners een brief in de bus dat nog deze maand met de kap van het groen begonnen zou worden terwijl de bouwvergunning er nog niet is. Met de actie willen de buurtbewoners duidelijk maken dat er meer groen nodig is in de wijk en plaatsen waar buren elkaar kunnen ontmoeten.

maandag 20 december 2021 16:41
Spread the love

Het is de actievoerders te doen om een kleine oase van groen tussen de drukke stadsring en de Brederodewijk. In de tuintjes van de officierswoningen konden bomen en struiken jarenlang ongestoord groeien. Af en toe werden de tuinen open gezet voor de buurt, tijdens een zomerbar of toen er kunstenaars in tentoon stelden.

“Toen we hoorden dat er plannen waren, hoopten we dat er eindelijk een buurtpark zou gecreëerd worden. Het is overduidelijk dat de buurt, die steeds dichter wordt bebouwd, hier nood aan heeft. Niets bleek minder waar. Het stadsbestuur wil de huisjes en het groen slopen om er een brandweerkazerne en kantoortorens op te bouwen”, zegt Jolien Van Engeland van buurtcomité de Kielse Reddingsvest. Ze maakt zich bovendien zorgen voor de toekomstplannen voor de hele wijk. “Dit project lijkt ook een voorbode te zijn van meer kantoortorens in onze nabije omgeving. De druk op de wijk zal enorm zijn, en waarom? De stad kampt nu al met een structureel overaanbod aan kantoren.”

Het buurtcomité vindt bovendien dat het stadsbestuur het goeie voorbeeld moet geven. “Ik vind het absurd dat iedereen moet ontharden, maar uiteindelijk de Stad bij haar eigen projecten het omgekeerde doet”, zegt Haroun, die tegenover het parkje woont. “Er werd hier totaal geen rekening gehouden met de impact van dit project op de buren.” Het gebrek aan inspraak zit de buren hoog. “Wij kennen de wijk, we hebben verschillende voorstellen gedaan van alternatieven voor de kazerne, maar worden niet betrokken. Op een vergadering met AG Vespa werd zelfs expliciet de boodschap gegeven dat er geen inspraak mogelijk was, enkel informatie.”

De buurtbewoners waren helemaal verbaasd om afgelopen week een brief in de bus te krijgen met de boodschap dat nog in december met de kap gestart zou worden. Er werden een hondertal bezwaren ingediend tegen de bouw. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het stadsbestuur ons voor voldongen feiten wil stellen. Nu al slopen, nog voor je zeker weet dat je gaat kunnen bouwen, dat is toch absurd?” aldus Van Engeland.

De buren laten dus van zich horen. Met een spandoek met “Geen hoogbouw op ons groen!” wandelen ze van de Kielsevest, via Tivoli en het Hof van Leysen, via de Victor naar de Desguinlei.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!